Son Dakika

Amasya’da Çin’in Doğu Türkistanlılara zulmü protesto edildi

Amasya’da Çin’in Doğu Türkistanlılara yaptıkları işkence ve zulüm ile ilgili Yavuz Selim Meydanında protesto edildi.
Özgür-Der ve İHH Amasya Derneklerinin de katılarak destek verdikleri protestoda açıklama yapan Doğu Türkistanlı Mirza Ahmet İlyasoğlu, “Sözlerime başlamadan önce,insanlık adına sesimize ses olmak için burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum.”dedi
İşgalci zalim Çin Doğu Türkistan’da 1949’dan beri kana doymadı,
2016’dan beri Doğu Tür-kistan’da binlerce Toplama kampı inşa ederek 7’den 77’ye kadar milyonlarca Do-ğu Türkistanlı Müslüman Türk’ü bu devasa toplama kamplarına alarak insan-lığın aklı ermediği zulüm ve işkenceye tabi tuttu.
ÇKP faşizmi bu uygulaması ile ana-babayı çocuklarından, çocukları ana-babasından, kardeşi kardeşten,hanımı kocasından ayırdı.
Onları Bir bölümünü hun-harca katletti ise, bir bölü-münü köle işçi olarak Çin’in her yerinde çalıştırmaktadır.
Uluslararası Af Örgütü’nün Güncel verile-rine göre 1 milyondan fazla Müslüman Türk Çocuğu toplama kamplarında dinin-den ve kültüründen soyutla-narak tamamen Çinli birey olarak yetiştirilmektedir. Bunların kimilerinin iç organları çalınarak helal organ pazarında satılmak-tadır. Doğu Türkistan’da camii ,türbe gibi dini ve kültürel mimari yapılar adım adım yok edilmekte, Kur’an ve dini kitaplar yakılarak yok edilmektedir.
Müslüman Uygur ve Kazak kadınları zorla Çinli-lerle evlendirilmekte, toplu kısırlaştırılmaktadır.
Erkekleri Toplama kamp-larına alınan ailelere akra-balık projesi adı altında Çinli erkekler yerleştirilmektedir.
Toplama kamplarında tutulan Müslüman Doğu Türkistanlı kadınlar sistematik tecavüze uğramakta, iffeti, şerefi ve namusu ayaklar altına alınmaktadır.
Doğu Türkistan’da Çin’in bütün bu uygulamaları sonu-cunda işlediği cinayetlerin uluslararası hukuka göre Soykırım olduğu İngiltere, kanada, Hollanda, Amerika, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti gibi 7 ülke tarafından kabul edildi. Başta ABD, Kanada, AB, Avustralya, Japonya hükü-metleri Çin’i kınayan, yaptırım uygulamalarına başlamıştır.
Biz buradan Çin’i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz, ve diyoruzki, İnsanlık Çin’e teslim olmadı ve olmayacaktır.
Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı ve asla olmayacağız. Çin tarihinin en büyük hatasını yapmıştır.
Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren İnsanlık Çin’in bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç Çin’e hesap sora-caktır.
Bunun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız.
Bizi izleyen, dinleyen ey kardeşlerim, ey insanlık!
Yukarıda çok kısa özetle anlattıklarım bir insan için çok hemde çok ağır şeylerdir. Hele hele İslam’ın ruhu ile müşerref olmuş bir Müslü-man için susmak, seyirci kalmak, velhasıl üç maymun oynamak asla yakışmaz ve bütün çıplaklığı ile Müs-lüman soykırımı ve İslami silme yok etme cereyan ederken Müslüman’ın suskun kalması hiç bir şekil-de düşünülemez.
Bizler, “Ailem Nerede” diye haykıran #Millet Nöbeti tutan kamp mağdurları Çin’in İstanbul başkonsolosluğu önünde 10 aydır bekliyoruz ve direniyoruz. Ve aramızdan bir grup oluşturup, Doğu Türkistan için Anadolu seferinin turunda bugün Amasya’dayız, Çin’in zulüm ve soykırımını Türk mille-tine birinci ağızdan anlatı-yoruz.
Doğu Türkistan demek Türklük demektir, Müslü-manlık,İslam demektir her şeyden önemlisi İnsanlık demektir.
İster Türklük, Müslümanlık ve İnsanlık tasalar iseniz, gelin bunların hepsi Doğu Türkistan’da var. Biz buradan Türkiye dev-letimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm dünya liderlerine, uluslar-arası kurum ve sivil toplum kuruluşlarına ve bütün insanlığa sesleniyoruz:
Eğer iddia ettiğiniz gibi güçlüden, zalimden değil, adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yana iseniz lütfen artık Doğu Türkis-tan’da yaşananları görün ve gereğini yapın, vicdanınıza kulak verin.
Şayet bu durumu görmez ve gereğini yapmaz iseniz bugün Doğu Türkistanlıların başına gelenler yarın sizin başınıza gelecektir.
Çin’in Pakistan’da, Afrika’da, Türkistan cumhuriyetlerinde yaptık-larına ve şimdi de İran üzerinden Müslüman coğraf-yasında yapmayı planladık-larına bakın. Emin olunuz ki, şayet bu soykırıma engel olmak için gereken somut adımlar atılmaz ise yaşan-mış, yaşanan ve muhteme-len yaşa-nacaklardan bu zulüm ve soykırıma susanlar da en az zalim Çin iktidar-ları kadar sorumludurlar.” Diye konuştu. Açıklamanın ardından resim sergisi ve imza kampanyası başlatıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.