Son Dakika

Amasya’da Kar Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Amasya'da Kar Çiftçilerin Yüzünü Güldürdü

Amasya’da geçen Pazartesi günü yağan kar çiftçileri sevindirdi.Beklenen beyaz bere-ket Amasya’yı kuşattı.
İl genelinde kar yağışı büyük mutluluk oluştururken, çiftçiler bu sevindi en üst sevi-yede yaşadı.
Kar yağışının ürünlerin su ihtiyacını karşılaması açısından mühim olduğunu belirten Çiftçi Hasan Mutlu,Uzun bir süredir beklediğimiz, geçtiğimiz ay bir miktar yağsa da şehir merkezinde etkili olmayan kar, niha-yet Amasya’yı da beyaza bürüdü.
Beyaz bir bereketle kuşanan Amasya’da kar yağışı büyük sevinç oluşturdu.
Hasan Mutlu, “Yağan kar çiftçimiz için insanlık için her şey için berekettir, huzur-dur. Son zamanlarda kuraklık yaşanan Ülke-mizde ve bölgemizde yoğun kar yağışı çiftçi-lerimize umut oldu. Çiftçilerimizin emekleri beyaz altınla buluştu, binlerce dönüm ürü-nümüz beyaz örtüyle kapandı. köylerde kar 50-60 santime kadar ölçüldü.
Kar yağışına duyduğu özlemi dile getiren çifçi Hasan Mutlu, Kar yağışına en çok mutlu olan kesim hiç şüphesiz kibiz çiftçiler oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bu dönemde zirai don tehlikesinin baş göster-mesi, biz çiftçileri tedirgin ediyordu. Tarla-ları beyaz bir yorgan gibi örten kar yağışının en azından zirai don olayını önleyeceğini belirten uzmanlar, “Bu yağış toprağı entü-beden çıkardı. Ama toprak halen yoğun ba-kımda. Rahmetin devamını dört gözle bek-liyoruz” diyor.Karın hububat üretimi açısından oldukça faydalı olduğunu belirten uzmanlar, yağış-ların istenilen seviyede olmadığı ancak yağışların çiftçileri sevindirdiğine dikkat çekti. Türkiye‘nin önemli tarım merkez-lerinden olan Amasya‘da son günlerde etkili olan kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Yağan yağışlar, kış kuraklığını ortadan kaldı-rarak hububatın büyümesine yardımcı oluyor.
Mutlu sözlerine şu şekilde devam etti; Kuraklıkla başladığımız sezonki gerçekten çok büyük bir kuraklık yaşıyorduk ve adeta çiftçilerimizin uykuları kaçıyordu. Ne ekeceğini bilemez durama geldi ve planlarını değiştirdi. Çok şükür Rabb’im bolluk ve bereketini verdi. Kar suları toprak neminin artmasına ve yeraltı sularının zenginleşme-sine yol açar. Eriyen ve toprakla buluşan kar suları topraktaki mineralleri çözerek bitki-lerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır. Kar toprak verimliliğine de katkı sağ-lamaktadır, bunun yanında bitkilerin üzerini örterek, koruyucu bir tabaka oluşturur. Dola-yısıyla çiftçilerimiz kar yağışıyla birlikte rahat bir nefes aldı, kar tar-lalarımıza bereket getirdi. İnşallah bu yağan karların ve yağışların devamı gelir, çiftçi-lerimizin bol ürün almalarına, yer altı sularımızın ve baraj-larımızın dolmasına vesile olur” dedi.
EKİNLERİMİZ YAĞAN KARLA HAYAT BULDU
Çiftçilerimizden Ercan Kahya ise; Amasya’ya düşen kar ve yağmur ile ekinlerin ya-ğan yağışlar ile rahatladığını belirterek, “Nisan ve mayıs ayında düşecek yağış mik-tarı oldukça önemli. Kar yağı-şında önemli olan yer altı su-larının beslenmesi. Yaz ayları için yer altı sularının bes-lenmesi, barajların doluluk oranlarının yoğunluğu için kar yağışı çok önemli. Kar yağışından memnunuz ve de-vam etmesini istiyoruz” ifa-delerini kullandı.
“ÇİFTÇİ, YIL BOYUNCA GÜLECEK”
Amasya’da İl genelinde etkili olan kar yağışının ekin-ler için çok faydalı olduğunu söyledi.
Kahya, “Çiftçi, yıl boyunca gülecek. İki gün boyunca ya-ğan kar, çiftçi için çok faydalı oldu ve çiftçimizi çok sevindirdi. Bu kar, ekil-miş buğday, arpa gibi hububatlar için için çok iyi; toprağı kabartıyor, birçok mineral sağlıyor ve birçok zararlı hayvanı öldürüyor. Kar, şuan toprağa gübre gibi” ifadesini kul-landı.
“Toprak, entübeden çıktı, umutlar yeşerdi ama yoğun bakım sürüyor” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı