Valilik

AMASYA’DA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ KANOLA TOHUMU DAĞITILDI

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kuru Tarım Alanlarında Yağlık Kanola Geliştirme Projesi kapsamında ‘Kanola Tohumu’ Dağıtım Törenine katıldı. Programda ayrıca protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclis üyeleri, üreticiler ve basın mensupları yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Amasya bulunduğu coğrafya itibariyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı ve tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde olan bir ilimizdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin son 19 yılda tarım ve hayvancılık alanında yaptığı sayısız destek ve teşvikten Amasya’da payını almıştır.
Türkiye’de toprak büyüklüğünde 60. İl konumundayızÜlkemiz genelinde Kenevir Tohumu ve Hünnap üretiminde 1’inci, Şeker Pancarı Tohumu ve Amasya Elmasında 2’nci, Kuru Soğanda 3’üncü, Bamya ve Salatalıkta ise 5’inci, Kiraz ve Ayvada 7’inci, Marulda 10’uncu, Domates ve Patlıcanda 18. ve 19. sırada yer almaktayız.
Bizler tarımın Amasya için taşıdığı önemin farkında olarak, göreve geldiğimizden beri bu alanda çalışmalarını yoğun-laştırdığı. İlk olarak da tarımsal sulama yetersizliğini gidermek için, 2021 yılında yatırımları-mızı bir önceki yıla göre yaklaşık 15 kat arttırarak 46 milyon TL’ye çıkarıp, 26 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık.
2022 yılında da aynı hızla 54 milyon TL’lik bir yatırımla 21 bin dekarlık bir alanı suyla buluşturuyoruz. Yani sadece son 2 yılda tarımsal sulamaya 100 milyon TL bütçe ayırmış durumdayız. Basınçlı sulamaya açtığımız alan 47 bin dönümdür. Sulama yatırımlarındaki bu artış ürün rekoltemize ve buna paralel olarak da üreticilerimizin gelirlerine olumlu katkılar sağlamaya başlamıştır. Son iki yılda 900 dekarlık kiraz fidanı, 1000 dekardan fazla ceviz fidanı, 600 dekar Trabzon Hurması ve İncir fidanı dağıttık.
Bugün ise gıda sanayi, bioenerji ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir ham-madde olan Kanola Tohumu dağıtımı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kanola bitkisi; yemeklik yağ, küspe ve biyodizel amaçlı kullanımı ile önemli yağlı tohumlardan biridir. Ülkemizde 2021 yılında 376 bin dekar alanda 140 bin ton kanola üretimi gerçek-leştirilmiştir.
Biz de bu üretime katkı sunmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destek-leri ile “Kuru Tarım Alanlarında Yağlık Kanola Geliştirme Projesini” hayata geçiriyoruz.
Bu proje ile nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması, kısıtlı su kullanımı yöntem-lerinin teşvik edecek uygula-maların yaygınlaştırılması, üreticilerimizin gelirlerinin artırılması, alternatif yağlı tohumlu bitki yetiştiriciliğinin ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması amaç-lanmıştır.
Proje kapsamında Bakan-lığımızın %75 hibe katkısı ile toplam proje tutarı 95 Bin TL olan 50 ünite tohum Taşova İlçemizdeki 1000 dekar araziye ekilmek üzere üreticilerimize teslim edilecektir.
Dağıtımını yapacağımız bu tohumların Taşova İlçemize ve İlimiz tarımına hayırlı olmasını diliyor, Amasya’mıza her alan-da büyük yatırımlar yaparak, insanımızın yaşam standart-larının yükseltilmesine imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşka-nımıza şükranlarımı sunarak, bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından pro-je kapsamında 1000 dekarlık alana ekilmek üzere temin edi-len 95 bin TL bedelli Kanola Tohumu, Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçilerimize dağı-tıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.