GündemPolitika

Amasya’mızda tüketici durumdan, üretici durumuna geçmiştir

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın açık-lamasında bulunarak Aile ve Sosyal Hizmet-ler Bakanlığı’nın Amas-ya özelinde sunduğu hizmetleri anlattı.Türkiye’nin 20 yılda nereden nereye geldiğini kanıtlarıyla anlatan Vekil Karahocagil, “Bir şeyin imkansız olduğuna inanır-sak, aklımız bunun neden imkan-sız olduğunu bizlere ispat etmek üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğimize inanırsak, aklımız bu sefer onu yapmak üzere programlanmaya başlar. Bizler de AK Parti hükümeti olarak milletimize yapabileceği-miz, yapılması zaruri hizmetleri sunabilmenin peşine düştük. İnandık ve başardık.
Bu vesile ile perde inmiş, görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara, hakkı idrak edemeyen akıllara, nasır tutmuş yüreklere şifa olması mahiyetiyle Türkiye’nin 20 yılda nereden nereye geldiğini kanıtlarıyla anlatmaya devam ediyorum.
11. hizmet projemizde kal-mıştık. Bu projemiz “ Kronik hastalık yardımı Programı”
Bu programda ise tüberküloz ve SSPE hastalığı, bu hastalık-lardan dolayı (kızamık virüsü ile oluşan enfeksiyonel bir hastalık) bu hastalıklardan dolayı sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilen destek programıdır.
2018 Ocak ayında başlayan bu program dahilinde Amasya’mızda aylık 3.336 TL’den 21 hastaya destek verilmiş, 31 08.2022 tarihine kadar devletimiz toplamda 250.258 TL bu hastalarımız için ödeme yapmıştır.
“Rabbim devletimize zeval vermesin.” ne güzel dua yani Allah’ım devletime zarar getirmesin, Allah’ım devletimi korusun. Aminn.
Bu duayı yaptırmaya vesile olan devlet başkanı ne güzel başkan Hazinenin hortumlanarak bankalar aracılığı ile yurt dışına kaçırılan gelirleri tam tersine dönerek, yani hortumların ağzı millete hizmete dönerek, yatırımlar, projeler, milletimizin yaşam standartlarının yükseltil-mesi, fakire, fukaraya, hastaya, engelliye, askere, gaziye, şehit yakınına verilen destekler… desteklemeler ve sonucu gülen yüzler.
Türkiye gerçekçi program-lara, yatırımlara ve projelere kavuşmuştur
AK Parti iktidarı ile Türkiye yeni ve taze bir anlayışa,
Kararlı, önünü ve geleceği görebilen bir harekete, Onurlu bir mücadeleye, Ayakları yere basan, başını dik tutan yerli, ancak çağ-daş bilgilerle donanmış kadrolara, Ufuk açıcı, gerçekçi programlara, yatırımlara ve projelere kavuşmuştur. Binlerce şükrolsun.
12. sırada Vefat Yardımı programımız var, bu yardım yakını ölen Türk vatandaşlarına yönelik destek programıdır. Bu programa Nisan 2022’de başlan-mış olup 31.08.2022’ye kadar 14 cenaze yakınına 11.438 TL öde-me yapılmıştır.
13. sırada ise Elektrik Tüketim Desteği yardım progra-mımız var. Bu programa Nisan 2019’da başlanmış olup vakıftan düzenli destek alan yaşlı, engelli, dul kadın gibi aileler için geliştirilen programdır.
2019 Mart ayı ile 31.08.2022 tarihleri arası Amasya’mızda 10.159 aileye toplamda 8 milyon 10 bin 472 TL destek sağlan-mıştır.
14. sırada ise Doğalgaz tüketim desteği programımız var. Dönemsel olarak ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz giderlerini karşılayamayan aileler için geliş-tirilmiştir.
Bu yardım programına 2022 Şubat ayında başlamıştır. 18.02.2022 ila 31.08.2022 arası Amasya’mızda 1.528 ihtiyaç sahibi hemşerilerimize toplamda 597 bin TL destek sağlanmıştır.
15. maddemize Vakıflarca uygulanan projeleri aldım.
Geçici olarak, küçük bir des-tekle, tüketici durumdan üretici hale gelebilecek aileler için uy-gulanan geri ödemeli projelerdir.
Gelir getirici kırsal alanda uygulanan geri ödemesiz sosyal hizmet içerikli projeler için geliştirilen destek programlarıdır.
Amasya’mızda tüketici durumdan, üretici durumuna geçmiştir
2004 yılından beri uygulanan bu program sayesinde Amas-ya’mızda tüketici durumdan, üretici durumuna geçmeleri için verilen destekler ise şöyledir.
17 adet sosyal hizmet projesi için 1581 kişiye toplam
2 milyon 333.057 TL verilmiştir. 828 adet gelir getirici proje kapsamında 9.372 kişiye toplamda 20 milyon 133.837 TL destekleme sağlanmıştır.
13 adet Aşevi projesi kap-samında 4.289 kişiye
toplamda 2 milyon 945.158 TL ödeme yapılmıştır.
1 adet TOKİ projesi kapsa-mında 127 kişiye
toplamda 4 milyon 457.500 TL. destek verilmiştir.
49 adet Kırsal Alanda Destek Projeleri kapsamında
3483 kişiye toplamda 36 milyon 904 bin 088 TL ödeme yapılmıştır.
Bu güzel hizmetleri, projeleri, desteklemeleri anlatırken “tuvalet terliği, gazoz kapağı aday olsun.” “ona oy veririz.” diyen şaklaban-lara, Ne bu hizmetleri anlatabiliriz, Ne Mavi Vatanı anlatabiliriz, Ne Afrika’da neler yaptığımızı anlatabiliriz, Ne Antarktika’da neden bulunduğumuzu, Ne de Kızıl Elma Ülkümüzü anlatabiliriz.
Onların beyinleri mühür-lenmiş, gözleri hiçbir hizmeti göremez olmuştur. 16. sırada Pandemi yardımlarımız var.
29 bin 805 kişiye destekleme yapılmıştır
Covid 19 salgını nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi olup, temel ihtiyaçlarını karşıla-yamayacak kişilerin ihtiyaç-larının karşılanması için geliş-tirilen yardım programıdır.
Bu yardım programı 2020 yılı Mart ayında başlamış olup bugüne kadar Amasya’mızda 29.805 kişiye toplam 30 milyon 377 bin TL destekleme yapılmıştır.
17. sırada Türkiye Aile Destek Yardım Programımız var.
Son 2 yılda pandemi dolayı-sıyla yaşanan küresel gelişmeler neticesinde emtia, mal ve hizmet bedellerinde yaşanan artışlar karşısında ihtiyaç sahibi halkı-mızı desteklemek ve bu artışlar-dan korumak amacıyla geliştiril-miş yardım programıdır.
2022 Haziran ayında başlanan bu destekleme programı kapsamında Amasya’mızda 1941 kişiye toplamda 929 bin TL ödeme yapılmıştır.
18. sırada Vefa Yaşlı Evde Bakım Programı kapsamında Amasya ve ilçelerimizde toplam 605 kişiye, 38 personel ile 1 milyon 669 bin TL bütçe ile hiz-met verilmiştir. Değerli basın mensupları, muhterem vatandaşlarım saygı-değer Amasyalı hemşirelerin,
“Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” atasözümüz mucibince, sadece bir bakanlığı-mızın yaptığı hizmetleri kısalta-rak anlatmaya çalışsakta, bayağı zaman alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uyguladığı fakat anlatamadığım birçok programı daha var.
Ulusal Hane Ziyaret Programı, kadın kooperatiflerine verilen pozitif ayrıcalıklı programlar, dezavantajlı çocuk ve gençleri meslek edindirme programları gibi. Yaptığımız bu hizmetler, bu projeler, yapacağı-mız hizmetlerin, projelerin teminatıdır. 20 yıldır bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle “Bugüne kadar gücümüzü hep milletten aldık, millete güvendik, millette bize güvendi.” 20 yıldır bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık, boşa vermedik, boşa harcamadık. Son olarak geçti-ğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ülkemizin önde gelen firmaların-dan LC Waikiki’nin ürünlerinde LGBT çağrışımı yapan işaretlerin kullanılmaması hususunda bir insiyatif kullandığını kaydetti. Aile’yi yıkmayı amaçlayan “cinsiyetsizleştirme” propagan-dasına, küresel lobilerin, Batının tahakkümüne, dayatmalarına rağmen bu inisiyatifi alacak cesa-reti gösteren ülkemizin firması LC Waikiki’yi tebrik ediyorum. Bu onurlu duruş aziz milleti-mizde karşılık bulacaktır. LC Waikiki mağazaları ağzına kadar dolup taşacaktır.
Çatlasalarda, patlasalarda diyor’ ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.