Son Dakika

AMASYA’NIN ‘ETİ ÇİÇEK BAMYASI YEMEĞİ COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

Amasya Etli Çiçek Bamya yemeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Amasya Valiliği, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu coğrafi işaretle tescillenen Amasya Etli Çiçek Bamya yemeğinin tanıtımı Büyük Amasya Otelinde düzenlendi.
Büyük Amasya Otelinde düzenlenen programda Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, esnaf ve sanatkârlar odası temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile basın mensupları yer aldı.
Programda İlimize özgü Amasya Etli Bamya Yemeğinin Coğrafi İşareti Tanıtımını yapmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Amasya Valisi Mustafa şu ifadelerine yer verdi; “Ka-dim bir kültüre sahip Amasya ilimizde, tarihin pek çok dokusunu her yanı ve yönüyle her tarafta görmek-teyiz. Tabi bu tarihi doku-nun yanında bir yaşam tarzı, bir yeme içme alışkan-lığı ve buna bağlı gelişmiş de bir yaşam kültürü mevcuttur. Her yıl ilimize gelen yüzbinlerce turist, önemli kültürel değerleri-mizi ziyaret ediyor ve ilimizde konaklıyor.Tabii ki bu durumun özellikle dünyanın en büyük sektörü olan gast-ronomi turizmiyle de destek-lenmesi gerekiyor.
Geçen yıl göreve geldiğimizde, ilimizin 4 adet coğrafi işaret tescili bulun-maktaydı. Bizler YHKB ve Belediye Başkanlığımızla birlikte, başta gastronomi ağırlıklı olmak üzere ilimize ait coğrafi işaretlerin artırıl-ması yönünde çalışma-larımıza başladık.
Bu çalışmalarımızın sonucunda, sizlerin de takip ettiğiniz üzere, bundan yaklaşık birkaç ay önce Bak-lalı Dolma ve Amasya Çöre-ğini ilimize tescillemiş olduk. Bu sayede 4 olan coğ-rafi işaret tescil sayımız 6’ya çıkmış oldu.
Bugün coğrafi işaret tes-cilini aldığımız Etli Çiçek Bamyası Yemeğinin tanıtımını yapacağız. Bu arada Toyga Çorbasının da coğrafi işareti geldi, tescil-lendi. Şu an itibarıyla tescil sayımızı 8’e yükseltme bulunmaktayız. Bunun da buradan müjdesini vermek isterim. Kısmet olursa birkaç hafta sonra Toyga Çorbasının da tanıtımını yapacağız. Önemli olan bulunduğumuz, hizmet etti-ğimiz yere bir şeyler kata-rak, hedefimizin bu olması gerektiğine; çalışmamızı, bütün enerjimizi ve gücü-müzü de bu yöne sevk etme-miz gerektiğine inanıyorum.
Bizler sahip olduğumuz 8 coğrafi işaret tescil ile yetinmiyor. Bu kapsamda şu an itibariyle devam eden 22 tane daha coğrafi işaret çalışmamız bulunmaktadır. Bunların tamamında başa-rılı olacağımızı düşünü-yorum. Kısmet olursa 2022 yılı içerisinde diğer 22 tane coğrafi işaretimizi de tescil ettirerek, coğrafi işaret sayımızı 30’a çıkaracağız. Bundan da şunu anlamamız gerekir; ilimizin köklü tarihi, kültürü ve gelenek-lerine bağlı olarak buranın kendine ait dokusu üstünde şekillenmiş, büyümüş, gelişmiş veya ortaya çıkmış bu ürünlerimizin, coğrafi işaret tescil sayısını arttırmış olacağız.
Sanırım bu alanda da Türkiye’de önemli bir nok-taya gelmiş, dereceye girmiş olacağız.
Bizlerin ilimizin turizmi için coğrafi işaret tescilleri-nin yanı sıra başka bir idealimiz de mevcut. Bele-diye Başkanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakan-lığımız ile birlikte Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezar-larının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alın-ması için gerekli çalışmalarımızı sürdürmek-teyiz. Bununla ilgili olarak alan başkanlığımızın çalışmaları devam etmek-tedir.
Bu çalışmaların yanı sıra Kılıçarslan İlkokulu, Anonim Türbe, Yazma Eserler Kütüphanesi gibi ilimizdeki pek çok tarihi dokunun restorasyon işlemleri devam etmektedir. Doğa turizmiyle ilgili olarak Boraboy Gölün-deki çalışmalarımız bitmek üzeredir. Ayrıca ilimiz genelinde belirlediğimiz 20 adet bisiklet turizmi rotası ve diğer pek çok projelerin çalışmaları sürmektedir.
Bizler; özel sektörümüzle, üniversitemizle, amirleri-mizle, memurlarımızla Amasya’nın turizmini, turizm altyapısını, kültürel altyapısını geliştirmek için hep beraber gayretle müca-dele edeceğiz ve bunun için çalışacağız. İnşallah buralarda da güzel eserler bırakırız. Hiçbir yer, hiçbir koltuk, hiçbir makam insanlara baki değildir; in-sanlar yaptıklarıyla anı-lırlar. İnşallah Allah bizlere de yaptıklarımızla anılmayı nasip eder.
Bütün bu çalışmalar içerisinde her zaman birlikte çalıştığımız Milletvekil-lerimize, Belediye Başkanı-mıza, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Meslek Odalarımıza, Tüm STK Baş-kanlarımıza, bu işe değer katan ve katkı sunan her-kese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bu tanıtımın tekrar ilimize hayırlı olma-sını diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlı-yorum.”ifadelerine yer verdi
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından Coğrafi İşareti alınan Amas-ya Etli Çiçek Bamya Yemeği-nin tescil belgesi teslim alındı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı