Gündem

AMASYA’NIN MANEVİYATINI YÜKSELTMEK, HOŞ BİR SEDA İLE GÖREVİMİZİ BIRAKMAK TEMEL NİYETİMİZDİR

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Sultan Beyazıt Camii Diyanet Kitap Kafe’de düzenlenen kahvaltıda basınla mensup-larıyla araya geldi.
Müftü Ayvaz, “2022 yılı ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda, ‘Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ konusu ele alınacak.”dedi
Müftü Ayvaz yaptığı basın açıklamasında, “İslam’ın şart-larından biri, bilindiği gibi namaz. Camiler ve mescitler tarih boyunca da Müslüman-ların ibadethanesi olmuştur. Hz. Peygamber (sav) Efen-dimiz hicret ettiğinde Medi-ne’ye varır-varmaz ilk icraatı Mescid- Nebeviyi inşa etmek olmuştur. O günden itibaren de tarih boyunca bütün Müslü-manlar cami merkezli bir hayat sürmüşlerdir.

Yeni kurulan şehirlerde cami merkez olarak belirlen-miştir.
“Müftülük olarak, dernekler vakıflar bunların dini boyutu ile ilgili işleri takip etme, denetleme ve yönetme bunun yanında da birçok koordinatör-lüğümüz var, birimimiz var. Mesela üniversite ile yapmış diyanet işleri başkanlığının YÖK ile yapmış olduğu protokol gereği üniversitede gençlik rehberlerimiz, hastanede manevi rehber-lerimiz, engelliler ile ilgili manevi rehberlerimiz, Yeşilay ile çalışmalarımız, diyanet vakfımızın kadın ve gençlik kolları, yine eğitimle ilgili Gençlik Spor Bakanlığımız ile protokol gereği yurtlarda hizmetler yapıyoruz. Mesela cezaevinde Kuran kursu açtık mahkûmlara cezaevinde amaç nedir ıslah etme. Biz o ıslat etme boyutunu adalet bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol ile beraber orda bizim hoca-larımız var. Onlara manevi yönden telkinde bulunurlar. Geçen yıl orda hafız olana oldu. Türkiye’de iki il vardı biri Amasya ilimizdi. Mahkûm hafız oldu. Aynı zamanda Gümüşhacıköy’de aynı hizmet-lerimiz devam ediyor. Bunun yanında aile sosyal politikalar bakanlığı ile yapılan protokol gereği çocuk evlerinde de daimi görevlilerimiz var orda da manevi yönden destek veriliyor. Yani biz aslında toplumun her alanına manevi yönde destekte bulunuyoruz. Bunu yaparken alt yapısı dolu protokoller ve devletin vermiş olduğu yetki ile beraber bu hizmetleri yerine getiriyoruz”
2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlidi Nebi Haftası’nda ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ konusu ele alınacaktır.” dedi.
AMASYA’DAN 850 CİVARINDA HAFIZLIK YAPAN ÖĞRENCİMİZ VAR
İlimizde yetişen hafızlar Türkiye’nin önemli camilerin-de önemli görev yapıyor. “O da buranın geçmişinden gelene-ğinden kaynaklanan yani manevi yönden bir alt yapısının olmasından kaynaklanan bir güzellik. 850 civarında hafızlık yapan öğrencimiz var.3 sene önce dünya birincisi, bir Türkiye birincisi ve bu senede Türkiye ikincisi ilimizden yetişti. İlimizde yetişen hafızlar Türkiye’nin önemli cami-lerinde görev yapıyor. Mesela Ayasofya Camii’nde görev yapıyor. Bunlar aynı zamanda Amasya’nın aynı zamanda manevi rehberi. Geçen sene Amasya tarihinde bir ilk 500 tane hafız icazet töreni yaptık. Bu sene de inşallah 200 tane hafızımıza icazet töreni yapa-cağız yine. Tabi bizim camiler ve din görevleri haftasında oluşturmak isteğimiz farkın-dalıkta cami medeniyetle bir toplumuz biz. En son örneği 15 Temmuz sela ile toplandık biz buradayız, yıkılmadık, berabe-riz mesajı verdik. Sahadayız, ölümüne devletimizin yanın-dayız.
Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aslında cami bir organizma. Baktığında caminin kendisi toprakların tapusu, mabetlerin hepsi böyledir. Yani kurtboğan, iğneci baba, pirler gibi türbeler bu toprakların tapusudur. Biz bu topraklardan bir daha gitme-mek üzere buraya geldik. Minareler bizim sesimizdir. Caminin kapısı merhamettir, şefkattir. Caminin penceresi komşuluk tur. Onun için cami diyoruz ki mazlum, mağdur, ihtiyar, genç herkesin manevi bir sığınağıdır. Din görevlileri arkadaşımız sadece caminin değil mahallenin de görevlisi. Aslında doğumdan ölene kadar en üzüntülü anımızda cena-zede, en mutlu günümüzde düğünde hocalarımızla dua ederiz, beraberizdir. Onun için çok eleştirilir, bu da normaldir, yakın temaslar insanlarla onun için sıfır hata ile çalışması gerekir. En ufak bir şey olduğu zaman hocalar hemen tenkit edilebiliyor. Bunu da gayet normal olarak görüyoruz. Çünkü vatandaş diyor ki sen benim dinimin maneviyatımın kutsal değerlerini temsil edi-yorsun, ben yapsam bile sen yapamazsın. Çünkü sen benim değerlerime karşı söze vesile, adi, farklı bir bakışa sahip olamazsın bu anlayışı var. Bu da güzel bir yönden baktığı-mızda vatandaşın bakışını da aslında olumlu yöne çevirmemiz lazım. Buda bizim maneviyatımıza verdiğimiz değeri gösterir. Biz dindar bir toplumuz, ufak, tefek farklı-lıklarımız olsa da ülke olarak dindar bir toplumumuz dışarıdan bakıldığında biz manevi değerlerimize, aile yapımıza, kutsalımıza, camimize, türbemize, devlet büyüklerimize, din büyük-lerimize söz söyletmeyen bir milletin ecdadıyız” ifadelerini kullandı.Müftü Ayvaz sözlerine şöyle devam etti; “Müftülükte 70 arkadaşla çalışıyoruz. 3 müftü yardımcımız, 4 şube müdürümüz, 4 şefimiz ve uzman arkadaşlarımızla bera-ber Amasya’ya hizmet vermek istiyoruz. Ben 2005-2010 yılları arasında Gümüşhacıköy Müftülüğü yaptım. Tekrar 2020 yılında bu şehre hizmet etmek nasip oldu. Gelip geçiciyiz. Ama amacımız bulunduğumuz yerde devraldığımız bayrağı ilimizde dostlarımız, şehrin ileri gelenleri ile daha da yükseğe çıkarmak bu bir bay-rak yarışıdır. Allah nasip ederse bayrağı daha da yükseğe çıkarırız, hem teşkilatımızı yükseltmek hem de ilimizin maneviyatını yükseltmek, hoş bir seda ile görevimizi bırakmak temel niyetimiz-dir.”diyerek sözlerini sonlandırdı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.