Son Dakika

Asırlık Çınar Türkiye Cumhuriyeti 98 Yaşında

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep ELİAÇIK 29 Ekim Cumhuriyet Bay-ramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eliaçık mesajında şu ifadelere yer verdi; Aziz mil-letimiz her bir ferdiyle yekpare halinde, batılı sö-mürgecilere ve köle efendilerine karşı, hürriyet ve istiklali karakterize eden Kuva-yı Milliye ruhuyla emperyalist işgal karşı-sında vatanın bölünmez bütünlüğünü tesis etmek, millet iradesini egemen kılmak için baş koymuş, bu kutlu dava yolunda canını, malını hiçe saymıştır.
Emperyalistlerin ve onların yerli işbirlik-çilerinin topyekûn işgal ve sindirme girişimine karşı, milletimizin feraseti ile 29 Ekim 1923’de “Hâkimiyet Milletindir” şiarıyla Cumhuriyet esaslarına dayanan yeni devletimiz tüm dünyaya ilan edil-miştir.
Bugün asırlık bir çınar heybetine kavuşan Cum-huriyetimiz, 98 yıldır karşısına çıkan türlü zorluklarla mücadele etmiş ve üstesinden gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Batılı güçlerin, sermaye çetelerinin ve silah tüccarlarının biçmiş olduğu rolleri Sevr’i yırtıp tarihin tozlu sayfalarına attığı gibi atmaktadır.
Her türlü açık veya kapalı tehdit ve yıldırma operasyonları karşısında, 2200 yıllık bir devlet geleneği bakiyesine sahip Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi ve kalkınma mücadelesini; insani değerlere olan bağlılığı, viz-yoner atılımları, ilkeli iç ve dış politikasıyla bölgemizde ve küremizde ilham kaynağı olarak sürdürüyor.
Cumhuriyetimiz, sadece kendi vatandaşlarının değil tüm dünyadaki mazlum-ların, mağdurların, yol gözleyenlerin, soydaş ve kardeş milletlerin umut kaynağıdır.
Son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki aziz milletimize ve dev-letimize istikamet çizenler, hürriyetine tasallut olanlar kaybetmeye mahkûmdur.
Emperyalizmin, taşeron örgütü FETÖ vasıtasıyla içimizden devşirdiği hain kuklalar aracılığıyla bağım-sızlığımıza darbe vurmak, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak, milletimizin idare ve ege-menlik üzerindeki tasarruf yetkisini okyanus ötesine aktarmak suretiyle Türki-ye’yi işgal etme girişimi karşısında bozguna uğrayarak geri çekilmesi, İstiklal Harbi ve 29 Ekim ruhunun hâlâ çok güçlü ve diri olduğunun bir işare-tidir.
Aziz milletimizin indinde sömürgeci kuvvetlere karşı parlayan istiklal ve bağımsızlık ateşi, güneş gibi yolumuzu aydın-latmayı sürdürecek ve bizlere rehberlik edecektir.
Büyük Memur-Sen camiası olarak, varoluş mücadelesi veren ve hürriyet yolunda canlarını feda eden kahraman ecda-dımızı rahmetle, minnetle ve duayla yâd ediyoruz.”ifadelerine yer verdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı