Son Dakika

Ateş Avcıları Nefes Nefese Yarıştı

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;“Ülkemizde 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı. 20 bin 938 hektar alan zarar gördü

Orman yangınlarına karşı en önde görev yapan ‘Ateş avcıları’ düzenlenen yarışta nefes nefese verdikleri müca-deleyle her an hazır olduklarını gösterdi.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde ‘Ateş Av-cıları’ olarak bilinen yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve hızlı yangın ekibi olabilmek için kıyasıya yarıştı.
Yedikır Barajı kenarında düzenlenen yarışmaya Orta Ka-radeniz Bölgesi kentlerinde Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum illeri ile ilçelerinden 13 ekip, 65 personelle katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu,
Yangınlarla mücadelede daha etkin mücadele yapmak amacıyla, Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Nisan ve Mayıs aylarında orman yangınlarıyla mücadele iş başı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizi tamamladık.
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tara-fından verilen eğitimlerle muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın ön-cesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yangınla mücadelede görev alan tüm personel eğitilerek orman yangınlarına karşı daha hızlı ve etkin müca-dele için çalışmaktayız.
Bu gün yapacağımız eğitim çalışması ile 13 İşletme Müdür-lüğünde yangın ekipleri arasında En Donanımlı ve En Hızlı Ekip yarışması yaparak, ekiplerimizin durumunu görmek, eksiğimiz varsa gidermek ve yangın ekiplerimizi motive etmek gayretindeyiz.
Ayrıca Yangınla Mücadele organizasyonuna yönelik ola-rak da fiziki tedbirleri arttırarak yangın esnasında ve son-rasında oluşabilecek zararları asgari seviyede tutmayı hedeflemekteyiz.
Vali Sayın Mustafa Masatlı’ya tüm çalışmalarımızda biz-lere verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. dedi.
Vali Mustafa Masatlı ise, Amasya Orman Bölge Müdür-lüğü’nün yaptığı başarılı çalışmalara vurgu yaparak şunları söyledi: “Ormanlar doğal varlıklarımızın başında gel-mektedir. Geleneğimizde ve inancımızda doğayı ve ormanı korumak daima öğütlenmiştir. Ormanlar insanlara, hay-vanlara ve cansız varlıklara sayısız faydası olan bir eko-sistemdir.
Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizin koyduğu hedefler ve yaptığı planlamayla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile bağlı birimleri orman varlı-ğımızı hızla arttırmıştır.
Bu çalışmalarda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü örnek projeleriyle rekorlar kitabına dahi adını yazdırmıştır.
Bölge Müdürlüğüne ile bağlı işletme ve şefliklerinin bu gayretli çalışmalarına biz de destek oluyor ve onları teşvik ediyoruz.
Ağaçlandırma çalışmalarında önemli olan bir fidanı sa-de-ce dikmek değil, onun büyüyüp ağaç olması için gerekli ba-kımı yapmaktır.
Bunun yanında ormanları yangınlara karşı korumak ve tedbirler almakta son derece önemlidir. Son yıllarda hain terör örgütü devletimizle baş edemeyeceğini anlayınca, ormanlarımızı yakarak ülkemize zarar vermeye çalıştı.
Bu şebekelerin ormanlarımızı ve masum canlıları hedef al-masını şiddetle lanetliyoruz. Onların yaktığının kat kat fazlası kısa süre içerisinde güçlü devletimiz tarafından tekrar yerine konmaktadır.
Bu ve farklı sebeplerle çıkabilecek orman yangınlarına araç, gereç ve personel yönünden daima hazır olmalıyız. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğüde de güzel bir etkinlikle, orman yangınlarında öncelikle can kaybının daha sonra da ağaç-larımızın yok olmasını önlemek adına, yangınla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını gözden geçirmek için bir yarışma düzenlemiştir.
Burada önemli olan yarışmak değil ekiplerimizin moti-vas-yonunu arttırmaktır. Orman teşkilatımızın muhtemel bir yan-gında canla başla mücadele edeceğine yürekten inanı-yoruz. Orman varlığımızı geliştirmek ve korumak adına bu çalış-malara imza atan başta Orman Bölge Müdürü olmak üzere, bağlı işletme ve şefliklerine teşekkür ediyor, yarış-maya katı-lan ekiplere başarılar diliyorum.”dedi.
Amasya Valimiz Mustafa Masatlı’nın startını verdiği yarış-larda ‘ateş avcıları’ araçtan çıkıp hızla koşarak 200 metre ile-riye hortum açtı.
Hortumları birbirine ekledikten sonra önce su ardından köpük püskürtmeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalış-tılar. Söndürmenin tamamlanmasıyla toplanan hortumlar araçlara yüklendi.
Zorlu etabı tamamlarken zamanla yarışan ekiplerin soluk soluğa kaldığı anlar ise verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Bafra Orman İşletme Mü-dürlüğü ekibi ikinci, Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından kupa ve madalya verildi. Bölge Müdürü Oflu, yangın sezonu başlarken ekiplerin tama-mının hazır olduğunun görüldüğünü dile getirdi.
Yangınlara müdahalede Türkiye’nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Oflu, “Ülkemizde 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı. 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. Bunun yanında 3 bin 31 adet kırsal alan yangını ekiplerimizce söndürülmüş ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.