Son Dakika

Av Sezonu Kapandı

Av Sezonu Kapandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Amasya İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıkla-mada, 2020-2021 Av Dönemi Mer-kez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 07.03.2021 tarihi itiba-riyle ülke genelinde avcılık faali-yetlerinin yasaklandığı belirtildi.
Tarım Orman Bakanlığı 11. Böl-ge Müdürlüğü Amasya İl Şube Mü-dürlüğünce yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, yasal olarak kara avcılığı “av sezonu” içerisinde yapılabilmektedir.
Av sezonu, av ve yaban hayvan-larının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşa-ma evreleri dikkate alınarak belir-lenmektedir.
2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca; av sezonu 07.03.2021 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar av-cılık faaliyetleri yasaktır.” denildi.
2021-2022 av sezonu Ağustos ayı içerisinde başlayacaktır.
Her canlı üreme ve yaşama hakkına sahiptir. Avın kapanış tari-hi itibariyle, av ve yaban hay-vanlarının üreme dönemi başla-maktadır. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahat-sız edilmemeli, yavru ve yumurtaları toplanmamalıdır. Özellikle bölgemiz genelinde yay-gın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı ve üretilmemelidir. İnsan ile temas halinde toprak ile üzeri silinerek bulunduğu yere bıra-kılmalıdır.
İlgili Kurumlar Denetimlerini Arttıracak, Uymayanlara Ceza Uygulanacaktır!
Yasa dışı avlanma olayları karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğüne, Orman İşletme Müdürlüklerine, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişleri Bize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz ettiği belirtilerek, Yaban hayvanlarının bulundurulmaları 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre yasak olup aksine hareket edenler ağır para cezası ile cezalandırılmak tadırlar.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı