Son Dakika

AVNİ VERDİ, İSTİKLAL MARŞININ 100. YILI KUTLAMA MESAJI

AVNİ VERDİ, İSTİKLAL MARŞININ 100. YILI KUTLAMA MESAJI

iYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni Verdi is-tiklal marşının 100.yılı kutlama mesajı ya-yımladı.
İYİ Parti Amasya İl Başkanı Avni VERDİ; “İstiklal Marşı,milli mücadelenin ve mille-timizin azminin eseridir” dedi.
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tara-fından kaleme alınan İstiklal Marşımız; aziz miletimizin imkansızlıklar içerisinde gös-terdiği onurlu mücadelesinin, yurt ve bay-rak sevgisinin, inancının, kararlılığının ve azminin mısralara dökülmüş ifadesidir di-yen Başkan Verdi; “İstiklal Marşı aynı za-manda, tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamış bir milletin kendisini tarih sah-nesinden silmek isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı’nda verdiği ba-ğımsızlık müca-delesini tüm olumsuz şartlara rağmen güçlü bir irade ile kazandığını anlatan tarihi bir belge niteli-ğindedir.
Milletimizi aynı isti-kamet etrafında birleş-tiren, hürriyetimizin ve istikbalimizin simgesi olan İstiklal Marşı’na saygı duymak, her bir mısrasın da şehitleri-mizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, İstik-lal Marşının yazılmasına neden olan milli mücadele yıllarının önem ve şuuruna vararak vatanımıza ve cum-huriyetimize sahip çık-mak, geleceğimizin teminatı olan genç-lerimize bu bilinci aşı-lamak hepimizin gö-revidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklâl Mar-şı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tara-fından kabul edilişinin 100. yıldönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve İs-tiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.” Şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı