Son Dakika

Ayan, “Sağlık bakanı neye ve kime bakıyor

Ayan, “Sağlık bakanı neye ve kime bakıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Amasya İl Temsilcisi Satılmış Ayan, Sağlık bakanı neye ve kime bakıyor dedi.
Ayan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Covid-19 pandemisinin ülkemizde görül-mesiyle birlikte yaptığı açıklamalarla ve açıklayamadıklarıyla gündem olan Sağlık Bakanı gazetecilerin “Açığa alınan hemşire-lerin durumu ve Covid- 19’un meslek hasta-lığı sayılıp sayılmayacağı konularındaki soruları üzerine sorulanların yetkisi dışında olduğunu ifade etmiş ve cevap vermemiştir. Sağlık Bakanının verdiği bu cevap şaşkınlık vericidir.
Covid-19’u kontrol altına alan ülkelerin başarısı aşılama çalışmalarını yaygın-laştırmış olmaları, sağlık çalışanları başta ol-mak üzere diğer risk grubunda bulunanları ve vatandaşlarının büyük çoğunluğunu aşılamalarıdır.
Bizde ise nüfusun ancak %16’nın aşılandığı söylenmektedir.
Aşı durumu ile aşılama periyodu ara-lığının uzatılması, ülkede kaç doz aşının yapıldığının, ne kadar aşı ihtiyacı olduğunun, kaç doz aşının bulunduğunun, ne kadar doz aşı geleceğinin, bununla ilgili üretici ülke-lerle yapılan anlaşmaların ne olduğunun bilinmemesi üzerine bir de Sağlık Bakanı tarafından değişik, çelişkili açıklamalar ya-pıldığı tüm toplum tarafından artık bilin-mektedir.
Sağlık Bakanına eğer görevinin ne oldu-ğunu bilmiyorsa Bakanlığının WEB say-fasında yazılı olan görev, yetki ve sorum-luluklarına bakarak öğrenmesini hatırlatmak istiyoruz.
En önemli görevinin de Bakan olduğu için tüm çalışanlarını, özellikle de Covid-19 pan-demisinde omuzlarındaki ağır yük ve sorum-lulukla, canları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin haklarını geliştirmesinden vazgeçtik onları sadece korumasını, sahip çıkmasını istiyoruz.
Ayrıca Covid-19 nedeniyle alınmayan ted-birlerden kaynaklı yaşamını yitiren sağlık emekçilerini anmak için genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda yapılan anmayı tertip ettikleri ve katılım sağladıkları için hak-sız şekilde açığa alınan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan iş yeri temsilcimiz ile üyemizi derhal görevine geri döndürsün. En önemlisi de Covid-19’un meslek hastalığı ve iş kazası sayılması için yasal düzenlemeleri bir an önce hayata ge-çirsin. Eğer bunları yapamıyorsa koltuğun kendisine tapulu olmadığını hatırlatıyor ve gereğini yapmasını bekliyoruz.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı