Son Dakika

“AYRIŞTIRMA VE ÖTEKİLEŞTİRMEYE FIRSAT VERMEMELİYİZ”

2019 yılında Hacı Bek-taş-ı Veli’nin vefatının 750 Yıl Dönümünün UNESCO anma günlerine dahil edil-mesi ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefen-dinin 2021 yılını Hacı Bek-taş-ı Veli Yılı ilan etmesi vesilesiyle Ülkemiz gene-linde olduğu gibi ilimizde de büyük mütefekkir, mutasav-vıf ve alim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Valiliğin öncülüğünde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.
Bu kapsamda ilk olarak 9 Ekim Cumartesi günü Vali Mustafa Masatlı, il proto-kolü ve vatandaşlarımızın da katılımıyla ‘Sevgi ve Barış Yürüyüşü’ gerçekleş-tirildi.
Daha sonra Ham-dullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk Sunma Töreninden sonra ise Valimiz ve ber-aberindeki protokol Amas-yanın manevi önderlerinden olan Hamdullah Efendi’nin türbesini ziyaret ederek, lokma dağıtımına iştirak etti.
Anma etkinlikleri kap-samında Cumartesi günü son olarak Prof. Dr. Ali Ya-man tarafından Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı ve öğretileri hakkında bir panel düzenlendi.
Anma Etkinlikleri kapsamında son olarak Vali Mustafa Masatlının da katılımıyla Yeni Kapalı Spor Salonunda geniş çaplı bir program düzenlendi. Programda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda ilk olarak Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çelebi bir konuşma yaparak Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı ve tüm insanlığa kattığı değerlerden bahsederken, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Hünkar’ı rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.
Son olarak konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise şunları ifade etti: “Anadolu coğrafyasının gönül erlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hakka yürüyüşünün 750. Yıldönümü Anma Etkinlik-lerinde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Sevgili canlar, sizlerin de bildiği gibi Ülkemizin önerisi ve üye diğer ülkelerin de destekleriyle 2019 yılında UNESCO 40. Genel Konfe-ransında alınan kararla, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. Yıl-dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programına alınmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanı-mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından yayımlanan Genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmiştir.
Bizlerde yüzyıllara damga vuran öğretileriyle barışın, hoşgörünün simgesi olan, aynı zamanda şair, mutasavvıf, alim ve filozof kişiliğiyle toplumumuza yön veren Hünkar her yönüyle insanımıza ve özellikle de gençlerimize anlatmak için Valilik olarak bir dizi etkin-liğe öncülük ettik.
Milletimize asırlardır yurt olan Anadolu toprak-larının kapıları 1071 Malazgirt Savaşı ile açılır-ken, bu coğrafyadaki gönül-lerin fethi ise Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi erenler ile mümkün olmuş-tur.
Onların bu yoldaki en önemli güçleri ise sevgi ve hoşgörü olmuştur. Hünkar da bu yolda tüm insanları dil, renk ve ırk ayrımı yap-madan sevmiş,“Hikmet arar isen özüne bir bak Arapta Acemde Rum’da arama
Hakikat nurunun aslı hakikat Aynada yansıyan nurda arama”
Dizeleriyle bunu bizlere de öğütlemiştir. Onun bu düşüncelerini ve felsefesini yaşatmak hepimize düşen ortak bir sorumluluk ve gerekliliktir.
Unutmamalıyız ki hem inancımız, hem de Anadolu irfanı ve medeniyeti bizlere her zaman sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmayı öğütlemektedir.
Biz de bu öğütlere uymalı gönüllerimizi birbirimize açmalı, mazluma yardım eli uzatmalı, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Ülkemize karşı ayrıştırma ve ötekileştirilmeye yönelik hiçbir yaklaşıma fırsat ver-memeliyiz.
Hacı Bektaş-ı Veli bu yönlerinin yanı sıra, Osman-lı İmparatorluğunun hızla büyümesinde büyük pay sa-hibi olan Yeniçeri Ocağının da piri ve manevi önderi olmuştur.
Onun fikirlerini ilke edinen Yeniçeriler Osmanlı fetihlerinde daima ön saf-larda yer almışlardır.
Hacı Bektaş-ı Veli Ana-dolu’da Moğol istilalarının yaşandığı, cehaletin arttığı, maddi ve manevi değerlerin alt üst olduğu bir dönemde yaşamıştır.
Hünkar bu zorluklar içinde Anadolu’da adaleti merkeze alan, üretimi ve paylaşımcılığı geliştiren dü-şüncelerin tohumlarını yeşermiştir.
Bu öğretileri, yetiştirdiği dervişler ile Anadolu ve Bal-kanların dört bir yanına yayan Hünkar, kendisinden yüzyıllar sonra yaşayan insanları bile etkilemeyi başarmıştır.
Bugün dahi Pir’in öğretileri bizlere ışık tutma-ya, kalplerimizi güzelleş-tirmeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlarda ve salgın hasta-lıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz değerler birlik ve beraberliktir.
Hünkar’ı andığımız bu kardeşlik iklimini iyi değerlendirmeli, Dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde sergileyeceğimiz ortak duruş ile bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz.
Hacı Bektaş’ın dediği gibi bizler “Dostumuz ile yaralanıp kanarız.” Dostumuz sadece insanlar değil bu kainattaki tüm yaratılmışlardır.
Hünkarın ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ öğüdüyle Hacı Bektaş-ı Veli’yi Hakka yürüyüşünün 750. yılında rahmet ve hürmetle yad ediyor, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.” Konuşmaların ardından program yerel ozanların dinletisi ile sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı