Gündem

BAKIM ÇALIŞMALARIMIZDAN EN AZ MALİYETLE EN YÜKSEK DEĞERDE EMVAL ÜRETMELİYİZ

Taşova ve Amasya orman işletme Müdürlüğü teknik personelinin katılı-mıyla Taşova OİM Bora-boy şefliği 80 Nolu KnÇscd2 bakım bölmesi ve Destek orman emval deposunda istif tasnif ve standardizasyon tatbikatı gerçekleştirildi.
İşletme Pazarlama ve üretim tatbikatına; Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu,İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Ke-mal Yayla, Taşova OİM Müdür Levent Morkan ve teknik ekibi; Amasya OİM Müdür V.Mecit Koçak ve teknik personeli katıldılar.
Üretim tatbikatında İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla tarafından; Öncelik-le İş Güvenliği tedbirleri-nin önemine dikkat çekilip bilgilendirme yapıldıktan sonra, üretim işlerinin yaptırılması, damga, ölçü kayıt işleri, saha teslimi ve şartna-meler teorik olarak anla-tıldı.
Üretim işlerinde standardizasyonun önemi ve kaliteli ürün üretimi-nin artırılması, damga, ölçü ve mesaha konuları; Destek deposunda depolama işlem-leri, istif kontrol, depo defterleri tutulması işlemleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitim tatbikatının so-nunda konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu; Ormanların sağlıklı ve verimli olarak gelişimini sürdürmesi için mutlak suretle bakım kesimlerinin yapılması gerekiyor.
Böylelikle, orman içindeki sıkışıklık gideri-lerek genç fidanların sağlıklı olarak büyümesi sağlan-makla ve yangın tehlikeleri minimize edilmektedir.
Bu çalışmalarımızda da orman köylülerimiz işlendirilerek kırsal kalkın-maya destek verilmektedir.
Bakım çalışmalarıyla orman içindeki sıkışıklık giderilmekte, genç fidanlara yaşam alanı oluşturulmakta, ağaçların güçlenmesi sağlanmakta, verimi artırılmakta ve yangın tehlikesi minimize edilmektedir.
Bu bakım kesimlerin-den elde edilen orman ürünleriyle de odun hammaddesine yönelik sanayi ihtiyaç ve talepleri karşılanmaktadır.
Elde edilen katma değer ise ormanlarımızın gelişti-rilmesi ve orman serveti-mizin çoğaltılması için kullanılmaktadır.
Bakım Çalışmaları-mızla En Az Maliyetle En Yüksek Değerde Emval Üretmeliyiz.Dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.