Son Dakika

Bakımı Yapılmayan Orman Ya Verimini ya Sağlığını Ya da Yaşamı Kaybeder”

Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı, Vezirköprü Orman İşlet-me Müdürlüğünce 2021 yılı iş programları doğ-rultusunda yürütülen Üretim ve Bakım çalış-malarının denetim ve incelemeleri Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından yapıldı. Oflu, ”Bakımı Yapıl-mayan Orman Sağlığını Kaybeder” ifadelerini kullandı.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla beraberliğinde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyarette Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve Müdürü Yardımcısı Ali Sürmen tarafından karşılanarak bölgede yürütülen çalışmaların güncel durumları hakkında bilgiler aldı.
Bölgede yürütülen çalışmaları denetlemek için araziye hareket edilerek Gölköy Orman İşletme Şefi Niyazi Aksoy rehberliğinde üretim bölmeleri ve tohumlama kesimi yapılan sahalar yerinde incelendi. Ardından Kunduz Or-man İşletme Şefi Tuncay Patan rehberliğinde üretim bölmeleri, tohumlama kesimi yapılan sahalar ve Kun-duz ovacık orman deposu denetlendi.
Denetim ve incelerin sonunda Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;
‘’Ormanlar dünya devletleri için en büyük hazine tüm canlılar için en önemli yaşam kay-nağıdır. Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağının başında gelir. Ormanlar geçmişte yakacak odun ve inşaat malzemesi olarak görülüyorken, günümüzde ve gelecekte iklim değişikliğini önle-yecek ana unsur, verimli topraklar, oksijen kaynağı yutaklar, tıbbi ilaçların kaynağı, insan-lar için rehabilite, sosyal dinlenme ve spor alanları olarak görülmektedir.
Ormanlarımızı sağlık-lı, verimli ve değerli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdür-mekteyiz. Emeksiz değer olmaz. Değer emeğin ve çalışmanın ürünüdür. Ormanlarımızda yürüt-tüğümüz her çalışma ve her müdahale bir plan ve program dahilinde yapıl-maktadır. Bakımsız her şey ya verimini ya sağlı-ğını ya da yaşamını kaybeder.
Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Ekiplerimiz yağmur, çamur, yaz, kış demeden geleceğin ormanlarını oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Tüm arkadaşları-mıza çalışmalarında başarılar diliyorum.’’ dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı