Gündem

BAŞKAN EKREM TOTO’DAN TAŞOVA AÇIKLAMASI

VİDEOLU HABER

Ak Parti Amasya İl Başkanı Ekrem TOTO, Taşova ilçesinde kurulan ve altyapı çalışmalarına başlanan Organize Sanayi Bölgemiz ile alakalı olarak yaklaşık bir haftadır çeşitli basın kuruluşlarında yer alan, kamuoyunu yalan ve yanlış yönlendirmeye yönelik haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk.”dedi

OSB Taşova Ve Amasya’mız İçin Oldukça Elzemdir

(Sayfa 1’den)
Taşova OSB kurulmadan önce İlimizdeki OSB’lerin ortalama doluluk oranı da, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği gereğince %75’i aştığından, yasal mevzuat açısından herhangi bir engelle karşılaşılmamıştır.
Yani dün akşam ulusal bir TV kanalında ‘Amasya OSB’nin yarısı boşken yeni bir OSB kuruldu’ söylemi yanlış bir bilgi ve tamamen kasıtlı olarak söylenen bir yalandır.
Taşova OSB’nin kuruluş sürecinde doğaya ve tarım alanlarına zarar verebilecek yer seçimlerden özellikle kaçınıl-mıştır. Geçmiş yıllarda OSB yapılabilecek muhtemel alan olarak belirlenen Dörtyol Köyü Merasının 1. Sınıf Mera olması ve Mera Kanununa göre OSB olmasının mümkün olmaması sebebiyle alternatif alanlar aranmıştır.
Bunun neticesinde Çam-bükü Köyü mevkiinde bulunan, bir kısmı 4. sınıf verimsiz mera olan ve tescil dışı alanlarla birlikte toplam 790 Dekarı bulan arazinin, 723 Dekarı Maliye Hazinesi arazisi olması sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığımızın da onayı ile OSB alanı olarak belirlenmiştir.
İlçemizde kurulması planlanan OSB için yer seçimi yapılmak üzere ilgili tüm kurum görüşlerinin alınması ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, İlçemize bağlı Çambükü köyü hudutları içerisinde bulunan ve 723 Dekarlık kısmı Maliye Hazi-nesine ait, 32 Dekarlık kısmı şahıslara ait, 18 Dekarlık kısmı ise Çambükü köyü tüzel kişi-liğine ait taşınmazların bulunduğu alanda 2021 yılı Nisan ayında OSB’miz kurul-muştur.
OSB alanı içerisinde bulunan ve şahıslara ait 32 Dekarlık taşınmazların kamu-laştırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca alınan Kamu Yararı kararı ve OSB Müteşebbis Heyeti kararı ile kamulaştırma işlemleri; Amasya İl Özel İdaresi tara-fından yürütülmüş ve piyasa bedelinin de üzerinde bir bedel ödenerek Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tamamlanmıştır. Bu noktada OSB nin kurulmasına ilişkin tüm resmi işlemler eksiksiz olarak tamamlanmıştır.
Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, OSB kurulum alanı olan Çambükü Merasının 185 dönümlük kısmı ve aynı alanda bulunan 265 dönüm maliye hazinesine ait arazi olmak üze-re toplam 450 dönüm arazi işgali bulunmaktadır.
Tapusu hazineye ait olması-na rağmen, Mera Kanunu’na da aykırı olarak, bu alanlar başta görevden alınan muhtar ve çeşitli şahıslar tarafından hu-kuksuzca ve haksızca işgal edilmiş ve şahsi maddi menfaat elde etmek için kullanılmıştır.
Güya tarım alanlarını ve hayvancılığı koruduklarını iddia eden marjinal kesimler, geçmiş yıllarda bu haksız işgallere neden ses çıkarmamış-tır?
Uzun yıllar kamu arazilerini herhangi bir bedel ödemeden kullanan, işgal eden ve kazanç sağlayan bu kişilerin, Devletin kendi tasarrufundaki arazileri kamu yararı için tahsis etme-sinin ardından, güya ‘tarım ve hayvancılığın yok edildiğine dair iddialar’ ile çeşitli eylem-lerde bulunmaları, alanda çalışma yapan iş makinalarına zarar vermeleri ve orada görev-li güvenlik güçlerimize sözlü ve fiziki olarak saldırmaları, darp etmeleri ise oldukça üzücü ve manidardır.
Orada her gün sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak halkımızı provoke eden, güvenlik güçlerini yap-madıkları fiillerle suçlayan haksızlığın ve hukuksuzluğun savunucuları sözde hukukçular, Devletimizin menfaatlerini, 84 Milyonun hakkını neden savunmamıştır?
Şuan itibariyle çalışma yapılan alanda 1 metrekare dahi şahıs arazisi bulunmamaktadır. 5 gündür vatandaşların arazi-lerine iş makineleri ile girdiğine ilişkin yalan haberleri ve paylaşımları kamuoyunun takdirine sunuyorum.
Öte yandan Devletimiz Çambükü Köyünün menfaatleri doğrultusunda, Köye 195 dö-nüm mera alanı yerine 288 dönüm mera alanı tahsisi de yapmıştır. Yani köyde hayvan-cılığın bitirildiği iddiası tama-men asılsızdır.
OSB’mizin kurulum çalışmaları sırasında ayrıca, köy muhtarı ile çözüm bulmak için defalarca görüşülmek istenmiş, buna karşın kendisi köy halkını yanlış bilgilen-dirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti hepimizin bildiği gibi anayasal bir hukuk devletidir. Kanunlar ile ilgili yasal mevzuata tüm vatandaşların olduğu gibi Kamu Görevlilerinin de harfi-yen uyma zorunluluğu vardır.
Yine Bölgemiz imar planı çalışmaları sırasında, köyümüzün de ihtiyaç duyduğu gerekli alan daraltma çalışmaları OSB Müteşebbis Heyeti tarafından yapılmak-tadır. Köy tarafında bulunan parseller sanayi parseli olarak değil, köyün ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve destek alan-ları ile yeşil alan olarak planlanmıştır.
Köy mezarlığına bitişik 32 dekarlık alan, OSB alanı dışına çıkarılmıştır.
Ne üzücü ki, bir takım medya ‘Devlet köy mezarlığına iş makineleri ile giriyor.’ ya-lanına başvurmuştur. Köy Mezarlığına bitişik olan ve OSB alanından çıkarılan 32 dekarlık bu alanda şu anda bazı şahısların işgali altındadır.
Maalesef Ülkemizin çıkarı-na olan her şeye karşı olan bu çevreler, yalanlarını kutsal değerlerimizi de alet ederek kurgulamaktan çekinme-mektedir.
Şuanda Organize Sanayi Bölgemize, yaklaşık 438 Bin m2 alan üzerinde yatırım yaparak, 4.000 kişiyi istihdam etmeyi planlayan ve yaklaşık 570 milyon TL’lik yatırım öngören, 40 adet yatırımcı ön talepte bulunmuştur.
Bu denli öneme sahip ve sanayicilerin de yatırım yapmak için yoğun şekilde talepte bulunduğu Taşova Organize Sanayi Bölgesi, görüldüğü üzere İlçemiz ve Amasya’mız için oldukça elzemdir.
Tüm bunlar ortadayken, geçmiş yıllarda 3. Köprü’ye, 3. Havalimanı’na, Marmaray’a ve Ülkemize değer katacak neredeyse tüm projelere karşı çıkan ve her fırsatta terör güzellemesi yapan bazı kesim-ler; bugün de Taşova Organize Sanayi Bölgemiz üzerinden kirli bir karalama kampanyası başlatmıştır.
Nitekim geçmişlerini ve söylemlerini çok iyi bildiğimiz, TİP’li Milletvekili Barış Atay MENGÜLLÜOĞLU ile HDP’li Milletvekili Tülay HATİM-OĞULLARI nın Mecliste soru önergeleri vererek ve sosyal medya üzerinden bu yalan kampanyasına önayak olmaları, kimlerle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.
Bizler, terör örgütlerinin maşası haline gelmiş siyasilerin ve onların sözcülüğünü yapan bazı medya kuruluşlarının gerçek dışı, kültür ve medeni-yet şehri Amasya’mızı karala-ma amacı güden kışkırtma-larına, yalanlarına ve iftira-larına rağmen, İlimize ve Ülkemize değer katacak, insanımızın refah seviyesini yükseltecek her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Bu vesileyle Taşova Organize Sanayi Bölgemizin kuruluşuna yaptığı katkılardan ötürü başta Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Bey olmak üzere, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte yapılacak tüm çalışmalarda Devletimizin yanında olduğu-muzu vurgulamak isti-yorum.”ifadelerine yer verdiBaşkan Ekrem Toto il binasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Öncelikle Taşova İlçemiz, Amasya İlimizin en çok göç veren ilçesidir. Taşova İlçe nüfusu 2000 yılında 57.050 iken, 2021 yılında 30.123 olarak kayıtlara geçmiştir. Yani Taşova’nın 21 yılda %47 oranında nüfusu azalmış ve göç vermiştir.
Şuanda ilçemize bağlı 12 köyde 18 yaş altı çocuk nüfus kalmamıştır. İlçemizde istihdam sağlayarak işsizliğin önüne geçmek, dışarıya göçü durdurmak, tersine göçü başlatmak ve yeni gelir kapıları oluşturarak Amasya’yı büyütmek için uzun yıllar ilçe halkımızın hayalini kurduğu Taşova Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.