Son Dakika

BAŞKAN KURT ATATÜRK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİNİ KUTLUYORUZ

Gelecek Partisi Amasya İl Başkanı Dr. Ali Kurt, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivalini kutluyoruz dedi.
Başkan Kurt, yaptığı basın açıklamasında şunları belirrti; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da 3. Ordu müfettişi olarak Samsun’a çıktı. Samsun’dan sonra 12 Haziran 1919’ da Amasya’ ya geldi. Geldiği gibi hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan Atatürk 22 Haziran’ da Amasya genel-gesini kendisi bizzat hazır-ladı. Amasya genelgesi milli kurtuluş hareketinin başlamasının mihenk taşı olmasının yanı sıra, bağım-sızlık mücadelesinin kiminle ve nasıl yapılacağının ilk işareti olması bakımında da büyük önem taşımaktadır.
Amasya genelgesinde, Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu açık dille seslendiril-miştir. Hemen arkasından bağımsızlık mücadelesinin nasıl yapılacağı da yazılmıştır. “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak-tır” sözüyle bağımsızlık savaşının milletle yapılacağı vurgulanmaktadır.
Amasya’ da ilk defa merkezi hükümetten artık bir şey beklenemeyeceği, milli kurtuluş savaşının halk ile yapılacağı dile getirilmiştir. Atatürk Amasya’ da halkla kaynaşmış ve milli mücadelenin fitilini Amasya halkı ile ateşlemiştir. 12 Haziran’da Amasya’da yapmış olduğu konuşma-sında Amasya halkını kurtuluş mücadelesine çağırmıştır.
Atatürk’ ün konuşmasının arkasından Amasya halkı hep bir ağız-dan “Bütün Amasyalılar emrinizi bekliyoruz paşam” diyerek Atatürk’ ün yanında yer almıştır.
Ertesi gün Cuma’dır. Atatürk Sultan Beyazıt Cami Vaazi Abdurrahman Kamil efendi den milli mücadele için konuşma yap-masını istemiştir. Abdurrahman Kamil efendi merak etmeyin paşam diyerek, 13 haziran cuma günü Sultan Beyazıt Camiinde Cuma hutbesinde Amasya halkına şu veciz konuşmayı yapmıştır.
“ Muhterem Evlatlarım,
Türk milletinin, Türk hakimiyetinin hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti, istikbali tehlikeye düşmüştür artık bu hükümetten iyilik um-mak bence abestir. Şu andan itibaren padişah olsun, isim ve unvanı ne olursa olsun, yegane çare-i halas halkımı-zın doğrudan doğruya, hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır” O zamanın şartlarında Abdurrahman Kamil efen-dinin bu şekilde konuşması büyük bir cesaret ve vatanseverlik örneği teşkil etmiştir. Nitekim o saatten sonra Abdurrahman Kamil efendi Atatürk en sadık yol arkadaşları arasında yer almıştır. Abdurrahman Kamil Efendinin 13 ve 20 Haziran da yapmış olduğu vaazlar, Türk milli müca-delesinin şeklini belirleyecek ve Anadolu halkının özünü teşkil edecektir. Bunların hemen arkasından Müdafa-i hukuk cemiyeti kurulmuş ve böylece milli mücadele Amasya’ dan başlamıştır. Amasya halkı ataları ile ne kadar gurur duysa azdır. Türkiye Cumhuriyetine giden yolun ilk kıvılcımı Amasya’ da atılmıştır. Milli mücadeleyi başlatan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını 12 Haziran’da bağrına basan başta Abdurrahman Kamil efendi, Müftü Hacı Tevfik efendi ve arkadaşlarını, milli müca-dele ruhuyla hareket canla-rını hiçe sayan bütün Amasya’lıları ve yüce Türk halkını rahmet ve minnetle anıyoruz.
Bu duygularla 12-22 Haziran Amasya Uluslar-arası Atatürk Kültür ve Sanat Festivalini kutlu-yorum.” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.