GÜNCEL HABER

BAŞKAN SARI: ‘29 EKİM 1923 TARİHİ DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ EŞİĞİDİR’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Sarı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir feragat kül-türünün, muhteşem bir mücadele kud-retinin hem mahsulü hem de maddi ve ma-nevi ihtişamıdır. Türk milleti istiklal ufku-nu perdeleyen, hürriyet onurunu pen-çeleyen mütecaviz ve mütehakkim saldırı-lara kahramanca direnmiş, nihayetinde kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla yazmış, gururla yaşa-mıştır. İşgal ve esarete boyun eğmeyen aziz milletimiz, Cumhuriyet’in fazilet ve fikriyatıyla geleceğin yol haritasını çizmiş, geçmişin ilham ve muzaffer ruhuyla müca-dele azmini kamçılamıştır. Özellikle vurgu-lamak isterim ki Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir ka-rar anıdır.
29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yük-seliş eşiğidir. Gazi Mustafa Kemal Ata-türk’ün ‘En büyük eserim’ sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cum-huriyeti zalime korku, mazluma güven ver-miş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli Mücadele’nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescil-lemiştir. Elbette Cumhuriyet’in taşıdığı an-lam ve benimsediği ilkeler cumhurun du-ruş ve ruhunda bütünüyle mündemiçtir” dedi.
‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ MUHAKKAK PAYİDAR KALACAKTIR’
Türkiye Cumhuriyetinin her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseri oldu-ğunu belirten Başkan Sarı mesajının deva-mında; “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır. Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, haya-tın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçek-lerinden tamamen kopan zalimler Türkiye’nin 97 yıllık Cumhuriyet müktese-batına zarar veremeyeceklerdir. Caniyi ‘mazlum’ gören, teröristi ‘general’ göste-ren, terör örgütlerine ana gövde olup reza-let ve dalalete düşen sahte ve sanal mütte-fiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa ol-sun Türkiye’ye sökmeyecektir. Cum-huriyet geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleş-tirecektir. Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden gele-cek güçte ve yeterliliktedir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kut-luyor, en kalbi ve halisane sevgi ve saygı-larımı sunuyorum. Devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Ke-mal Atatürk ile birlikte kurucu kahraman-larımızı ve aziz şehitlerimizi hürmet ve rah-metle anıyorum” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı