Son Dakika

BAŞKAN SARI: ‘RAMAZAN AYININ MANEVÎ HAZZINI, EN HUZURLU ŞEKİLDE TADACAĞIZ’

BAŞKAN SARI: ‘RAMAZAN AYININ MANEVÎ HAZZINI, EN HUZURLU ŞEKİLDE TADACAĞIZ’

Amasya Yavuz Selim Meydanında Mehmet Sarı öncülüğünde Ramazan ayını karşılama programı gerçekleştirildi.
On bir ayın sultanı ramazan ayını karşı-lama programında “Hoş Geldin ya Şehri Ra-mazan” yazılı mahya yakıldı.
Pandemi kuralları maske, mesafe çerçe-vesinde sınırlı bir katılımla gerçekleşen prog-ram, belediye bandosu tarafından milli marşl-arın ve çeşitli ilahilerin seslendirildiği kon-serle başladı.
Programa Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, MHP Amasya İl Başkanı Şuayip Ak, Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, MHP Amasya Kadın Kol-ları Başkanı Şerife Özel, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şahin ve Ali Özel, Bele-diye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Muhtar-lar ve vatandaşlar katıldı.
RAMAZAN BİRLİK BERABERLİĞİN TESİ-Sİ NOKTASINDA ,RAMAZAN PAYLAŞMANIN VE BIRLESMENIN GÖNÜLLERDE BULUŞ-MANIN NOKTASI
Öncelikle bugünden itibaren tutacağımız oruçları,Amasyamıza,memleketimize,milletimize hayırlı uğurlu sağlıklı ve siyahetli geçir-mesini niyaz ediyorum.”dediAmasya Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;İmanın ve inancın tazelen-mesine vesile olan ramazan ayına kavuş-manın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı, Ramazan birlik beraberliğin tesisi nok-tasında ,ramazan paylaşmanın ve birleş-menin gönüllerde buluşmanın noktasında Rabbimin bizlere verdiği bir fırsattır.
Ramazan ekmeğimizi bölüşmektir,rama-zan gönüllerde birleşmektir.Pandemi sebe-biyle Ramazanı şerifi istediğimiz gibi getire-meyeceğimiz de ortadadır.
Tutacağımız oruçlar hem bedenimizi din-lendirecek, hem ruhumuzu arındıracağız. İmanımızı, inancımızı tazelememize ve tah-kim etmemize, gönlümüzü masivadan arın-dırıp huzura etmemize vesile olan onbir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç oldu-ğumuz şanı yüce Allah’a daha fazla dua ve ibadet etmeye fırsat bulacağımız bir aya eriş-menin mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Sarı sözlerinin devamında;Bizler Belediye olarak elimizden gelen imkanlarımızı,vatandaşı-mızın hizmetine getirme noktasında çabamız ve gayretimiz var.
Ramazanın baş-langıcından itibaren ayrı ayrı dolaşmak kay-dıyla Amasya için ra-mazan müddetince yüz bin adet pide prog-ramı düzenledik. İhtiyaç duyulan hemşeh-rilerimize elimizden geldiği kadar gıda ve malzeme yardımını yapacağız. Allah nasip ederse bu gece ilk sahurumuza kalkacak ve 30 gün boyunca daha fazla dua ve ibadet et-me imkânı bulacağız. Böylece Ramazan ayı-nın manevî hazzını en huzurlu şekilde tada-cağız. Amasyalılar olarak bu akşam güzel bir geleneği devam ettireceğiz.
Ecdadımız Osmanlı’nın 450 yıl önce baş-lattığı bir gelenek. Şehzadeler Şehri olarak biz bu geleneği de-vam ettiriyoruz. Bu yıl biraz daha tedbirli olacağız. Koronavirüs salgınından sakınmak için maskelerimizi takacağız ve mesafeli bir şekilde programı-mızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra da ayrılıp evlerimize gidecek ve Ramazan ayını bu yıl da tedbirli bir şekilde geçireceğiz. Bu yıl da iftar ve sahurlarımızı sadece ailelerimizle yapmak zorunda kalacağız. Biliyorsunuz salgın teh-didi çok arttı. O sebeple eş, dost, arka-daşlar olarak sahur ve iftarlarda bir araya gelmemeye gayret etmekte fay-da var. Şimdi önce hayat diyoruz. Sağlığımızı korumaya azami dikkat et-meliyiz. Salgın tehdidinden kurtul-duktan sonra geçen yılın ve bu yılın mahzunluğunu inşallah telafi etme imkânı buluruz” ifadelerine yer verdi
‘BU RAMAZAN AYINDA DA İÇME SUYU ÜCRETSİZ’
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ra-mazan ayı boyunca tüketilecek suyun Belediye tarafından ücretsiz kullan-dırılacağını söyleyen Başkan Sarı konuşmasının devamında; “Suyun ücretsiz olması boşa akıtmama sebep olmasın. Ne diyor Yüce Allah, “Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz.”
İsraf etmeden yiyeceklerimizi tüketir, su-yumuzu kullanırsak Ramazan ayının mana-sına uygun hareket etmiş oluruz. Geçen yıl yaptığımız gibi bu ramazan ayında da biz be-lediye olarak hizmetlerimizi devam ettirece-ğiz” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı