Son Dakika

BAŞKAN SARI: ‘SALGIN NEDENİYLE BU YIL BURUK BİR 23 NİSAN GEÇİRECEĞİZ’

BAŞKAN SARI: ‘SALGIN NEDENİYLE BU YIL BURUK BİR 23 NİSAN GEÇİRECEĞİZ’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama me-sajı yayımladı.
TBMM’nin açılışından tam 101 yıl sonra insan ve toplum sağlığını vahim derecede tehdit eden bir virüs musibetine karşı top-yekün mücadele ve mukabele edildiğini söy-leyen Başkan Sarı mesajında;“Bu şartlar muhtevasında, hem ülkemiz hem de bütün dünya yeni tip koronavirüsün tesir ve tevzi alanını daraltmak, aynı şekilde salgının kesif saldırısını durdurmak için adeta teyakkuz halindedir. İçinden geçtiğimiz hassas ve kırıl-gan dönem gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. Yaşını coşku seli, heyecan dalgası ve yoğun katılım eşliğinde ifa ve ifade edememenin burukluğu da herkesin mal-umu, hepimizin ana mevzusudur.
Yine de gururumuz tarifsizdir. Büyük Mil-let Meclisi, bozkırın orta yerinden geleceğe açılan millet şaheseri, kara bulutların, kah-redici buhranların arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan bağımsızlık ve demokrasi şahi-kasıdır. 23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus semtinin meskun taş binasında, geçmiş geleceğe bağlanmış, milli kader milliyetçi ka-rarla bütünleşmiş, egemenlik emin ve ebedi sahibiyle birleşmiştir” dedi.
‘İLK MECLİSİN MANEVİ HARCI DUA-LARLA, SALAVATLARLA, KUR’AN-I KERİM TİLAVETLERİYLE KARILMIŞTIR’
İlk Meclisin, aziz Türk milletinin ruh kö-künden doğduğunu, daha da önceliklisi milli mücadelenin sevk ve idare merkezi oldu-ğunu, kurtuluş ve kuruluş umutlarının meş-ruiyet ve mefkure hüviyetiyle bayraklaştığını belirten Sarı; “Kıt imkanlarla kutlu bir ira-denin tezahürü, yokluk ve yıkım safhasın-dan, hayat ve varlık sahasına geçişin teş-kilatlı, temkinli ve tedarikli hedefleri iman-la, irfanla, itimatla temin edilmiştir.
Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cum-huriyeti’nin müjdesi ve mukaddemesidir. Aynı zamanda milli beka haklarımızın, milli istiklal özlemlerimizin kararlılıkla ve kah-ramanca müdafaa edildiği tarih kürsüsü, mil-let eseri, demokrasi beşiğidir. İlk Meclisin manevi harcı dualarla, salavatlarla, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, ihlaslı ve milli gönüllerle karılmıştır.
Bir cuma günü, kurbanlar kesilerek, yük-sek katılım eşliğinde ve büyük ümitler bağ-lanarak Türk milletinin zalimlere teslim olma-yacağı, tarih sahnesinden çekilmeyeceği hem asrın idrakine söyletilmiş, hem de yedi düvele ilan edilmiştir.
İlk Meclisin muhterem mebusları değişik fikir ve düşüncemecralarından, farklı farklı sosyal ve siyasi muhitlerden doğup gelseler de hepsi vatanseverlik ortak paydasında bu-luşmuş, düşman karşısında hepsinin seda ve sevdası bir ve aynı olmuştur.
Nitekim ilk Meclis tarihi özellikleri ihtiva eden vatan ve vicdan görevini layüsel şe-kilde değil layık-i veçhileyle yerine getir-miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ordular kurup yöneten kudretli ve kumandan bir Meclistir. Savaşlar kazanan muhkem ve mu-zaffer bir meclistir.
Siyaset üreten, hedefler belirleyen, mü-zakere ve mutabakatla kanunlar yapan hür ve demokratik bir meclistir. Memleket ve mil-let davasını her şeyin önünde ve üstünde gö-ren iradeli ve inançlı bir meclistir.
Hiç kuşku yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Tem-muz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen Gazi bir meclistir.
Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Tür-kiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir. Kurucu kahramanlar, en çetin anların vaziyet ve va-hametine takılmadan meşruluk ve hukukilik arayışından taviz vermemişlerdir.
Atılan her adım, alınan her karar, tayin ve tespit edilen her amaç aziz milletimizin irade keyfiyetine dayanmış, temsil kemiyetiyle taçlanmıştır. Gazi Meclis Türk milletinin muazzam bir başarısı, şeameti her seferinde yerle bir eden şehadet bilincinin emanetidir” diye konuştu.
‘RAMAZAN BAYRAMI’NDA KUCAK-LAŞMA
ÜMİDİYLE’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Sarı me-sajının devamında; “Manevi ikram ve bere-ketiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerife’mizin mübarek olmasını, Türk mil-letine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükunet ve dirlik getirmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’nda kucaklaşma ümidiyle birlikte, salgının en aza çekilerek hayatın normale dönmeye başlaması yürekten temennimdir.
Ayrıca TBMM’nin ilk Başkanı, ilk Cum-hurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Aziz Atatürk’e, Türk milletinin mu-kaddesat hazinesinde bulunan tüm kahra-manlarımıza, ilk Meclisin fazilet timsali say-gıdeğer üyelerine, kanlarıyla toprağa vatan mührü vuran bütün şehitlerimize şükran ve minnet hislerimle Cenab-ı Allah’tan rah-metler diliyorum.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı