Son Dakika

BAŞKAN SARI,‘HALKIMIZ NEYİ İSTERSE, BİZ ONU YAPACAĞIZ’

BAŞKAN SARI,‘HALKIMIZ NEYİ İSTERSE, BİZ ONU YAPACAĞIZ’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı İpekköy Koza ve Demetevler mahallelerini kapsayan sakinleriyle bir araya gelerek yeni imar revizyon planı hakkında bilgiler verdi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’-nın direktifleriyle uygulamaya konulan yeni imar revizyon planı, vatandaşların talepleri doğrultusunda revize edilecek.
Mehmet Sarı sözlerine; Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. birkaç gün öncesine kadar Amas-yamız gayet güzeldi lakin son günlerde biraz artış var bunun sürecinde son viraja geldik.
Devlet büyüklerimizin bu konudaki yetkili-lerimizin,sağlık kuruluşlarımızın söylem-lerine itibar etmemiz lazım.
Amasyamızın çeşitli yerlerinde,imar uygulamaları yapıyorum.burada ben vatan-daştan hiç bir şekilde bir şey saklamam. Yıllardır şehrin kanayan yarası olan ve şehrin geleceğini yakından ilgilendiren yeni imar revizyon planı meclis üyelerinin onayı ile ya-kın zamanda hayata geçirilmiştir.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni uygu-lama ile Amasya’nın menfaatine olan önemli bir çalışmaya daha imza atıldığını ve bu pla-nını vatandaşlarla istişare ederek sürdür-düklerini söylemişti. Derbent, Koza ve Demetevler mahallelerini kapsayan yeni imar revizyon planının 2. etabı askıya çıkacak va-tandaşların görüş ve önerilerine sunuldu.
Başkan Sarı, vatandaşların haklı talep-lerinin yerine getirileceğini belirterek, planın haklı taleplere uygun şekilde revize edilmesi talimatını verdi.
‘HALKIMIZ NEYİ İSTERSE, BİZ ONU YAPACAĞIZ’
Başkan Sarı, vatandaş odaklı hizmet anla-yışından asla taviz vermeyeceklerini şunları kaydetti; “Yeni İmar Revizyon Planı uygu-lamamız, halkımızın istek ve talepleri doğrul-tusunda ilerleyecek.
Bu doğrultuda Koza Mahallesi sakin-lerimiz ile bir araya gelerek, uygulanacak yeni çalışma hakkında kendilerini bilgilendirdim. İsteklerini dinlediğim vatandaşlarımızın haklı taleplerinin yerine getirilmesi için gereken-lerin yapılacağını buradan ifade etmek isti-yorum.
Amasyalının menfaatine olmayan hiçbir işe imza atmayacağım de-miştim.
Bu sözümün arkasın-dayım.Benim almak iste-diğim sadece duadır. kimse-den beklediğim bir şey yok. Söz konusu bölgedeki imar planı çalışmaları, vatandaş-larımızın istekleri doğrultu-sunda düzeltilerek, Mart ayı meclis toplantısında görü-şülecek ve karara bağla-nacak.
Bizim sevdamız Amasya, onlar neyi isterlerse biz o doğrultuda çalışmalarımıza yön vereceğiz. hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifa-delerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı