Son Dakika

“Birilerinin bu yolu açması ve tarih yazması gerekiyor”

Memur Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, emeklilerin de daha güç-lü bir şekilde temsili için sendikalaş-ması gerektiğinin önemine değinerek, emeklilerin de toplu sözleşmeden ya-rarlandığını ancak buna rağmen emekli olmadan önce üye oldukları sendikalara üyeliklerinin devam etme-diğini belirterek bu çelişkinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Emeklilerin örgütlenmelerinin önündeki engellerin Memur-Sen’in çabasıyla aşılacağına inandığını vur-gulayan Eliaçık, “ Bizim için önemli olan bu kitlenin örgütlenebilmesi ve sendikalaşmaya karar vermesidir. Belirli dönemlerde sahada bir hareket gösterip örgütlenme adına faaliyetlerde bulunursak, bunun bir kartopu etkisi göstereceğine inanıyorum. Bir çekirdek kadro ile gündem oluşturabilirsek bu hedefimize ulaşabiliriz.
Ancak sesimizi yükseltip konuyu gündeme taşıyamazsak kimse dönüp emeklilerin durumu nedir diye sormaz. Bu sendikacılığın her alanında böyledir.
Bugüne kadar gerek memurlar gerekse emekliler adına elde ettiğimiz tüm kazanımları defalarca gündeme getirerek olumlu neticelendirdik. Yani emekliler adına daha fazla kazanım elde etmek istiyorsak önce sahada sonra masada sesimizi yükselteceğiz. Birilerinin bu yolu açması ve tarih yaz-ması gerekiyor” diye konuştu.
Emekli Memur-Sen’in sendikacılıkta önemli bir misyonu olduğunu söyleyen Eliaçık, emeklilerin sendikal faaliyette bulunma hakkının da geçmişte olduğu gibi belli mücadele-lerin ardından kazanılacağının altını çizdi ve “Emekliler sendika hakkı istiyor ama bunun için gayret de göstermek gerekiyor ve bu çabayı gösterenlerin isimleri hiçbir zaman unutulmayacak” diyen Eliaçık, “Sendikacılık tarihine baktığımızda memurların da geçmişte sendikalaşma hakkı yoktu, sadece işçilere verilmiş bu hak. Ancak bunu isteyenlerin sayısı arttıkça siyasetin de gündemi haline geldi ve sonunda bir başarı elde edildi. Emeklilerde de benzer bir başarı elde edilebilmesi için önce sahada daha çok rol alacağız sonra konuyu masaya götürüp bu sorunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Kimse kimseye durduk yere sendikalaşma hakkını hediye gibi sunmaz.
Biz de Memur-Sen olarak her türlü desteği vereceğiz.
Emekli Memur-Sen’deki üye sayı-mızı Ankara, İstanbul gibi büyük iller başta olmak üzere artırıp, bir gündem oluşturarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inancım tamdır” ifade-lerini kullandı.
Emekli Memur-Sen’in son dönemde önemli bir üye artışı grafiğini yaka-ladığını söyleyen Eliaçık, üye çalışma-larının hem emeklilerin mali ve özlük hakları hem de kamu görevlileri sendi-kacılığı için hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Emekli Memur-Sen’in üye çalışmaları sonrasında yakaladığı başarı bizleri gururlandırıyor.
Yerinde sayan bir yapı olmaktansa sürekli üzerine koyan, dünden daha iyi bir yere gelmeye çalışan ve bu anlamda üye çalışmalarıyla üye sayısını kısa sürede arttıran bir teşkilatsınız. Ulus’ta gerçekleştirdiğiniz eylem ile örgütlülüğün nasıl olması gerektiğini gösterdiniz. İnanıyorum ki önce Ankara’da daha büyük bir atılım gerçekleştirecek sonrasında gündem oluşturabilecek bir kapasiteye ula-şacaksınız” şeklinde konuştu.
“Anayasa’ya göre herkes yaşama, maddi manevi varlığını korumak ve geliştirmek anlamına sahiptir” diyen Eliaçık, “Dolayısıyla bu kapsam alanına emekliler de dahil olmaktadır. Sendikanın amacı da maddi ve manevi hakları korumak ve geliştirmektir. Devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek ilke olarak belirlenmiştir. Çalışanlar deyimi ile fiilen çalışanlar dışında aktif çalışma hayatından çekilen kişiler de yer almaktadır.
Devletin bu görevi yerine getirirken anayasal hak olan örgütlenme özgürlüğünü engellemesi düşünülemez” ifa-delerini kullandı.
Emekliler ile ilgili uluslar-arası mevzuatlardan örnekler veren Eliaçık, “Emeklilerin Avrupa’da 3 ayrı şekilde örgüt-lendiklerini görüyoruz. Federasyon olarak örgüt-lenmek, konfederasyon olarak örgütlenmek ve emeklilerin emekli olmadan önce üye oldukları sendikalarda üye-liğin devam etmesi.
Memur-Sen Konfederasyonu’nun da arzu ettiği yapılanma şekli budur. Yani bağlı olduğumuz sendikalara üyeliği-mizin devam etmesini istiyoruz.
Bu yapılaşma tarzı Türkiye’nin hu-kuken model aldığı ülkeler olan İs-viçre, Finlandiya, İrlanda, Almanya, Avusturya, İngiltere, Belçika, İspanya Hollanda gibi pek çok ülkede var” dedi.
Emekli Memur-Sen teşkilatlarının üye çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini belirten Eliaçık, 81 ilde tamamen örgütlendiklerini, ilçelerde ise örgütlenmelerin devam ettiğini ifa-de ederek, “yaşlılık ne saçın ağarması ne belin bükülmesi.
Gayenin tükenmesi ve umudun sönmesidir. İradenin yıkamadığı kale yoktur. Sendikacılık nazari bilgi olmaktan ziyade tatbiki bilgi alanıdır. Gayemiz Memur-Sen’i ve onun mücadelesini büyütmek, bu mücadeleye güçlü bir katkı sunmak, Emekli Memur-Sen’i Türkiye gündemine oturtmaktır. 2 milyon potansiyelimiz var. 2 milyon memur emeklisi var. Üye sayımız ise bizim daha çok çalışmamız gerektiğini bizlere gösteriyor.
Üye sayımızı artırma noktasında daha çok gayret göstermemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı