Gündem

BİZ İNSAN DENİNCE AYRIM YAPMAYANLARIZ

Amasya’da bir otelde düzenlediği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına verilen deste-ğin farklı çevrelerce eleştirildiğine değinen Ahmet Davutoğlu, “Muhalefette o eski 28 Şubat zihniyetini temsil edenler rahatsız oldu. Başörtüsü sorununun bir daha gündeme gelmemesi için yasal ya da anayasal düzenleme yapmak lazım.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amasya’ya geldi.
Genel Başkan Davutoğlu kahvaltı programında yaptığı basın açıklamasında: “Amasya Milletleri tarih sahnesine çıkaran idealleri için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan bir toplumun yerleşkesidir. Amasya’ya adının cemiyet sıfatının isminin en güzel yansıdığı kainatın ve evrenin güzel temsilcisi temsilcisidir. Bu yüzden İstanbul’a benzetmiştim Amasya’yı yazdığım kitapta. Evet Yeşilırmak boğaz kadar geniş değil ama boğaz kadar güzel, etrafındaki tepeler yedi tepe gibi dünyaca bilinmiyor ama o tepeler yeşilırmak ile bütünleşmiş Allahu Teala eski kadim kültü-rümüzde öyle denir Anasır Erbaa üstüne yaratmıştır.
Bir İstanbul’da boğaz iki Amasya’da Yeşilırmak. Toprakla suyun aşkını anlatır Ferhat ve Şi-rin ve Amasyalının yüreğine düş-müş aşk ateşi bütünleştirir şehre. Hava, su, toprak ve ateş Amasya ve İstanbul dünyanın hiçbir yerin-de bu kadar güzel mest etmemiş-tir. Amasya bütün medeniyetlerin gönül şehridir. Küçük bir diyarda devlet kültürümüzün nüfus edişidir.”dedi Amasya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Genel Başkan Davutoğlu: “Amasya İl Başka-nımız Ali Bey’in konuşması ile bende çok duygulandım.Bizim siyasi ideallerimiz Amasya’yı devlet merkezi yapan Çelebi Meh-met’in, Fatih Sultan Meh-met’in, Yavuz Sultan Selim’in tüm cihanın kültü-rünü aldığı bu diyarın bir eğitim merkezi, bir şehzade eğitim merkezi yapmanın idealler neyse biz onu ideal ediniriz.
Biz lafta değil özde “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” diyen-lerdeniz. Biz insan denince ayrım yapmayanlarız. Biz insan dedikten sonra çok uçuk bir sermayesi, vatanın bütün kay-naklarını dağıtıp geri kalan insanları fakirliğe mahkum eden bir zihniyetle aynı yerde duramazdık. Ülkemizin her bir yanı yangın yeri. Nereye gider-sek gidelim çiftçilerimizin hepsi perişan bereketli topraklar yeşilırmak Türkiye’nin en güzel yeri tarım için her türlü imkanın olduğu bu topraklarda çiftçi-lerimiz perişan. Yem fiyatları-nın maliyetlerinin hepsinin yüklendiği çiftçilerimizin hepsi ezilmiş durumda. Hangi alanı açarsanız açın bu topraklar mı bereketsiz asla! Bizim çiftçimiz mi tembel alsa! Bir toprağa bereket o ümmetin merha-metle, şefkatle o millete yer yer yaklaşan devlet adamlarıyla devlet büyükleri ile ayakta duruyor. Esnafın kapısına gitti-ğimizde her birisi kredi borcu alında ezilmiş ve ne yazık ki bir çoğu dükkanlarını kapatıyor. Enflasyon bunların aklındaki rakamlarla yüzde 83 bin ama çiftçinin enflasyonuna bakın geçen sene mazot 7.5 Tl idi bu sene 25 Tl, yem nereden nereye geldi. Neyi alırsanız alın enflas-yon yüzde 300, yüzde 400 birileri korunuyor ama çiftçimiz esnafımız perişan. Esnafımız aldığı malı satmak istemiyor neredeyse çünkü satılırsa aynı fiyatlardan ürün alamıyor yerine enflasyonun olduğu yerde cebinizden paranız çalınır fark edemezsiniz. Enflasyon emekliyi ezer açlık sınırında yaşayan yüzde 80’i açlık sını-rında yaşayan bir toplum haline geldik. Bir çoğumuz artık yoksulluk değil açlık sınırın-dayız. Dünyanın en düşük asgari ücretlerine ödeyen bir ülke haline geldik. Esnafımız çalışkan mı değil? Hayır esna-fımız çalışkan. Esnafımız her-hangi bir şekilde bir yanlış mı yaptı ? Hayır ama tepedekiler bu bereketi değil İpek Yolu’nun bu ticaret esnafını namerde mahkum ettiler. Emekliler diyoruz hayatın boyunca yaşa-yıp olumlu bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteyen emekliler pazarların sonunda pazar artıkları ile geçinmek durumunda kalıyor-lar. Her gün hayat pahalılığına karşı bir zorlukla karşı karşı-yalar.
Başbakanlığı bıraktığımızda 2016 Mayıs’ında Türkiye’de enflasyon şimdi hayal gibi yüzde 3.2’idi. Tüketici enflas-yonu yüzde 6’idi. Şimdi dış mihrakların saldırılarından bahsediliyor rakamlar ortada ve Türkiye bir savaşta değil. Türk Lirası yüzde yüzü aşkın değer kaybetti. Savaş içerisinde olan Rus Rublesi yüzde 18 değer kazandı dolar karşısında Ukray-na Grivnası sadece yüzde 12 değer kaybetti. Allah aşkına kimse bu dış mihraklar söyleyin bizde onların karşısında sizinle omuz omuza çarpışalım ama ortada dış mihrak değilde sizin cehalet ve yolsuzluğunuz, sizin yanlış politikalarınız varsa işte biz o noktada siz dur deriz. Gençler akın akın Avrupa’ya gitmenin planını yapıyor. 60’lı yıllarda Avrupa’ya insan gidiyordu. Amasya’dan da giden vardı mutlaka ama vasıfsız işçiydi o gidenler şimdi ise en nitelikli gençler, hekimler yurt dışına gidiyor. Türkiye’nin çalışma şartlarını kendisine uygun bulamadığı için gençler Sayın Erdoğan’ın dediği gibi lüks bir hayat sürmek için gitmiyorlar. Kimsenin önünde beş eğmemek, boyun eğmemek için gidiyorlar. Amasya’dan bir kez daha söylüyorum memleket işte böylesine karanlık mihrap-lar içerisine düşmüşse, memleket her bir köşesinden feryad eden insanlarla dolmuşsa Amasya Tamimini hatırlamak lazım Amasya Tamiminde şöyle diyordu: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” İşte şimdi yine milletin azim ve kararı üzerimizdeki kara bulutları mutlaka dağıtacaktır.”dedi.
Tarihi bir yapı olan Sarı Konak’ta düzenlenen toplantıya Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selim Temurci, Sema Silkin, Mehmet Ali Pulcu, Habibe Çiftçioğlu, Gelecek Partisi Amasya İl Başkanı Dr. Ali Kurt, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Avni Erdemir, Gelecek Partisi ilçe başkanları, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.