Son Dakika

Bu bir mecburiyet değil, gönül meselesidir”

Cem Vakfı Amasya Şube Başkanı Haydar Kılıç Serçoban Evliyasında dü-zenlenen aşure etkinliğinde bir konuşma yaptı.
Haydar Kılıç konuş-masında şu ifadelere yer verdi;”Bugün bizleri bir araya getiren ana neden sevgili Peygamberimizin “benim dünyada ki çiçeğim, cennet gençlerinin efendisi, severken bile gözyaşı akıt-tığı” sevgili torunu, Hz.Aliyel Mürteza Fatıma-tül Zehra’nın oğlu Şehitler şahı İmam Hüseyin’in ve yetmiş üç şühedanın şehit edildiği gündür.
Şehit edilişinin anısına 1381 yıldır matem-i
Muharrem orucu tutu-lan ve Aşur-a yapılan gündür.
Bu gün;Coğrafyası, kültürü, etnik kökeni, dini ne olursa olsun Ehli-Beyte muhabbet acısıdır. Ehlibeyt şefaatinin herkesin üze-rinde olmasını niyaz ederim.
Değerli canlar;
1381 sene evvel bu ay islam ve insanlık tarihinin en kanlı, en vahşi en hun-har, olaylarından biri yaşanmıştır. Cennet genç-lerinin Seyyidi Hz.Hüseyin başta olmak üzere ehlibeyt soyundan 73 insan hunharca katledildi.
Bize kalan miras Kerbela şehitlerini say-gı ve sevgiyle an-maktır.1381 sene evvel yaşanan siyasi mese-leleri buraya taşımadan ülkemizin birliğine ve beraberliğine katkı Sağlayacak şekilde Alevisiyle sünnisiyle, Kürdüyle Türküyle bir-birimiz kucaklayacak şekilde bir araya gel-memize vesile oldu.
Hz.Hüseyin’in Kerbela’da dik duruşu bir duruştur. Bu duruş İslam’ın yeniden doğu-şudur ve Hüseyin’e Atalarının vasiyetidir
Binaenaleyh Hz. Ali efendimiz “hakkınızı arayın hakkınızı ara-mazsanız hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz”vasiyet et-miştir.
Bu vasiyetle hareketle kurtarılan islamın şerefini bize bırakmıştır. Dökülen gözyaşları bizim ibadeti-mizdir Değerli canlar;
Muharrem Ayının Alevi-lerin orucu, Ramazan Ayı Sünnilerin orucu şeklindeki anlayışı asla kabul etmi-yoruz. Böyle bir şey yok. Cenab. Allah Kuran. Keri-min Bakara suresinin 183. Ayetin de ” ey iman eden/en
Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılındı takvaya ulaşasınız’ diye emretmektedir.
Dolayısıyla eğer tutmak konumunda olanlar varsa elbette ki Ramazan orucu-nu da tutacak orucunu da tutacak.
Peygamber efendimizin torunlarının matemine işti-rak etmek istiyorlarsa Muharrem ayı on tutacak-lar
Bu bir mecburiyet değil, gönül meselesidir.
Verilecek bir hesap var-sa, bu hesabı soracak bir makam varsa, orası da Cenabı Allah’tır.
Cenabı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin.
Hepinizi aşkla muhab-betle selâmlıyo-rum.”ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı