Son Dakika

Bu ilkeler doğrultusunda amacımızı gerçekleştirmek için bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağımıza tüm vatandaşlarımıza söz veriyoruz

Bu ilkeler doğrultusunda amacımızı gerçekleştirmek için bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağımıza tüm vatandaşlarımıza söz veriyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Av. Mahmut Sami Sözen”
Demokrasi ve Atılım(DEVA) partisinin, yapılacak olası bir erken seçime girip girmeyeceğine dair kamuoyunda çok fazla spekülatif haber, paylaşım ve açıklamalar bulun-ması sebebi ile açıklama yapma zarureti doğmuştur.”
Demokrasi ve Atılım Partisi Amasya Merkez İlçe Başkanı Av. Mahmut Sami Sözen açık-lamasında;SPY nun 36.mad. göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için,”İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yap-mış olması gerekir.
Partimizin büyük kongresi 29.12.2020 tarihinde yapılmış olup seçimlere girmek için ara-nan şartlar sağlanmıştır.
Demokrasi ve Atılım Partisi, parti programında yer alan politikaların gerçekleştirilmesi suretiyle; kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demok-rasinin hakim olduğu; uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel in-san haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı,ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı,tarafsız,saydam,hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve ve-rimli bir kamu yönetiminin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
Partimiz tüm politika oluşturma,karar alma ve uygulamalarında; şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakatı esas alma, işi ehline verme, istişareye ve ortak akla dayalı yönetim, vatandaşlarımız arasında hiçbir ay-rım yapmama, her koşulda gelişmiş bir demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunma, toplumun değerlerine, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olma, kendini değerlendirmede tevazu ve ahlakı temel alma, politika uygulamalarında tutarlılık, ön-görülebilirlik ve bütüncül yaklaşımı esas alma ilkelerine bağlı kalacaktır.
Bu ilkeler doğrultusunda amacımızı gerçekleştirmek için bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağımıza tüm vatandaşlarımıza söz veriyoruz.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının iç işleyişlerinde demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı