Son Dakika

Bu Ülkenin Havasına Suyuna Ağacına Kuşuna ve Her Tür Canlısına Karşı Sorumluluğumuz Var

Bu Ülkenin Havasına Suyuna Ağacına Kuşuna ve Her Tür Canlısına Karşı Sorumluluğumuz Var

Almus Orman İşletme Müdürlüğünde 2020 ormancılık faaliyetleri ve gerçekleş-melerinin değerlendirmesi yapılarak 2021 iş programı doğ-rultusunda başlatılan çalış-malar ve yıl içerisinde izleni-lecek yol haritası belirlendi.
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı iş programları doğ-rultusunda yürütülecek orman-cılık faaliyetlerinin %100 ger-çekleşmesi için Amasya Or-man Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından işletme müdür-lükleri ziyaret edilerek son olarak Almus işletme Müdürlüğünden brifing alınarak tüm böl-genin bilgileri toplandı.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet Demirbağ, OYM Şube Müdürü Engin Keleş beraberliğinde Almus’a gelişlerinde İşletme Müdürü Eşref Şen ve teknik ekip tarafından karşılanarak 2020 gerçekleşmelerinin değerlendirildiği ve 2021 yılı iş programının işlendiği toplantı gerçekleştirildi.
İşletme Müdürü Eşref Şen tarafından yapılan genel bir bilgilendirmenin ardından İş-letme Şefleri tarafından şeflik bazında hazırlanan yıllık programları ve izlenecek yol hari-tası sunu eşliğinde anlatıldı.
Toplantının sonunda bölge Müdürü Halil Oflu tarafından 2020 yılı programında belir-lenen hedeflere ulaşılması nedeniyle başarıya katkısı olan personele teşekkür belgeleri verildi. Toplantının sonunda konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;
Bölge Müdürlüğümüze bağlı 13 İşletme 1 fidanlık Müdürlüğümüzde toplantılar gerçek-leştirdik. İşletme Müdürlerimiz ve işletme şeflerimizin 2021 yılı iş programlarıyla ilgili hazırıklarını, planlarını gerçekleştirdikleri sunu eşliğinde anlatımlarıyla görmüş olduk.
Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz. Her olan şeyin bir ol diyeni, birde olacak olana yar-dımcı olmak sorumluluğu nasip olanlar vardır.
Çok güzel bir mesleğimiz, çok güzel bir işimiz, çok büyük bir sorumluluğumuz var.
Bu ülkenin taşına toprağına, havasına suyuna, ağacına kuşuna ve her tür canlısına karşı sorumluluğumuz var.
Bu sorumluluğun bilincinde hareket ederek mevcut ormanlarımızı koruyacak ve her karış toprağımızı uygun fidan türleriyle ağaçlandıracağız.
Her ekip arkadaşım gerekli bilgiye ve donanıma sahip, bizler de her konuda ekip arka-daşlarımıza yardımcı olmak için görevlerimizin başındayız.
Teşkilatımız ve bölgemiz bizlerden güzel hizmetler bekliyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza güveniyor, 2021 yılının hepimiz için sağlıklı huzurlu, mutlu başarılı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı