Yazarlar

Bulutun İçindeki Yağmur Damlası

Toplumsal birlikteliğe ihtiyaç duyulduğu anlarda nedense hep karmaşalar ayyuka çıkar. Bu ister sosyal hayat olsun, ister sanat ve spor olsun, isterse de siyaset hiç fark etmez. Birileri toplumun hu-zurunu bozmak için her alanda her yolu denemeye gayret göste-rirler.
Lakin bu konuya uzak durması gereken halkımız ne yazık ki kaynaştırma harfini duyduğu anda tepkisini vermekte geri kalmaz. Bilmeden, dinlemeden işin özüne ve derinine inmeden üstünkörü bir karşılık vermeye başlar. Bu çıkışlar, zamanın teknolojik iler-lemelerini de göz önünde bulundurduğumuzda tıpkı bir virüs gibi hızla yayılır. Sonrası teşhisler ve tedavilerle uğraşan memleketi-min insanları ve yöneticiler normal hayatın ilerlemesine sekte vu-rulmuş olduğunu farkederler…
Halbuki doğanın her hareketi bizler için birer örnektir. En ba-siti bir yağmur damlası dahi ne zaman nereye düşeceğini hesap ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde o kocaman buhar yüklü bulutun içinden sıyrılarak görevi olan alana iniş yapar. Hem de hiç şaşma-dan, şaşırmadan ve diğer damlaları engellemeden. Burada yer ve gök arasında bir çekim kuvveti var. O kuvvet sayesinde havadaki damla yüklü olduğu bulutun üzerinden, yerin çekim alanında ihti-yaç hasıl olan bölgeye doğru inişe geçer. Hem damla görevini ta-mamlar, hem de yeryüzünde o damlaya ihtiyaç duyan toprak ihti-yacını gidermiş olur. Böylesi bir yardımlaşma da çekim gücünü iş,güç, sanat ve siyaset olarak kabul edersek konuyu daha iyi özümsemiş olacağız.
Peki ne anlatmak istiyorsunuz !diyenlerimiz olacaktır. Aslında hepimiz bir yağmur damlasıyız, bir ruh olarak istasyonda bekle-yip, sonrası görev yerimiz olan dünyaya gönderiliyoruz. Her biri-miz için ayrılan bir yer, zaman, nefes ve görev vardır. Bu görev birbirimize zarar vermeden, yağmur ve buluttan biraz daha farklı, mantığımızı da kullanarak karşılıklı faydayı düşünerek hareket et-mek. Eğer bunu başarabiliyorsak, bir yağmur damlasından bekle-nen rahmetten kat kat fazlasını kendi yaşam alanımıza sunmuş olacağız.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı