Son Dakika

Bütçede Gördükleri Eksikliklere Net Çözüm Koyamadılar”

Ak Parti Amasya Mil-letvekili Hasan Çilez, eko-nomiyi ve devam eden büt-çe görüşmelerini konu aldığı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketiyle gündeme gelen Ke-mal Kılıçdaroğlu’nu kınadı. Partiden ayrılan milletvekilleri konusuna dikkat çekti.
Milletvekili Çilez, ”2022 yılı bütçe görüşmelerimiz genel kurulunda görüşülmeye başladı.Öncelikle 2022 bütçemiz Aziz Milletimize hayırlı ve bereketli olsun İnşallah. Genel kurulda bütçenin geneli görüşülürken muhalefetin bütçeyi eleştirileri dar ve sığ idi. Kendi gündelik siyasetleri içerisinde bocalayıp dururlar. Bütçeyi iktisadi ve teknik olarak yorumlamaktan çok uzaktılar.
Enflasyonist ortamın oluşturduğu geçici sıkıntı ortamının etrafında dolanıp durdular. Milletimizin bu enflasyonist ortamda yaşa-dığı sıkıntıları sadece dile getirdiler, herhangi bir çö-züm önerisi sunmadılar. Sözlerini bu enflasyonist ortamın oluşturduğu sıkıntı-nın ötesine de taşıyamadılar.
Bütçede gördükleri eksiklikleri net çözüm öneri-leri ile ortaya koyamadılar.
Konuşmalarını yapan bazı parti temsilcileri konuşmalarının bütününde çelişki içerisinde kaldılar. İYİ Partili konuşmacılar fiyasko, HDP bildiğiniz HDP, CHP de ise Sn. Kılıçdaroğlu tam bir “BOMBA” idi. Sonunda da zaten kendi kendini patlattı.
Ancak Kılıçdaroğlu, yine biz iktidar milletvekillerini hakir görme çabasından vazgeçmedi. Biz vekillere söylediği sözleri kabul etmiyor ve kendisinden, bizlerden ve özellikle imtina duyduğumuz, yaptığı o hare-ketten dolayı özür dilemeye davet ediyorum. Kendi vekilleri bir bir partisinden ayrılıyorlar. Farklı konuşan-lar CHP’den dışlanıyor. En son CHP’de taciz ve tecavüzlerin var olduğunu bundan sonra da var olaca-ğını söyleyen İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil CHP den ayrılmak zorunda kaldı. Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar bunları unutturmaya çalışsa da milletimiz her şeyin farkında. Kendi vekil-lerinin rahatsızlıklarını bırakıp bizlerle, AK Parti milletvekilleriyle uğraşıyor.
Bütçede rakamlar konuşulur, bütçede ekonomi politikaları konuşulur, bütçede yatırım, büyüme, refah konuları konuşulur. İnşallah 2022 bütçemiz ve uygulayacağımız politikalar, ülkemizin bölgesinde ve küresel ölçekte gücünü pekiştireçtir. Yine bu politi-kalar son dönemde dünya-daki arz kaynaklı enflasyo-nist baskıları atlatıp halkı-mızın alım gücünü yüksel-terek refahını artıracağımız bir süreç olacaktır.
Bugüne kadar olduğu gibi her problemi çözen AK kadrolar, Cumhur İttifakının gücüyle bu süreçten de ülkemizi hızlı bir şekilde çıkartacaktır. 2022 yılı bütçesinin tekrar Aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı