Son Dakika

CAMCI: BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN, ÇANAKKALE’Yİ GEÇİLMEZ YAPAN RUHTUR

CAMCI: BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK OLAN, ÇANAKKALE’Yİ GEÇİLMEZ YAPAN RUHTUR

Eğitim-Bir-Sen, Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı; “106 yıl önce, vatanımızı iş-gal etmek, milletimizi esaret altına almak isteyen sömürgeci anlayışı Çanakkale’de hezimete uğrattık.
Tarih sahnesinden bizi bölmeyi amaç-layan emperyalist planlara göğsümüzü si-per ettik, habis planları yerle yeksan ederek unutulmaz bir zaferi milletçe künyemize ka-zıdık.” dedi.
Camcı sözlerine şöyle devam etti;
Osmanlı Devleti’ni tasfiye etmek için başlatılan 1. Cihan Harbi’nde başını İngiliz ve Fransızların çektiği emperyalist devlet-ler, Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’u iş-gal ederek Rusya ile fiili ikmal ve irtibat sağlamak için akla ziyan bir saldırı planı yaptılar. 18 Mart sabahı, düşman zırhlıları üç filo hâlinde Çanakkale’yi geçip İstan-bul’u ele geçirmek için boğazdan giriş yap-tılar. Aralarında hakikate meydan okuyan ‘karşı konulamaz’ isimli gemilerin yer aldığı filo, Nusret Mayın Gemimizin döşediği ma-yınlara çarparak boğazın derin sularına gö-müldü. Böylece ateş yağmuru altında gün-lerce süren işgal girişimi, milletimizin gös-terdiği insanüstü direniş sayesinde sonuç-suz kaldı.
Ordumuzun imanıyla çelikleşen cihat iradesi, hiçbir silahın ve stratejinin aşa-mayacağı kaleye dönüştü. Kara taarruzuna girişen çok uluslu düşman güçleri, siper-lerde göğüs göğüse verilen mücadele neti-cesinde püskürtüldü. Hiç çekilmek üzere geldikleri topraklarımızdan geldikleri gibi gitmek zorunda kaldılar.
Yediden yetmişe milletçe cepheye koş-tuğumuz Çanakkale’de sadece yetişmiş insanlarımız değil, bir neslimiz yok oldu. Birçok lise o yıl mezun veremedi. Daha bir çiçekken toprağa düşenler oldu. Bu des-tansı zaferle, ‘ölürüz ama sancağı, onuru ve istiklali asla teslim etmeyiz’ sözünü dün-yaya haykırdık. Deniz ve kara savaş-larında kazandığımız parlak ve kesin zafer-lerle, geleceğe dönük olarak milletimizin ka-deri hatta dünya tarihinin seyri değişti. Mil-letimiz, Çanakkale’de ‘iman varsa imkân var-dır, yeis yoktur’ diyerek, ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sadece bir vatanı kurtarma müca-delesi vermedi, günümüzde daha iyi anlaşıl-dığı üzere gelecekteki Türkiye’nin temellerini de attı.
Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle ya-zılmış güçlü bir direniş, büyük bir destandır. Çanakkale, bizim ruhumuz, gururumuz; il-ham kaynağımız, dayanağımızdır. Çanakkale, etnik kökeni ne olursa olsun Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak birleşen Müslümanların büyük zaferidir. Çanakkale, Müslümanların emperyalizme karşı verdiği tevhit ve özgürlük mücadelesi için bir kıla-vuzdur. Çanakkale, yeni Türkiye için yeni bir dönemin önsözü, Anadolu’nun tapusudur. Çanakkale ruhu, değerlerimizin anlam hari-tası, ecdadımızın tarihî emanetidir.
Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale Za-feri’nin 106. yılında, gerekirse sınıfları öğren-cisiz bırakıp bizi asla vatansız bırakmayan, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman şehit-lerimizi minnet ve şükranla yâd edi-yoruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı