Son Dakika

CAMCI; EĞİTİM-BİR-SEN OLARAK GÜCÜMÜZÜ EĞİTİM ÖĞRETİMİN GELİŞMESİ VE GELECEĞİ İÇİN KULLANIYORUZ

CAMCI; EĞİTİM-BİR-SEN OLARAK GÜCÜMÜZÜ EĞİTİM ÖĞRETİMİN GELİŞMESİ VE GELECEĞİ İÇİN KULLANIYORUZ

Basın mensupları ile tedbirlere uygun olarak sendika binasında bir araya gelen Başkan Kerem Camcı 2020-2021 Eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Kerem Camcı; “ Eğitim-bir-sen olarak gücümüzü eğitim-öğretimin gelişmesi ve eğitim çalışanları arkadaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve bu milletin geleceği için kullanıyoruz.”Eğitim Bir sen olarak Temmuz ayı mutabakat sayılarına göre genelde 428.571 üye sayısı , diğer bütün sendikaların toplam 357.244 üye sayısı ile tekrar güçlü bir şekilde yetkili sendika olarak kayda geçmiş ve Amasyada 2.451 üye ile yetkili sendika olarak yoluna devam etmektedir.
Bu vesile ile emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.Eğitim-bir-sen olarak gücümüzü eğitim-öğretimin gelişmesi ve eğitim çalışanları arkadaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve bu milletin geleceği için kullanıyoruz kullanmayada devam edeceğiz Toplumların gelişmesi güçlenmesi eğitim-öğretim durumlarının gelişimi ile doğrudan alakalıdır ülkemizin Dünya küreselinde önemli bir yerde bulunması ve fonksiyonel bir konumda olması milli ve değerlerimize bağlı bir eğitim sistemi anlayışıyla ancak mümkündür.
TÜRKİYE’NİN TARİHİ KÜLTÜRÜ GELENEKLERİ İLE BERABER YERLİ VE MİLLİ BİR EĞİTİM SİSTEMİNE İHTİYAÇ VARDIR Eğitim özü itibariyle ülkeleri geleceğe taşıyacak kadroları yetiştirme işidir bizde Eğitim-Bir-Sen olarak, Eğitimi ve eğitim sistemini eğitimdeki sorunları incelerken bu Pencereden bakıyoruz Türkiye’nin tarihi kültürü gelenekleri ile beraber yerli ve milli bir eğitim sistemine ihtiyaç vardırBugün Türkiye çeşitli bölgelerde mazlumların yardıma muhtaç olanların umudu konumundadır mücadelesi de bu yöndedir başta Doğu Akdeniz ,Suriye, Libya, Filistin sorunlarıyla Türkiye’nin ilgileniyor olması bu amaç doğrultusundadır. Bazı ülkelerin küresel güce karşı boyun eğmelerini dikkate aldığımız zaman Türkiye’nin küresel güçlere karşı direncini mücadelesini anlamlı buluyor ve destekliyoruz. Bunu eğitim ve eğitim sistemi ile beraber değerlendirdiğimiz zaman birlik ve beraberliğimizin sağlama açısından bu bilincin oluşmasıda önemlidir.Ayrıca eğitim sisteminin ve eğitimin gelişiminde eğitim çalışanlarının motivasyonu mutluluğu ve huzuru önemlidir.
Amasya özelinde eğitim öğretime baktığımız zaman genel anlamda çok büyük sorunlarımız yoktur ve önümüzdeki dönem eğitim öğretim faaliyetlerinin daha düzenli sistematik biçimde işlerle buluşacağını düşünüyoruzÜlkemiz pandemi süreci ile ilgili bir seferberlik halindedir Bu Seferberlikte eğitim çalışanlarının çok büyük kafası vardır. Ben arkadaşlarımı bu yönü itibariyle tebrik ediyorum ancak bununla beraber yaşanılan sorunlar vardır yetkili birimlerimizin ve yöneticilerimizin bu sorunları çözmesini bekliyoruz.Eğitim öğretim pandemi sürecinde “Bazı öğrencilerin hiç, bazı öğrencilerin oldukça az uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi tespit edilmeli, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalı, öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hayata geçirilmelidir” diye konuştu. MASKE VE MESAFE YANINDA TEMİZLİK VE HİJYEN KURALLARI DA ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR Kerem Camcı; Her zaman eğitim kurumlarımıza ve eğitim çalışanlarımıza destek olduk pandemi sürecinde de eğitim kurumlarımızın maddi imkanları da göz önünde bulundurularak bütün kurumlarımıza birer adet el dezenfektan standı hediye ediyoruz. Biliyoruz ki bu süreçte Maske ve mesafe yanında temizlik ve hijyen kuralları da çok büyük önem arz etmektedir. Yine bu süreçte eğitim çalışanlarının yaşamış olduğu sorunları gündem yaparak çözümü noktasında önemli rol oynadık çünkü normal düzende seyreden bir eğitim-öğretim işleyişi yoktu bununla beraber sorunların olması da doğaldır Bizim de çözüm noktasında devreye girmemiz gerekiyordu ve girdik Ücret kayıplarının telafisi yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama noktasındaki mağduriyetleri eğitime bağlı diğer çalışanların mağduriyetleri Bunlar bizim gündemimizdeydi ve büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu bunlarla ilgili sorunlar ; Ayrıca bu süreçte biraz önce okullarımıza el dezenfektan stantları hediye ettiğimizi söyledim daha öncesinde zor durumda kalan çalışanlar ve aileler için yardım kampanyası düzenledik Kızılay vasıtasıyla ve İHH vasıtasıyla 20 bin lira yardımda bulunduk, kan bağışı kampanyası düzenledik, iyilik kanımızda var diyerekten bu kampanyaya destek verdik ve her zaman daha fazla ihtiyaç olan kan stoğu noktasında katkıda bulunduk “dedi.
Pandemi sürecinin işleyişi ile ilgili anket çalışmamız yine eğitim-öğretimin işleyişi noktasında Pandemi süreci nasıl yürütülmelidir konulu Türkiye geneli bir anket uyguladık bununla ilgili raporlarımızı hazırladık ve ilgili makamlara teslim ettik “Özellikle Mart ayı sonrası eğitimin nasıl gerçekleştirildiği, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime katılma düzeyinin tespit edilmesi konusu oldukça önemlidir. Salgında online/uzaktan eğitimde eğitimin niteliği, içeriği, nasıl yürütüldüğü ve öğretmen ile öğrencilerin iletişimi gibi hususlar tartışmalara konu olsa da sonrasında bu konulara yeterli derecede dikkat çekilmedi.
Salgın sürecinde öğrencilerin eğitimine yönelik endişelerin Türkiye’de ne kadar tartışıldığına ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ne kadar etkin politikalar geliştirdiğine bakıldığı zaman maalesef, bu konuda yeterli araştırmaların yapılmadığı ve yeterince etkin politikaların geliştirilemediği görülmektedir. Temel amacımız, devam eden bu süreçle birlikte eğitimdeki aksaklıklara ve temel sorun alanlarına işaret ederek salgın sürecinde okulların daha güvenli bir şekilde açılmasını sağlama noktasında çözüm önerileri sunmaktır” Bu araştırmaya Türkiye genelinde toplam 9 bin 64 öğretmen ve 20 bin 52 veli katılmıştır.” Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yüzde 75,7’si öğrencileriyle belirli aralıklarla canlı ders yaptığını belirtmiştir Araştırmanın satır başları şöyle: Araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yüzde 75,7’si öğrencileriyle belirli aralıklarla canlı ders yaptığını belirtmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin öğrencileriyle canlı ders yapma oranlarının artması, öğrencilerin okulla olan bağlarının güçlenmesine ve motivasyonlarının artmasına da katkıda bulunacaktır. Çocuğu ortaokulda olan veliler (yüzde 77,8) ile ortaöğretimde olan veliler (yüzde 73,5), çocuğu ilkokulda olan velilere (yüzde 63,3) göre daha yüksek oranda, çocuğuyla öğretmen(ler)inin belirli aralıklarla canlı ders yaptığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 14,5’i, öğretmenlerin yüzde 14,8’i bu sonbahar döneminde yüz yüze dersler için öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulurken, velilerin yüzde 70,9’u ve öğretmenlerin yüzde 78,8’i okulların açılması konusunda kaygılarını ifade etmiştir. Velilerin yüzde 70,6’sı,öğretmenlerin yüzde 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade etmiştir.
Bu süreçte velilerin yüzde 70,6’sı okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ederken, yüzde 13,8’i ise öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacakları ifadesine katılmadıklarını; öğretmenlerin yüzde 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını belirtirken, yüzde 18,9’u ise bu düşünceye katılmadığını kaydetmiştir.Okula servis ya da toplu taşıma ile gelen öğretmenlerin (yüzde 86,2), servis ya da toplu taşıma ile gelmeyenlere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki öğretmenlerin (yüzde 83,2) ise diğer bölgelere göre kaygı düzeyi çok daha yüksektir. Ayrıca veliler arasında çocuğu/çocukları okula giderken servis/toplu taşıma kullananların kaygı düzeyi servis/toplu taşıma kullanmayan öğrencilerin velilerine göre daha yüksektir. Cinsiyete, yaşa, mesleki deneyime, çalışılan okul kademesine ve bölgelere göre canlı-senkron ders yapma oranı anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
Canlı ders yapan erkek öğretmen oranı (yüzde 78,2), kadın öğretmen oranından (yüzde 73,2) daha yüksektir. Belirli aralıklarla canlı ders yapma oranı 21 yıl ve üzeri deneyime sahip öğretmenlerde yüzde 73 iken, 16-21 yıl mesleki deneyime sahip olan öğretmenlerde yüzde 78,5’tir. İlkokullarda öğretmenlerin yüzde 65,9’u belirli aralıklarla canlı ders yaptığını ifade ederken, ortaokul öğretmenlerinde bu oran yüzde 82,3, ortaöğretim öğretmenlerinde ise yüzde 81,6’dır. 6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin yüzde 92,3’u canlı derslerine katılmayan öğrencilere yönelik olarak ek canlı ders yaptığını, ödev verdiğini, ders ile ilgili doküman gönderdiğini veya diğer yöntemleri kullandığını belirtmiştir. Kademelere göre bakıldığında, ilkokul öğretmenlerinin yüzde 95,7’si, ortaokul öğretmenlerinin yüzde 90,4’u ve ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 88,3’u canlı derslerine katılmayan öğrencilere yönelik olarak ek canlı ders yaptığını, ödev verdiğini, ders ile ilgili doküman gönderdiğini veya diğer yöntemleri kullandığını söylemiştir. Uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim konusunda velilerin yüzde 28’i, cep telefonuna erişim konusunda yüzde 50’si, internete erişim konusunda yüzde 50’si ve bilgisayara erişim konusunda ise yüzde 48’i sorun yaşadıklarını vurgulamıştır. Öneriler -Öğrenme kayıpları tespit edilmeli, öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi programı uygulanmalıdır.
Öğrencilerin önemli bir kısmının canlı derslere katılmadığı dikkate alındığında, öğrenme kayıpları hem okullara göre hemde aynı okul içinde farklılaşmaktadır. Bazı öğrencilerin hiç, bazı öğrencilerin oldukça az, uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi tespit edilmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalıdır. Ülke genelinde herkesin takip edeceği ortak telafi eğitimi programı yerine öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hazırlanmalıdır. -Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği dikkate alındığında, öğretmenlere yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapmaya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı dersler yapması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. -Öğrenciler canlı derslere katılım konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitimdeki canlı derslere katılmadığı ve uzaktan eğitimin bir süre devam edeceği dikkate alınarak öğrencilerin canlı derslere katılımı konusunda ailelerin çocuklarını motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenler ve aileler arasında etkin bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yönlendirme konusunda desteklenmelidirler.
-Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır. -Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öğretmenler ve veliler haklı olarak okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması konusunda kaygılıdırlar. Burada yapılması gereken, kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır.
Buna ek olarak, okulların fiziki mesafe kurallarını dikkate alarak sınıf mevcutları kalabalık okulların sosyal mesafeye uygun olarak okul ve sınıf ortamlarını azaltmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Dahası, alınan tüm önlemler konusunda veliler ve öğretmenler ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli, velilerin ve öğretmenlerin kaygıları giderilmelidir.-Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin önemli bir öğrenme kaybı yaşayacağını ve duygusal olarak olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanmalıdır. -Eğitim çalışanlarımız, salgınla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve filyasyon ekipleri başta olmak üzere, kamu hizmetinin sürdürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü her alanda ve faaliyette görev almıştır.
Ancak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesinin planlandığı, eğitim çalışanlarına her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düştüğü önümüzdeki günlerde öğretmenler asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamalıdır. Ayrıca herhangi bir hak kaybı oluşmaması için uzaktan eğitim sürecinde ders ve ek ders görevi görevleri yapılmış sayılmalıdır okullarımızın artan masraflarına karşılık mali destek yada okullara bütçe ayrılmalıdır”şeklinde fadelerini belirtti.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı