Gündem

CAMCI, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI İVEDİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR

Eğitim Bir Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ivedilikle gerçekleştirilmelidir.”dedi
Başkan Kerem Camcı konuya ilişkin yaptığı açıkla-masında şu ifadelere yer verdi; Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvura-rak, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belir-lenen münhal kadrolar için gö-revde yükselme ve unvan de-ğişikliği sınavları açılmasını talep ettik. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmak-tadır. Bakanlıkça 2015 ve 2018 yıllarında görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmiş; ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir görevde yükselme sınavı yapıl-mamıştır. Eğitim çalışanları arasında sınavın yapılması gerektiği yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur.
Aynı şekilde, 2015 ve 2021 yıllarında unvan değişikliği sınavı yapılmış; 2022 yılı nere-deyse sona erecek olmasına rağmen unvan değişikliği sınavı konusunda herhangi bir açıklama da yapılmamıştır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile bu sınav-lara dayalı atamalar, kariyer yolculuklarında bir üst göreve atanmak isteyen kamu görevli-lerince takdirle karşılanmakta, söz konusu sınavlar liyakat ve kariyer ilkelerine hayat ver-mektedir.
Son dört yıldır görevde yükselme sınavı; yaklaşık iki yıldır da unvan değişikliği sınavı yapılmadığı dikkate alındığında aradan geçen zaman zarfında değişik sebeplerle görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar açısından çok sayıda münhal kadro oluş-muştur. Eğitim-Bir-Sen olarak, Ekim 2021 ve Nisan 2022 Kurum İdari Kurulu toplantı-larında, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ive-dilikle gerçekleştirilmeli ve en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmesi” yönündeki tale-bimizi dile getirmiştik. Kurum İdari Kurulu Çalışma rapor-larında talebimiz kabul edilerek, gerekli çalış-maların Personel Genel Müdür-lüğü tarafından başlatılması kararı alınmıştır.
Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belir-lenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmalı ve sınav takvimi ivedilikle ilan edilmelidir.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.