Son Dakika

“Çanakkale İstiklâlimizin tecellisi, İstikbalimizin nişanesidir”

“Çanakkale İstiklâlimizin tecellisi, İstikbalimizin nişanesidir”

Türk Eğitim Sen Amasya Şube Baş-kanı Kamil Terzi, “Türk milletinin, tarihin akışını maziden aldığı ilham, inanç ve ira-deyle değiştirdiği, dünya milletleri önün-de büyük bir kahramanlık destanı sergi-lediği, istiklâle duyduğu derin bağlılığın tecellisi, istikbâl uğruna verdiği çetin mücadelenin muhteşem yıl dönümünü idrak ediyor, Türk milletinin ebediyete ka-dar kıvançla anacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni 106. yıldönümünde gururla kutluyoruz dedi. Terzi, “Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren istiklâl ve istikbal uğruna büyük bedeller ödeyen milleti-miz, Dandanakan’danÇanakkale’ye aynı idealin, iradenin, izanın ve kararlılığın azmiyle iler-lemiş, Türk milletinin ve devletinin bütünlüğünü müdafaa ve muhafaza için büyük gayretler göstermiştir. Türk tarihi bu uğurda verilen çetin mücadeleleri ve sayısız şanlı zaferleri barındırmaktadır.
Çanakkale Zaferi’nin ise şan ve şerefle dolu tarihimiz içerisinde müstesna bir yeri vardır.
Milletimiz açısından tarihi, stratejik ve jeopolitik bir öneme sahip olan Çanakkale Zaferi, sa-dece Türk milletinin istiklâl ve istikbâl mücadelesini değil siyasi, ekonomik ve kültürel yapı-sına da etki etmiş aziz bir hatıradır. Türk milletinin makûs talihinin değişmesi açısından önem-li bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı, Türk milletine dört bir yandan saldıran yedi düvelin başına inen bir balyozdur.
Dünya tarihinde de önemli bir yere sahip olan bu savaşta Fransız, İngiliz ve Anzak askerleri Gelibolu Yarımadası’nı geçememişler ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Türk milletinin düşman kuvvetleri karşısındaki bu galibiyet aynı zamanda dünya tarihini de değiştirmiştir. Türk milleti emperyalizme karşı büyük bir mücadele vermiş, her cephede ayrı bir destan yaz-mıştır. Çanakkale Zaferi ile Türk toprakları üzerinde haksız beklentilerde olanların hesapları tutmamış, itilaf devletlerinin kurduğu oyunlar bozulmuş, dış güçlerin Osmanlı toprakları üze-rine yaptıkları planlar amacına ulaşamamıştır.
Türk ordusu dünyada eşi olmayan bir mücadele ile kendilerinden hem sayıca hem de tek-nik olarak üstün olan düşman kuvvetlerini bozguna uğratmıştır. Türk milletinin birliğine, top-rak bütünlüğüne kasteden emperyalizmin uşakları eli boş dönmüşlerdir. Ecdadımız, bir millet olmanın iradesini göstererek hep birlikte cihana emsal olacak bir mücadele vermiştir. Kum-kale’de, Eceabat’ta, Arıburnu’nda, Seddülbahir’de, Kilitbahir’de, Conkbayır’da, Anafar-talar’da milletimizin istikbâlini inşa eden, izzetini koruyan Türk ordusu, Çanakkale’de Türk milletinin yok edilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir.
Çanakkale; Türk milletinin tarihinde yaşadığı herhangi bir harp değildir. Tarihin kaydettiği en muhteşem savunma zaferidir.
Çanakkale; küresel güçlerin önünde yalnızca bir ordunun verdiği muharebe değil, Türk milletinin topyekûn giriştiği bir mücadeledir.
Çanakkale; bir coğrafyanın ötesinde Türk milletinin nabzının attığı yerdir.
Çanakkale; yenilmez milletin, geçilmez toprakların, Türklüğün Anadolu’daki kadim varlığının tescilidir.
Çanakkale; Türk milletinin maziden gelip, atiye giden yolunun ufku, ülküsü, ruhu ve tem-silidir. Kahramanlıkları, daha nice yıllar hafızamızda yaşayacak Çanakkale direnişi, ecda-dımızın mücadele ruhu Çanakkale şuuruyla kuşaktan kuşağa aktarılacaktır.
Kahramanlık, zalimlere, zulümlere, ölümlere meydan okumaktır. Küresel güçlere karşı, 18 Mart’ta Çanakkale’de kahramanlık destanı yazan milletimizi, bu toprakları sonunu düşün-meden savunan ecdadımızı tarihimiz daima kıvançla hatırlayacaktır. Aziz ecdadımızın muhte-rem ve muhteşem hatıraları ebediyete kadar yaşayacaktır.
Geleceğini geçmişinin aziz hatıraları üzerine inşa eden milletimiz, milli birliğimizin, iç bü-tünlüğümüzün temellerini sarsmaya kalkanları, dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de bertaraf edecektir. Milletimizin birliğinden, topraklarımızın bütünlüğünden rahatsız olanlar dün olduğu gibi bugün de emellerine ulaşamayacaklar, hedeflerini gerçekleştireme-yeceklerdir.
Aziz Türk milleti, hain emeller besleyen dış güçlere ve onların içteki maşalarına bir ve bağımsız olma iradesini daima gösterecektir.
Türk Eğitim Sen olarak milli hafızamızda güzide bir yeri olan Çanakkale Zaferi’mizi 106. yıl dönümünde büyük bir coşkuyla anıyor, bize bu zaferi yaşatan aziz şehitlerimize, mukaddes hatıralarına layık olma gayretinden ayrılmayacağımızı yineliyor, mili mücadele ruhunun her dem taze kalacağını ve bir onur nişanesi olarak ebediyete kadar var olacağını inanıyoruz.
Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitler Haftası’nda aziz milletimize nice zaferler bahşeden kahraman ecdadımızı, birliğimiz ve dirliğimiz için istiklâlimizi korumak uğrunda mücadeleler veren şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. Kahramanlıklarıyla dillerde destanlaşmış; cesaretleri, inançlarıyla abideleşmiş ve üzerinde yaşadığımız toprakları aziz kanlarıyla vatan kılan, fani bedenlerini terk ederek ölümsüzleşen şehitlerimize rahmet dili-yoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale’nin tüm kumandanları olmak üzere milli direnişin isimsiz kahramanları ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun.” Diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı