Son Dakika

Çanakkale Zaferi, Sömürgeciliğe Karşı Parlayan İstiklal ve Bağımsızlık Şuurudur

Çanakkale Zaferi, Sömürgeciliğe Karşı Parlayan İstiklal ve Bağımsızlık Şuurudur

Memur-Sen Amasya İl Temsilcisi Recep Eliaçık, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl-dönümü dola-yısıyla bir mesaj yayımladı.
Recep Eliaçık Konuşmasında; 106. yıl-dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Deniz Za-feri, birleşmiş Batılı emperyalist ülkelere karşı verilen inancın ve azmin destansı müca-delesinin adı, şanlı tarihimizin şeref nişane-lerinden birisidir.
Coğrafi keşiflerle beraber adım attığı her yerde bir insanlık vahşeti bırakan sömürgeci zihniyet, kolonileştirdi her coğrafyada acının ve kötülüğün tarihini yeniden yazdı. Batının bitmek bilmeyen açgözlülüğü ve milliyetçiliği; doğunun zenginlikleriyle doruk noktasına ulaştığında coğrafyanın gerçek sahiplerinin elindeki her maddi ve manevi değer ağır bir te-cavüze, katliama ve yağmaya uğramış olarak kalakaldı. Kötülüğün egemen kılındığı bir dünyada failin bitmek bilmeyen hırsları, dünyanın geri kalanı ve ona karşı durabilecek her güç için vahşi bir yamyamlığa karşı duyulan ağır endişe ve tereddüde dönüştü. Ancak hakikat, bir perdeyle örtülü karartılacak kadar zayıf değildir. Emperyalizmin, Haçlı Sefer-lerinden beri sistematik bir yıldırma aracı olarak kullandığı toza dönüştürme stratejisi Çanakkale’nin soğuk boğaz sularında kökü derin bir zenginliğe sahip olan bir hakikate tosladı.
Yeni askerî teknolojilerle donatılmış dev bir ordu, Çanakkale’yi geçip İslam medeni-yetinin başkenti İstanbul’u işgal edecek, Karadeniz’e açılarak Çarlık Rusya’yı Bol-şeviklere karşı destekleyecek. yet-i kerimede Allah’ın buyurduğu gibi: “…Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” Kur’an-ı Ke-rim 8/30. İşte Allah onları iddialarından vurdu.
Aziz milletimizin indinde sömürgeci kuvvetlere karşı parlayan istiklal ve bağımsızlık şuuru Çanakkale’de beden buldu. Bu şuur, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un veciz dizelerinde:“ sım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.” şeklinde tezahür etti.
Milletimizin ve İslam ümmetinin, batılı sermayedarlara ve köle efendilerine namusunu çiğnetmemek için verdiği mücadele sonuç vermiş, hak ile batılın mücadelesinde batıl, bo-ğaz suları altında kaybolmaya yüz tutmuştur.
Zaman bilimin öğrettiği gibi ileriye doğru akıyor olabilir ama gönüller ve bize emanet edilen miras, zamandan bağımsız olarak hafızalarımızda yaşamaya devam edecek. Tarih, Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya doğru seyrederken, içinde bulunduğumuz inanç sistemi, tabiat ve medeniyet algısı bize bu seyir içinde bir vazife yüklemiştir. Bu vazife, Allah’ın kitabında kaidelerini belirlediği mukaddes bir davanın inşası yolunda mücadele etmektir. İşte bu tarihi gerçekliğin ve vazifenin bilincinde olan “bizler” mazlum coğraf-yalardan beklenen, ümit edilen olmaya devam edeceğiz.
Büyük Memur-Sen camiası olarak, Çanakkale’de sömürgecilere karşı milletinin gele-ceği için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”diye konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı