Gündem

CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETSİZ DEVAM EDİYOR

Amasya Belediyesi, sağlık kurumlarında veya dışında gerçek-leşen, vefat durumların-da ölüm belgesinin ilgili kurumca düzenlen-mesinin ardından; cena-zelerin taşınması, yı-kanması, kefenlenmesi, defnedilmesi ve defin işleminin kayıt altına alınmasına yönelik hizmetlerin tamamında vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmi-yor. Vatandaşlarının acılı gününde yanında olan Amasya Beleyesi, Amas-ya halkının takdirini toplamaya devam ediyor. “Hiçbir ücret talep edilmiyor”Başkan Sarı, cenaze işlerinde vatandaşlarımızdan hiç-bir ücret talep edilme-diğini bildirdi.
Gasilhanemizde va-tandaşlarımız, cenaze işleri için hiçbir ücret ödemediğini dile getiren Başkan Sarı, şunları kaydetti: “Halkın üzüntülü zamanlarında acılarını hafifletile-bilmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Amasya halkı olarak ekonomik sevi-yesi yüksek olan bir top-lum değiliz.
Artık vatandaşları-mızın ekonomik duru-munu sorgulamadan cenaze işlerinde kendi-lerinden hiçbir ücret ta-lep edilmiyor. Bundan sonra bütün hizmetler ücretsiz olarak belediye personellerimiz tarafın-dan yapılacaktır.”

Amasya Belediyesi, sağlık kurumlarında veya dışında gerçek-leşen, vefat durumların-da ölüm belgesinin ilgili kurumca düzenlen-mesinin ardından; cena-zelerin taşınması, yı-kanması, kefenlenmesi, defnedilmesi ve defin işleminin kayıt altına alınmasına yönelik hizmetlerin tamamında vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmi-yor. Vatandaşlarının acılı gününde yanında olan Amasya Beleyesi, Amas-ya halkının takdirini toplamaya devam ediyor. “Hiçbir ücret talep edilmiyor”Başkan Sarı, cenaze işlerinde vatandaşlarımızdan hiç-bir ücret talep edilme-diğini bildirdi.
Gasilhanemizde va-tandaşlarımız, cenaze işleri için hiçbir ücret ödemediğini dile getiren Başkan Sarı, şunları kaydetti: “Halkın üzüntülü zamanlarında acılarını hafifletile-bilmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Amasya halkı olarak ekonomik sevi-yesi yüksek olan bir top-lum değiliz.
Artık vatandaşları-mızın ekonomik duru-munu sorgulamadan cenaze işlerinde kendi-lerinden hiçbir ücret ta-lep edilmiyor. Bundan sonra bütün hizmetler ücretsiz olarak belediye personellerimiz tarafın-dan yapılacaktır.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.