Gündem

CEVİZ VE KUŞBURNU FİDANI DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amasya İl Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkan-lığı işbirliğiyle hazırlanan Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlen-dirilmesi Projesi kapsa-mında Amasya İl Tarım Müdürlüğünde Ceviz ve Kuşburnu Fidanı Teslim Töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşma ya-pan Hayrullah GÖKTEKİN şu ifadelere yer verdi; “Tarımsal üretimin faaliyet alanlarından biri olan meyvecilik; gıda ihtiyacının karşılanması, sağlıklı ve dengeli beslenme, ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağlamış ol-duğu katkıdan dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir.
Günümüz koşullarında tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi mey-vecilikte de bilimsel esaslara ve tekniğine uy-gun olarak tesis kurulması ve işletilmesi kârlı bir üretim için oldukça önem-lidir.
Dünyada sert kabuklu meyveler içerisinde ceviz; alan olarak %9,3’lük pay ile ilk üç içerisinde yer al-makta olup, üretim miktarı bakımından ise %25,8’lik pay ile birinci sırada yer almaktadır. Dünyada ceviz üretimi yaklaşık 4,5 milyon tona, üretim alanı ise yak-laşık 1,3 milyon hektara ulaşmıştır. Türkiye ise %5,0’lık pay ile ceviz üre-timinde dördüncü sırada yer almış, üretim alan-larının ise %9,5’ini oluştur-maktadır.
Ülkemiz coğrafyasında geniş bir yayılıma sahip olan ceviz; tarım, orman ve gıda sektörü açısından büyük önem arz etmekte-dir. Artan taleplerle son yıllarda ülkemizde yeni modern kapama ceviz bahçeleri tesis edilmek-tedir. Ülke genelinde 287 Bin ton olan ceviz üretimimizin Bakanlı-ğımızın sağlamış olduğu sertifikalı fidan kullanım ve diğer hibe destekleriyle yeni kurulan bahçelerin verime başlaması sayesin-de önümüzdeki 8 yılda en az 60 bin ton artması beklenmektedir. İlimizde de ceviz tüketim ve üretim olarak yoğun ilgi görmekte olup; bu yıl 17 bin dekarı aşan üretim alanı ile 4 bin tonun üzerinde ceviz üretimi gerçekleştiril-miştir.
Dünyada geniş bir coğrafyada doğal olarak yetişen, insanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan kuşburnu ise günümüzde bitkisel drog preparatları, gıda, sağlık ve kozmetik ile ilgili sektörlerde değerlen-dirilen, katma değeri yüksek, çok kıymetli bir üründür.
Düşük sıcaklıklara ve kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle Ülkemizin bütün bölgelerinde oldukça geniş bir yayılış alanı bulmuştur. Dünyada ve ülkemizde yaygın kullanımı olan kuş-burnu; İlimiz kültüründe de önemli yeri olan marmelat olarak tüketi-minin yanı sıra reçel, pekmez, meyve suyu ve bitki çayı yapımında da kullanılmaktadır. İçerdiği yüksek orandaki C vita-mini nedeniyle bu ürüne olan ilgi giderek artmak-tadır.
Ülkemizde Bakanlık sistemimize kayıtlı 27 Bin dekar alan olup ilimizde kayıtlı 139 dekar alan bulunmaktadır. Üretim daha çok doğadan toplama şeklinde gerçekleştiril-mekte olup, kapama bahçe olarak üretimin yetersiz olması ve talebin yüksek olması sebebiyle zaman zaman, işlenecek meyve bulmada sıkıntı çekil-mektedir. Bu sebeple yoğun talebi karşılamak, yüksek adaptasyon kabiliyeti sebebiyle marjinal alan-larda az bir girdi kullana-rak üretim gerçekleş-tirebilmek ve üretim alan-larını yaygınlaştırmak amacıyla; İl Özel İdare-mizin %75 hibe desteği ile toplam tutarı 375 Bin TL olan proje ile 31 çiftçimize 100 dekar alanda yetiş-tirilmek üzere 15 Bin adet fidan desteği sağlayacağız.
Aynı zamanda cevizde artan iç talebin karşılan-masına katkı sağlamak ve üretim alanlarını arttır-mak amacıyla; DOKAP ve Bakanlığımızın %75 hibe destekleri ile toplam tutarı 500 Bin TL olan projelerimiz ile 206 çiftçi-mize 1.000 dekar alanda yetiştirilmek üzere 25 Bin 600 adet fidan desteği sağlayacağız.
Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize bütün tarımsal faaliyetlerde bizi yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı arz ediyor, katkılarından dolayı Sayın DOKAP yetkililerine ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün çiftçileri-mizin ürünleri bol kazançlı bereketli olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.
Vali MASATLI ve Şeyhsadi Köyü çiftçilerin-den Abdülmecit SARI’nın da konuşma yaptığı prog-ram çiftçilerimize fidan-larının teslimiyle sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı