Son Dakika

CHP Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Ateş,

STANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN DEĞİL, ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN!

CHP Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Ateş, İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” mitingi yapılıyor. Günlerdir İstanbul Valiliği’nden beklenen izin yazısı, nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi, ancak miting 1000 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı. Türkiye’nin her noktasından sesimi-zi yükseltiyoruz dedi.
Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın sadece 1000 kişi ile sınırlandırıl-ması, kadınlardan korktuklarını gös-teriyor. “Kotalar Bize Dar” diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, “Sayılar Bize Dar” diyoruz ve Türkiye’nin her noktasından sesimizi yükseltiyoruz: İstanbul Söz-leşmesinden Vazgeçmiyoruz İstanbul’da toplanan kız kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz.
Bu amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.
Biz kadınlar, kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tek adam rejiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı açıkla-dığı İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız.
Bizler, bu hukuksuz kararının iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduk. Yürütmenin durdurulması kararını beklerken, 30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de, ikinci bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.
Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih tarihinin 1 Temmuz olduğu belir-tildi. Bu karar, açıkça yargıya talimat niteliğindedir. Nitekim Danıştay, 1 Haziran 2021 tarihinde açtığımız dava-ya yönelik, “idarenin savunması alındıktan sonra inceleme gerektiğine” hükmetti. Kadınlar için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay’ın savunma almak için bile iki ay beklediği böylece ortaya çıkmış oldu.
İstanbul seçimlerinin tekrar edilme-sine ve referandumda mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesine “evet” diyen dönemin Yüksek Seçim Kurulu üyesi, bugünün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e sesleniyoruz:
İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin tek cümlelik kararda ne bir gerekçe, ne de bir açıklama bulunuyor. 1 Temmuz’a sayılı günler kaldı. Acilen hukukun üstünlüğünü gösteren bir karar alın! Meclis’teki tüm partilerin oybirliğiyle kanunlaşan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesi yok sayılarak feshedilemez.
Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu kararı derhal iptal edin. Danıştay bu hukuksuzluğa “Dur!” demek için daha neyi bekliyor.
Kadınlar her gün katledilirken, şiddete uğrarken, böylesine önemli bir davayı rutin bir dava gibi ele alamaz-sınız. İnsan haklarıyla ilgili bir davada, her dakika çok değerlidir. Siz ise, 63 gün sonra ancak savunma istemeye karar verebildiniz.
1 Temmuz geçtikten sonra, karar verseniz ne olacak? Üstelik bu karar hukuka aykırılık yönünde olursa, uluslararası bir skandala imza atmış olacaksınız. Davayı yürütüş şekliniz-den, talimata boyun eğdiğiniz anlaşılıyor.
Bir çağrı da Venedik Komisyonu’na yapıyoruz: Fesih kararının yürürlüğe girmesi için açıklanan 1 Temmuz tarihi ertelenmelidir. Çünkü Türkiye’de tek adam rejiminin talimatı ile işleyen hukuk sistemi ağır ve hantal! Danış-tay’a yaptığımız başvuru henüz sonuçlanmadı. Savunma için iki ay bekleyen Danıştay’ın, fesih kararı yürürlüğe girene kadar karar mekanizmasını çalıştırmayacağı görülüyor. Bu nedenle, fesih kararının yürürlüğe giriş tarihi iç hukuk yolları tükenene kadar ertelenmelidir.
İmza tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ni yere göğe sığdıramayan dönemin Başbakanı, bugün sözleşmeyle ilgili karalama kampanyaları yürütüyor. Oysaki erkek şiddetini ve çocuk istismarını önlemek, herkesi şiddete karşı korumak, şiddet faillerini yargılamak, devletin anayasal yüküm-lülüğüdür. Bu yükümlülükten kaçamaz-sınız!
Biz, icracı bir konumda olmamamıza rağmen, sözleşmenin gereklerinden birini hayata geçirdik ve YaşamHak projemizi başlattık.
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, kadına yönelik şiddeti durdurmak ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatmak amacıyla, Genel Merke-zi’mizde 7/24 faaliyet gösteren bir çağrı merkezi kurduk. 444 82 85 numaralı hattımız kanalıyla şiddet mağduru kadınlara, istismara uğrayan çocuklara ve ailelerine, 81 ilde hizmet veriyoruz. Barolarla imzaladığımız protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki destek sunuyoruz. PDR ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, ücretsiz psikolo-jik rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca bazı illerde iş ve eğitim desteği sunu-yoruz. Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Kanunu ve Vergi Mevzuatı hakkında da bilgilendirme hizmeti verdiğimiz iller bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde, şiddet gören kadınların barınma ihtiyacını karşılıyoruz.
Sözleşmenin fesih kararının ardın-dan, Yaşam Hak otobüsümüzle yollara çıktık. Türkiye’yi adım adım gezerek kadınlara haklarını ve İstanbul Sözleş-mesi’nden neden vazgeçmediğimizi anlatıyoruz.
Gittiğimiz her yerde, şiddet mağ-duru kadınlarla buluşuyor ve ülkemiz-deki kadınların yaşadığı şiddetin tolöre edilemez olduğunu görüyoruz.
Şu da bilinmelidir ki; İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edilecek olursa, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bize verdiği bir söz var: İktidara geldiğimizde, ilk bir hafta içinde Sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacak adımları atacağız.
Kimse biz kadınların örgütlü gücünü hafife almasın. Mücadelemiz 1 Temmuz’a kadarki sıkışık zaman dilimi ile sınırlı değil. 1 Temmuz’dan sonra da mücadelemiz devam edecek.
Sözümüz açık, kararımız net: İstan-bul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! Türkiye’nin her ilinde tek ses olarak haykırıyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden Değil, Önümüzden Çekilin. Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz. Yaşasın Kadın Dayanışması.” ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.