Gündem

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI ARTIK E-DEVLETTE

Sosyal medya mecrasından düzenleme ile ilgili bakanlığın duyurusu paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) dijitalleşmeyi artırıp, bürokrasiyi azaltmak amacıyla yeni uygulamaları devreye alıyor.Tarım ve Orman Bakan-lığınca hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Söz konusu değişiklikle mevcut yönetmeliğin yayın-landığı tarihten bugüne kadar uygulama döneminde Bakanlık tarafından tespit edilen ak-saklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliği sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliş-tirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.
Bu kapsamda, başvu-rularının e-Devlet üzerinden alınması için değişikliğe gidildi.
Ürün güncellemesi yapacak çiftçiler ekim ayı itibarıyla başvurularını e-Devlet üzerin-den yapabilecek. Bundan ürün güncellemesi yapacak çiftçiler yararlanacak olup, arazi bilgilerinde değişiklik yapacaklar ve ilk defa ÇKS’ye kayıt olacak çiftçiler ise İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapa-cak. Çks Başvuru Süresi De 31 Aralık’a Çekildi
Çiftçi Belgesi, Ziraat Odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi tüm başvurular için sadece ilk başvuruda alı-nacak.Önceki düzenlemede 1 Eylül-sonraki yılın 30 Haziran tarihleri arasında olan başvuru süresi, üretim planlaması yapılabilmesi için başvurunun başladığı 31 Aralık’a alındı. Böylece önceden 10 ay süre ile olan başvuru süresi 4 aya dü-şürülmüş oldu. Ayrıca, 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçiler, ürün deği-şikliklerini şubat ayı içerisinde yapabilecek.
Bunun yanında, ürün beyan formlarında yer alan muhtar ve 2 azanın imzası, fiiliyatta ama-ca hizmet etmediği için kaldırıldı.
“Geçmiş Dönemde Tespit Ettiğimiz Bazı Aksaklıkları Düzelttik”
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, siste-min çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştu-ğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönet-melik değişikliğiyle, Çiftçi Kayıt Sistemimizle ilgili yeni bir adım attık. Geçmiş dönem-de tespit ettiğimiz bazı aksak-lıkları düzelttik, taşra teşkila-tında uygulama birliği sağla-dık. Bununla birlikte Bakanlık olarak devreye alacağımız yeni iş modellerine ve yeni politika-lara daha kolay adaptasyon için dijitalleşme, bürokrasinin azal-tılması ve üretim planlaması amaçladık. Çiftçi kardeşleri-mize hayırlı olsun.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.