Son Dakika

ÇİFTCİYE ÜRÜN ALMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR”

Gelecek partisi Amasya il Başkanı Dr. Ali Kurt Gelecek partisi 12-Aralık 2019 yılında siyaset sahnesine adım attı dedi.
Başkan Kurt İkinci yaş gününü 19 Aralıkta İstan-bulda Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde kutla-yacaktır. Gelecek partisi çok zor şartlarda kuruldu. Eski Başbakan Prof.Dr Ahmet Davutoğlu eski partisinin içerisinde çok ciddi parti içi muhalefet yaptı. Defalarca yazılı ve sözlü olarak işlerin iyiye gitmediği konusunda uyarılar yaptı. Türkiye’nin hızla hukuk devleti yolunda sapmalar gösterdiğini, de-mokratik hukuk devleti ilkelerinden taviz verilme-mesini sürekli dillendirdi. Liyakatten ayrılmaması konusunda, şeffaf ve hesap verebilir bir hükümetin önemini sürekli vurguladı. Yandaş ve akraba kayırmacılığının önlenme-sini yolsuzlukla mücade-lenin karalıkla yapılmasının önemini belirtti. Bütün bunlardan rahatsız olan AKP’ yönetimi Sayın Ahmet Davutoğlu’ nu ihraç kararı aldı. O da ben kendi Genel başkanını ihraç eden bir partide artık kalamam diyerek partisinden istifa etti. Daha sonra 152 arkadaşı ile birlikte Gelecek partisini kurdu.
Bu anlamda gelecek partisi. bir başbakan olarak Türkiye’nin problemlerini gören,yaşayan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kafasında nasıl bir Türkiye hayalinin de reçetesi gibidir. Hukukun üstünlüğü, demok-ratik kurumların işletilmesi, bireysel özgürlüklerin tam anlamıyla sağlanması, inanç özgürlüğünün korunması şeffaf hesap verebilir bir Türkiye hayalini gerçekleş-tirecek bir vizyonda gelecek partisi kuruldu. Gelecek partisi toplumun bütün katmanlarını demokratik değerler etrafında birleştir-meyi sağlamış bir partidir. Öyle ki hemen hemen her gruptan insan parti yönetiminde yer almıştır. Hep beraber mahallelerimiz-den çıkarak, kendi sosyal guruplarımızı aşarak demokratik değerler üzerinden özgürlükçü bir Türkiye oluşturmak sevdası olanların kurduğu bir siyasi yapıdır gelecek partisi. Türk toplumu şu üç ayrıştır-ma üzerinden büyük toplum-sal acılar çekti, bunlar alevi sünni ayrımı, Türk Kürk ayrıştırması ve laiklik dindarlık tartışmalardır. Yıllardır bu ayrıştırmalar üzerinden ülkenin enerji he-ba edildi. Oysa bir toplumu ayakta tutan, kimsenin etnik kökenine, inancına hangi sosyal gruptan gel-diğine bakmaksızın o ülke-nin özgür vatandaşları olarak yaşayan bilmelidirler. Bütün bunlar tam bağımsız demokratik bir ülkede gerçekleşebilir. İşte gelecek partisi sağcı solcu, laik anti laik, alevi sünni ayrıştırmalarına son verecek demokrat bir toplum proje-sinin adıdır. Bu amaçladığı hedefleri gerçekleştirecek çok tecrübeli bir kadroya sahiptir.
Başta Genel Başkanı bu Ülkede dışişleri bakanlığı, Başbakanlık yapmış aynı zamanda sahasında dünyanın sayılı akademis-yenlerinden birisi olan Sayın Prof. Dr Ahmet Davutoğlu dur. Çok ehil bir ekonomi kadrosu vardır. Türkiye’nin en saygın Anayasa hukuk-çuları gelecek partisi nedir. yine eğitim politikalarının başında YÖK başkanlığı yapmış bir profesör vardır. Tarımda, ticarette, hukukta, eğitimde yol haritası hazır-dır. İktidara geldiğinde üç aylık altı aylık orta ve uzun vadeli programı hazırdır.
Gelecek partisi iktidara geldiğinde üretim seferberliği yapılacaktır. Üreterek kalkınmayı esas alınacaktır. İstihdam artırılacak gençlerin öncelikle işsizlik problemi çözülecektir.
Liyakat esas alınacak, adama göre iş değil işe göre adam prensibi benim-senecektir. Bu anlamda işe yerleştirmede MÜLAKAT kaldırılacaktır.
Tarım ve hayvancılık desteklenecektir. Çiftçiye ürün alma garantisi verile-cektir. Çiftçinin girdi maliyetleri gübre, tohum gibi desteklemelerle kar et-mesi sağlanacaktır.
KHK mağdurlarının mağduriyeti giderilecektir.
EYT’ lilerin problemleri çözülecektir.
Asgari ücretten vergi alınmayacaktır.
Çiftçilerimizin ziraat bankası ve Tarım kredi kooperatifi borçlarında ki faizleri silinecek ana parası uzun vadeli yapılandırıla-caktır.
Nice uzun yıllara ulaş-ması dileğiyle gelecek partisini 2. yılı kutlu olsun diyor ve saygı değer hem-şerilerimi gelecek partisinde siyaset yapmaya davet ediyorum diyerek sözlerine son verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı