GÜNCEL HABER

ÇİLEZ; “DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ”

ÇİLEZ; “DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ”

Amasya Ak Parti Milletvekili Hasan Çilez Amasya İlimizde yapılması planlanan 600 Yataklı Amasya Eğitim ve Araştırma Has-tanesi ile diğer sağlık yatırımlarının tanıtı-mının yapıldığı programa katıldı.
Programda ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz tarafından ilimizde yapımı ta-mamlanan, yapılmakta olan ve planlanan sağlık yatırımlarına ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Ak Parti Milletvekili Hasan Çilez konuşmaların-da şu ifadelere yer verdi; Ramazan ayınızı tebrik ediyorum Ramazan ayımız bol-luk,bereket ayıdır.
Amasyamıza da bereketiyle de geldi inşallah”dedi
Bundan sonra tüm ramazan boyunca amasyamıza yeni yatırımlarla buluştur-mak,tanıştırmak için Valiliğimiz siyasetimiz Amasyalı olarak hepimiz güç birliği ettik ge-rekli çalışmaları yapıyoruz Amasya’ya in-şallah her hafta boyunca müjdeyi burdan milletimize rabbim bize görmeyi na-sip etsin”dedi.
Koronavirüs salgın süreci hepimizi çok yıprattı, sosyolojik olarak psikolojik olarak yaprandık. ramazanı ramazan olarak yaşa-yamıyoruz, işyerlerimiz sıkıntı da çevre-mizden birçok kimse hastalanıyor vefat edi-yor bunların sıkıntısı yaşıyoruz.
Rabbim kısa zamanda bu koronavirüs-ten milletimizi ve tüm insanlığımızı kurtarır inşallah.”dedi
Hasan çilez sözlerinin devamın-da;Ülkemizin artan nüfusumuz yaşam süre-lerinin artması ile yaşlanan bir nüfusa sahip olan ülkemizde sağlık harcamalarımız çok daha fazla boyutlara ulaşıyor hızlı kent-leştirme göç yolları üzerinde olan ülkemizin olumsuz etki, yine çevremizin istikrarsız olması sağlıkta bizim diğer ülkelere göre biraz daha fazla performans göstermemiz gerekiyor.
Güçlü bir yaygın dinamik ve sürdü-rülebilir sağlık sistemini güçlü bir şekilde in-şa etmemiz gerekiyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanı yaşat ki devlet yaşasın üs-lubu üzerine kurduğumuz her hizmet an-layışımızın en iyisini uyguladığımız zaman lardan birisi de sağlık sistemi.
Cumhurbaşkanlığı önderliğinde kur-duğumuz dinamik sağlık sistemi ile hastaya en kısa sürede ulaşım sağlıyoruz. yerinde müdahale ediyoruz.
Hastalarımızı hızla sevk edip en son teknik ve imkanlar kullanılarak tedavi edil-mesini vatandaşımızı sağılıyoruz. ve yap-tığımız bu işlemler sağlık bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen bu olumlu hizmetler halkımız tarafından büyük takdir toplamaktadır.
Hastanelerimizdeki otel konforundaki yüksek standartlar her türlü tıbbi cihazlarla desteklenmiştir. nitelikli yatak sayılarımızda artırılmaktadır.
934 Hastane 8 bin aile sağlık merkezi ve 14 bin sağlık tesisimizle 1 milyon 100.00’den kişilik sağlık ordumuzu özverili çalış-malarıyla ile dünyanın en iyi sağlık sistemi Türkiye Cumhuriyeti sistemindedir. bununla da gurur duyuyoruz” dedi
Nüfusumuzun tamamı sosyal güvenlik kapsamına alındığı için sağlık hizmet-lerinden bütün insanların ücretsiz olarak ya-rarlanabilmektedir.
Sosyal devlet olmanın gereği en iyi şe-kilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.
Hastanelerde ve morklarda rehin kalma dönemi hafızalarımızda acı bir hatıra olarak kaldı. Değerler arkadaşlar ülkemiz en iyi yere sahip olan ülkedir.
Anne ölüm oranı 2002 yılı öncesi yüz bin den 64 iken bugün 13 düşmüştür.
Doğumlarda çocuk ölüm oranı dediğim oranda 100.00 doğu da 31 buçuktan 6.7 ye bir yere kadar gerilemiştir.
4 adet daha ambulansımız hizmet vere-cek,geçen sene 44 tane ambulansımız oldu bu 44 olmasının 50 lazımsa 50’de olur yani Allaha şükürler olsun sayıların artmasında önümüzde hiçbir engel yok bu verileri ortaya koyalım gidipte alamayacağımız hiçbir hiz-met yok.
Eskiden 120 kişiye bir ambulans dü-şerken bugün 14 bin kişiye 1000 ambulans düşüyor. 112 sayımız 3 bini geçti 17 heli-kopter, 3 uçak ve 6 tane deniz mong ambulansla nerde hastamız varsa ulaşı-yoruz.
Bugün ilaç sektörüne baktığımızda kulla-nılan ilaçlar çok büyük rakamlarda ilaçlar kullanılıyor. insanlarımız tarafından ilaçlama ve bunların% 88 ilaçları artık ülkemizde üre-tiliyor. son 18 yılda üç bin altı yüzden fazla sağlık tesisi yaptık bunlarda iki bin dört yüz-den fazla birinci basamak 678 hastane 100’den fazla ağız diş sağlığının da hizmetine sunulmuştur.
Bu yıl 54 tane hastane 273 tane sağlık te-sisi yapılacak sağlık tesislerinin birinci ba-samak olanları toplam amasyamızda inşal-lah faaliyette geçecektir.
Projesini de yapıp bütün çalışmalar bittik-ten sonrada hastanemizin inşaatına da en kı-sa zaman da rabbim yapmayı nasip etsin.
13 adet şehir hastanemiz milletimizin hiz-metine sunuldu.
5 tanesi de henüz yapım aşamasında ve en önemli yaptığımız eserlerden bir tanesi salgın sürecinde bin sekiz yataklı 2 tane acil durum müdahale hastanesinde en kısa sürede dünyanın rekor denilecek süresinde hizmete almayı başardık. bununlada gurur duyuyoruz.
Çilez, değerli basın mensupları kıymetli amasyalı hemşehrilerim genel sağlık duru-mu ortada milletimiz yaşıyor bu sağlık sis-temi sürdürebiliyor olması bizim için çok çok önemli”ifadelerine yer verdi
Emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımı arz ediyorum

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı