Son Dakika

ÇİLEZ,”Sizin değerleriniz bizim için bir anlam ifade etmiyor

ÇİLEZ,''Sizin değerleriniz bizim için bir anlam ifade etmiyor

Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez basın açıklamasında bulundu.
Hasan Çilez yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Kıymetli basın mensubu arka-daşlarım, Aziz milletimizi ve sizleri saygı sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum.
Bugün Mübarek Ramazan Ayı şu an itibariyle başladı.
Sizin ve Tüm Milletimizin, Tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Rab-bim Rahmetini ve Bereketini Üzerimize bolca nasip etsin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine korona virüs musibeti başta olmak üzere bütün üzerimize oynanan tuzakları ve oyunları ve her türlü musibeti sona erdirsin inşallah. Ramazan’ın feyzini ve bereketini de üzerimize nasip etsin diyorum.
Kıymetli basın mensuplarımız, geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa-yın Kemal Kılıçdaroğlu 104 generalin yapmış olduğu o hadsiz açıklama ile alakalı ”Ne Darbesi?” diyerek olayı basite indirgeme ye çalıştı.
Bu işin basite indirgenemeyeceğini şöyle CHP’nin son 7-8 ayda yaptığı söylemlerini kronolojik olarak ortaya koyarak Sayın Genel Başkana bir hatırlatmak istiyorum.
2020 yazıydı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı darbe imasında, darbe söy-leminde bulundu. Eş zamanlı olarak aynı günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-vekili Sayın Özgür Özel de yine darbe imasında bulunan bir açıklamada bulundu ve buna karşı toplumdan ve siyaset grubundan ciddi tepki aldıklarını gördüklerinde ve hepsi maalesef Safa yatarak ”Ne Darbesi?” dediler.
Önce söylediler, sonra hemen geri vites yaptılar. Yine milletin değerlerine sistematik olarak bu dönemde bir saldırı olduğunu gördük. Bunlar ne-lerdir; İzmir’de minarelerimiz-den Çav Bella şarkısı çalındı. Yani Dediler ki ”biz minare-lerden ezan sesi yerine bu şar-kıları da çalarız.” demek iste-diler.
Yine Hacı Bayram Veli Haz-retleri’nin makamının önünde motosikletle bir drift yapıl-dığını gördük. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baş-kanı Sayın İmamoğlu ki ken-disinin kayınvalidesi vefat etti, hanımefendiye Allah’tan rah-met diliyorum.
Sayın İmamoğlu’na ve eşi hanımefendiye ve tüm ailesine de buradan başsağlığı ve sa-bırlar diliyorum.
Yine İstanbul’da Sayın İmamoğlu Fatih Sultan Meh-met Han Hazretlerinin kabrine girerken ki yürüyüşü, edası bi-zim edep ve haya dışı gördü-ğümüz tavırlarla girmesi mil-letimizin vicdanını orada ka-nattı. ”Minarelerde ezanları sustururuz, sizin manevi de-ğerlerinize dokunuruz.” de-diler. ”Sizin değerleriniz bizim için bir anlam ifade etmiyor .” demektir aslında bunlar.
Hasan Çilez konuşmalarının devamında; Bunlar yetmedi İstanbul İl Başkanı Atatürk ile ala-kalı düşüncelerini söyledi. Buna karşı hiçbir CHP’li ağzını bile açamadı! Bakın özellikle söy-lüyorum, Hiçbir CHP’li Ağzını Bile Açamadı! açmadı demiyorum.
Bunu özellikle söylüyorum.
Bu söylemi başka siyasi partilerden herhangi birisi bırakın İstanbul İl Başkanı olmayı kü-çük bir ilimizin küçük bir ilçesindeki bir mahalle temsilcisi söyleseydi kıyameti koparırlar.
Büyük bir linç kampanyasını en ağır şekli ile başlatırlardı.
Bu da yetmedi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çiftçiyi, askeri, mühendisi, öğret-meni tehdit etmeye başladı. Bir tehdit dilini kullanmaya başladı.
Bu topluma karşı nefret dilini zirveye niçin taşıdığını ise Aziz Milletimizin ben takdirine sunuyorum. Yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selin Sayek Böke’ye tehdit dili kullan-ma kervanına katıldı.
Milletimizin büyük gayretlerle hizmetine sunulan havaalanları, hastaneler, köprüler gibi büyük dev yatırımlarımızı baltalamaya çalıştılar.
Milletimizin gönlünde taht kuran milletimizin hizmetinde olan bu büyük eserleri ken-dilerince tehdit diliyle baltalamak için büyük bir kampanya başlattılar.
Kamulaştırma ile bu tehdit dilini süslediler. Kamulaştırma hakkınız vardır; iktidar olur-sunuz, şartlar, kanunlar, ortam, gerektiğinde sizlere kamulaştırma hakkını kanunlarımız ver-miştir. Ha zaten kamulaştırmada şu anda ülkemizde yapılıyor. Milletimizin ihtiyacı olan bir hiz-met varda, burada kamulaştırma ihtiyacı varsa devletimiz kamulaştırma yapıyor o hizmeti oraya getirip Aziz ve Asil Milletimizin hizmetine sunuyor.
Bunu yaparsınız ama, iş insanlarını ve vatandaşı tehdit ederek kamulaştırmayı adeta bir öç alma duygusu ile ortaya koyarsanız niyetinizin kötü olduğunu ortaya koymuş olursunuz aslında. Hak hukuk tanımaz bir anlayışla bunları yapacağını söylemesi Sayın Böke’nin milletten bir şeylerin hıncını alacağı izlenimini bırakıyor.
Nobran tavırları zaten kendi siyasi geleneklerinin bir parçasıdır.
Yine değerli arkadaşlar, geçenlerde aynı tavrı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlundan gördük.
Kanal İstanbul ile ilgili ihaleye girecek firmaları açıkça tehdit etti.
Bu ihaleye girmeyin şöyle atarım, böyle keserim diyor.
Bu sevgi pıtırcığı siyasetçilerin gerçek yüzü ise böyle. Demokrasi, insan hakları, temiz çev-re vs. argümanları dillerinden düşürmezler ama gücü ellerine geçirdiklerinde kendileri gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı vermeyeceklerini ve bu nobran tavırlarını her zaman milletin üzerinde kullanacaklarını da gösterirler.
Bu milletten adeta intikam alma hırsı ile hareket ettiklerini görüyoruz. Yaptıkları eylemleri kronolojik olarak şöyle bir sıraladığınızda bu sonuca varıyorsunuz. Bir tehditte bulunuyorlar, verecekleri mesajı veriyorlar; toplumdan, siyaset kurumundan tepki aldıklarını görünce de geri vites yapıyorlar.
En son 104 generalin darbe bildirisini ”Ne Darbesi ?” diyen Sayın Kılıçdaroğlu lütfen par-tinin yaptığı bu eylem ve söylemleri bir gözden geçirin. Son 10 – 15 yılda meşru hükümete yapı-lanları bir hatırlayın ne darbesi olduğunu o zaman göreceksiniz.
Ha şunu da unutmayın, 15 Temmuz’u nasıl kontrollü darbe diye sulandırdı iseniz 104 gene-ralin bildirisine de ” Ne Darbesi ?” diyerek bulandırıyorsunuz.
Yani siz ve darbeler arasındaki ilişkide hiçbir değişim yok.
Bu millet 60 yıldır bunun farkında. Sizden de hiçbir şey beklemiyor meydanlarda kendi gö-beğini kendisi kesiyor.
Yeter ki önünde inandığı, güvendiği bir yiğit olsun diyor hepinizi saygı ve hürmetlerimle se-lamlıyorum çok teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı