Son Dakika

Çocuk Kuruluşlarımızda Kalan 14-18 Yaş Arası Çocuklarımıza İş ve Meslek Deneyimi Eğitimi Verildi

Çocuk kuruluşlarımızda kalan 14-18 yaş arası çocuklarımıza Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Sinan SARIKAŞ tarafından iş ve meslek danış-manlığı eğitimi verildi.
İş ve Meslek Danışmanı Sinan SARIKAŞ eğitimde; çocuk kuruluşlarında kalan çocuklara ilgi ve ihtiyaçları ile mes-leklerin ve işin gerektirdiği nitelikler, şart-ların karşılaştırılarak çocukların istek ve durumuna en uygun iş ve meslek seçimi, seçilen meslekle ilgili eğitim olanak-larından yararlanılması, işe yerleş-tirilmesi, işe uyumunun sağlanması gibi konularda bilgiler verdi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Mü-dürü Ahmet KURT; Devlet himayesindeki çocukların korunması, bakımı, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimleri ile bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve top-luma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerimiz sü-rekli geliştirilmekte ve çocuklarımızı des-tekleyici çalışmalar hayata geçiril-mektedir.
İl Müdürlüğümüzce çocukların gele-ceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını konusunda farklı kamu kurum ve kuru-luşlarıyla işbirliği geliştirilmektedir.
Ayrıca korunma ihtiyacı olan çocuk-larımızın iş ve meslek sahibi edindiril-meleri ve kariyer planlamalarının ku-rumsal düzeyde yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-lüğü ile yapılmakta olan işbirliğinde çocuk kuruluşlarımızın desteklenmesi hedef-lenmektedir. Bu konuda her türlü desteği veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti-ğini söyledi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.