Son Dakika

“Çocuklarımız olimpik havuzda yüzme öğreniyor”

“Çocuklarımız olimpik havuzda yüzme öğreniyor”

Amasya Aile, Ça-lışma ve Sosyal Hiz-metleri İl Müdürlüğü Ço-cuk Evleri Koordi-nasyon Merkezi Müdür-lüğüne bağlı çocuk ev-lerinde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakan-lığının “Yüzme Bil-meyen Kalmasın” pro-jesi kapsamında yüzme kursuna gidiyor.
Çocuk Evlerinde ka-lan çocuklar Amasya’da İl Gençlik ve Spor Mü-dürlüğü tarafından yü-rütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Olimpik Yüzme Havuzu’nda yüzme antrenörleri nezdinde yüzme öğreniyor. Konu hakkında yapmış olduğu açıklamada Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Kurt, “Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzı benimsenmektedir. Bu yaşam tarzının etkilediği yaş gruplarından birisi de ço-cuklardır. Hareket bir çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir. Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın bazı olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında, büyüme ve gelişmenin daha iyi olması, aktif yaşam biçimi kazandırılması, ileride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma, aşırı kilo alımının önlenmesi gibi olumlu etkiler gösterilebilir. Bu kapsamda düzenli bir spor dalıyla uğraşmak gerekir. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı yetişmesine, güçlü bir geleceğe hazırlanmasında, kendi aralarında bağlantıyı güç-lendirilmesinde, özgüvenlerinin gelişmesini sağlamada sporun önemi tartışılmazdır. Çocuk-larımız olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen İl Gençlik ve Spor Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı