Son Dakika

“Cumhur İttifakı Yarınlara Taşımak Adına Yine Milletimizin Yanındayız”

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimat-ları doğrultusunda “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” Programı Kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, MHP MYK Üyesi Ahmet Kürşat Azkur, MHP MDK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, MHP İl Başkanı Şuayip Ak, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Merkez İlçe Başkanı Oğuzhan Yetik, İl-İlçe teşkilat yöneticileri STK ve Muhtarların katılımı ile Amasya Grand Ottoman’da kahvaltıda bir araya geldiler.
Partimiz ve Cumhur İtti-fakı olarak daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak adına yine milletimizin yanındayız diyen Mhp Amasya İl Başkanı Şuayip Ak salonda yapmış olduğu konuşmasında;”Değerli misafirler, ülkenin bekasına, milletin refahına kendisini adamış olan MHP, bu mis-yonuna devam edip çok daha güçlü bir şekilde inandığı ideallere ulaşmak adına, çalışmalarına devam et-mektedir. “Adım adım 2023, il il Anadolu” projesi bunun bir parçasıdır.
Gücünü yüce milletimizden alan bu kutlu davada tek amaç bu asil mil-leti hak ettiği noktalara ulaştırmaktadır. Bu vesile ile Muhterem Genel Başkanımız Dr. Devlet Bah-çeli’nin talimat ve planlama-sıyla partimiz ve Cumhur İttifakı olarak daha güçlü bir şekilde yarınlara taşı-mak adına yine milletimizin yanındayız.
Değerli Misafirler; İlkeli duruş ve kaliteli siyasetiyle MHP ve sayın genel başka-nımız, hiçbir ikbal gözetme-den bu yüce milletin tüm sorunlarını çözmek adına var gücüyle çalışmaktadır. Sizlerde taktir edersiniz ki, ülkenin her buhranlı döne-minde millilik ilkesine bağlı kalarak, zor durumdan ülkeyi kurtarma misyonunu icra etmiştir.
Zorluklar karşısında kendi içimizden bile kısa vadede ikbal peşinde olanlar ayrılıp gitmişler. PKK ya fetö’ye, HDP ve CHP ye payanda olmuşlardır. Öyle ki bu güruh milli manevi değerlerimizi çiğnemekten kaçınmamış şehit kardeşime küfür etme aşağılığını dahi göstermiştir. Bunların millilikle, milletle asla bir bağı kalmamış, millete vere-cekleri hiçbir şey ortada yoktur.
Kırk yılı aşkın süredir vatan evlatlarının kanını dökenlerle ve onları alkış-layan CHP ile kol kola girmekten çekinmemişlerdir.
MHP ise bulunduğu çizgide dimdik durmakta, ülkeye ve millete katkı sağlayacak tüm çalışma-larda katkı sağlamaya ve misyon üslenmeye devam etmektedir. MHP doğru neredeyse oradadır. Bunu tarihi süreçte apaçık göstermektedir.
Yeri gelmiş kan vermiş, yeri gelmiş can vermiş yer gelmiş bu ülkenin aydınlık yarınlara ulaşabilmesi adına başbakanlığı bile elinin tersi ile itmiştir.
Önce ülkem ve milletim düsturuyla hareket eden bu kutlu dava, ülke ve milleti-miz adına böyle davranmaya ve ülkenin sigortası olmaya devam edecektir.
Karşımızda türlü entrikalar çevirerek PKK sevicisi durumuna gelmiş, tek umutlarını HDP denen hainlere bağlayan millet ittifakının ne yaptığı ve ne yapacağı açıktır. Milli beka sorunumuz olan mavi vatan politikasına, sınırda emper-yalist güçlerin kurdurmaya çalıştığı Kürt devletinin kurdurulmaması politi-kasına, sınır ötesinde asker bulundurmamızın gereklili-ğine ve hatta zorunluluğuna yönelik tezkereye karşı çıkarak ne düşündüklerini açıkça ortaya koymuşlardır.
Zihniyet ülkemiz ve milletimizi kapitalizm ve emperyalizme peşkeş çekme zihniyetidir. Ancak bu asil millet her şeyin farkındadır. Bunlara asla geçit vermeye-cektir.
Amerikasıyla, İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa’sıyla hatta içimizdeki işbirlikçileri olan millet ittifakıyla türlü oyunlar çevirselerde MHP ve Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir.
2023 seçimlerine böyle bir atmosferde gidiyoruz. Emperyalist güçler ekonomi-mizin taşlarını oynatarak, terörü besleyerek, her platformda bizi güçsüz düşürmeye çalışsalar da bunu asla başaramaya-caklar. Çünkü bu ülkenin asil milleti MHP ve Cumhur İttifakı ile birlikte bu oyunu bozacaktır.
Bize düşen bu milli meselede Partimiz ve İttifa-kımıza sahip çıkmaktır. Bu oyun ancak böyle bozula-caktır. İşte “Adım adım 2023, il il Anadolu” projesi bu düşünceyi güçlendirme projesidir. Yerelde söz söyle-me hakkına sahip olan muh-tarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bu milli davaya omuz vermek duru-mundadırlar.
Bizler tüm ülkede Genel Başkanımızın, genel merkezimizin, belediyeleri-mizin desteğiyle, sizlerden aldığımız güçle bıkmadan usanmadan çalışıyoruz ve çalışacağız.
Bu bir var olma yok olma mücadelesidir. Bu mücadeleyi kazanacağımız-dan kimse şüphe etmesin çünkü sizler varsınız. Bu ülkenin gerçek sevdalıları var.
Bugün ülkenin problemi olarak görülen, ekonomi, mülteci sorunu, terör ve terörle savaş halimiz mutla-ka yapılan planlamalarda en kısa süre içinde çözülecektir. Bizi yönetenler gece gündüz çalışarak planlarını yapmış-lardır.
Bize düşen Millilik ilkesine inanmış, milletine kendini adamış liderlere sahip çıkmaktır. 2023’e ka-dar varlığımızı devam ettir-mek adına fert fert, kapı kapı, köy köy, şehir şehir bu kutlu davaya hizmet etmektir.
Çalışacağız ve başaraca-ğız. Hepinize saygılar sunu-yorum ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı