Son Dakika

CUMHURİYETİMİZİN 98. YILI KUTLU OLSUN

Gelecek Partisi Amasya İl Başkanı Dr. Ali KURT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayım-ladı.
Başkan Kurt mesajında şu ifadeleri belirtti; Bugün 29 Ekim 2021 , Cumhuriye-timizin Kuruluşunun 98. Yıl dönümü.
Cumhuriyet kolay kurulmadı 600 yıllık bir imparatorluğun dağıl-masının ardından adeta küllerinden yeniden doğdu. Yedi düvele karşı verilen amansız bir milli mücadele ile kurtuluş savaşı kazanıldı. Düşmanı yurttan atan kurtuluş mücadelenin baş komutanı GAZİ MUSTAFA KEMAL in kafasında yeni devletin adı da belirmişti. Yeni devlet insan onuruna en yakın bir yönetim şekli olan cumhu-riyet olmalı idi.
28 Kasım 1923 de ‘EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ ‘ dedi ve 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildi.
Atatürk, Cumhuriyeti Gençlere armağan ederken şöyle diyordu ‘ gençler , cesaretimi takviye ve idame eden sizlersiniz, siz almak-ta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve mede-niyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıy-metli timsali olacak-sınız.yükselen nesil, istikbal sizsiniz cumhuriye-ti, biz kurduk onu yüksel-tecek ve yaşatacak sizsiniz.
‘Bugün Cumhuriyetimiz 98 yaşında üzgün ve mah-surdur. İnsan haklarında hukukta, eğitim ve adalette maalesef 3. Dünya stan-dartlarında bulunmaktadır. 2021 ‘de , hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasında Türkiye 126 ülke arasında 109 . sıra-dadır. Özgürlükler sırala-masında 195 ülke arasında Türkiye 114. Sıradadır. Dünyanın mutlu ülkeleri arasındaki, sıralamasında 149 ülke arasında 104. Sıradadır. Tutuklu bulunan gazetecinin 110 tanesi Türkiye dedir. K.H.K mağdurlarının avazı vic-danları sızlatmakladır.
Bu durum Cumhuriyetimize yakışma-maktadır. Cumhuriyeti, evrensel hukuk değerleri gerçek demokrasi ile taçlan-dırmak bizleri görevidir. Demokratik hukuk devle-tini mutlaka gerçekleş-tireceğiz. Bu duyularla cumhuriyeti kuran iradenin baş komutanı Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaş-larını saygıyla ve rahmet ve minnetle anı-yoruz.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı