Gündem

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TULIP ( Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi) Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde TULIP ( Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi) kapsamında genel değerlen-dirme toplantısı düzenledi.
Amasya Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu başkanlığında Ağaçlandırma Şube Müdürü Ali Vatan Se-zer,ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan,Ekosistem Şube Müdürü Oktay Te-kin,Mali İşler Şube Müdürü Recep Karataş Niksar Şube Müdürü Erdal Düzgün,Çorum OİM Ömer Birkan Kayaalp Tokat OİM Erhan Çotur, Çevre Koruma Uzmanı,Biyoçeşitlilik uzmanı,satın alma uzmanı ve ilgili teknik personelin katılım sağladığı toplantıda Bolaman Çekerek Havzası Rehabili-tasyon Proje içeriğinde ve Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan iş ve işlemlere yönelik yol haritası belirlenerek proje doküman-larının düzenlenme usul ve yöntemlerine ilişkin bilgi aktarımında bulunuldu.
Toplantı; Katılımcılarının büro hazırlık çalışmaları ve açık arazi faaliyetleri konu-sunda teknik, hukuki ve idari süreçleri ile ilgili değerlen-dirme yapılarak tamamlandı.
“Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP)” kapsamında, Ordu ili Bolaman Çayı Havzasında 158.000 hektarlık alanda entegre proje çalışmaları devam ediyor.
Proje ile bu havzada bulu-nan doğal kaynaklarımızın rehabilite edilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile bu çalışmaların yapıldığı kırsal kesimde sürdürülebilir sosyo-ekonomik iyileştirme çalış-maları hedefleniyor.
Bu proje çalışması ile Bolaman ve Çekerek havzası çevresinde yaşayan 90 bin kişilik yerel nüfusa da katkı sağlanması öngörülüyor. Bölgedeki nüfus, sel ve taş-kınlardan korunmak için taşkın ve rusubat tesisleri ve sel kontrol yapıları ile içme suyu depolama kapasitesinin artması, ayrıca yol koşullarının iyileştirilmesi gibi faydalardan yararlanacak.
Projeler orman köylü-lerimize de büyük katkı sağlayacak. Bölgede orman ve meralara bağımlı olarak yaşa-yan 13 bin kırsal hane halkı, ağaçlandırma, erozyon kont-rol, sel kontrol, mera ıslah çalışmaları, mesire yerleri, ekoturizm gibi daha iyi alt yapıdan ve kat kaloriferi, bina izolasyonu, güneş enerjisi ile su ısıtma ve elektriğini üretme küçükbaş ve büyükbaş hayvan desteği, seracılık gibi geçim kaynakları çeşitlendirme faaliyetlerinden yararlana-bilecekler.”ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.