GÜNCEL HABER

DEVA Partisinden Oda Başkanlarına ziyaret

DEVA Partisinden Oda Başkanlarına ziyaret

Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Melih Şeker İl ve Merkez İlçe Yönetimi Esnaf Odası Başkanı İsa Köse ve Şoförler Odası Başkanı Mürsel Çapkın’ı ziyaret edip, gündeme ve esnaf sorun-larına dair istişarelerde bulundu.
Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Melih Şeker, gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili olarak; ”Deva partisi olarak, ekonominin sağlıklı işleyişine, ahilik geleneği içindeki birçok uygulamalarıyla modern ekonomide kullanılan kalite ve tüketici hakları kavramlarına katkıda bulunan esnaf ve sanatkarımızın gelişen ekonomiden hak ettiği payı alması için gereken çalışmaları yapacağız.
Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçlerini ve kapasitelerini arttıracağız. Bunun için, esnaf ve sanatkâr odaları ve bir-likleri bünyesinde, esnaf ve sanatkârlara ihracat süreçleri, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile devlet yardımları hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgi desteği sağlayacak birimler oluş-turacağız.
Esnaf ve sanatkarımızın işlerini büyüterek tacir ve sanayici aşamasına geçerek KOBİ niteli-ğine kavuşması, ekonomideki gelişmeleri yakından takip edebilmesi için sürekli bilgilendirme kanalları oluşturacağız. Geleneksel alanlarda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve ayakta durabilen bir işletme alt-yapısı oluşturulması için girişimcilik eğitimleri ve girişimciliğe yönelik desteklere önem ve-receğiz.
Esnaf ve sanatkarların büyük sanayi işletmelerini tamamlayıcı fonksiyonunu güç-lendirecek ve nitelikli meslek elamanlarının yetişmesine katkılarını destekleyeceğiz.
Ucuz ve yeterli finansmana erişim, bu finansmanı işinin niteliğini arttırma, büyütme, çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümü gerçekleştirme yönünde kullanabilmesi için mevcut Esnaf ve Sanatkârlar Destek Sistemini yenileyecek, yeni destek mekanizmaları geliştireceğiz.
Esnaf ve sanatkarların birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalar ya-pacağız.
Esnaf ile tacir, sanatkâr ile sanayici arasındaki tanım farkını dikkate alarak her iki kesimin mesleki örgütlenmesinde yaşanan sorunları gidereceğiz.
Özellikle sanatkarımızın yaşadığı çırak yetiştirme sorununu ve çıraklık eğitimini genel eği-tim sistemiyle uyumlu bir şekilde ele alacağız.
Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri ile bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan, Esnaf Odası Başkanımız İsa Köse’ye ve Şoförler Odası Başkanımız Mürsel Çapkın’a çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı