Son Dakika

DİJİTAL MEDYAYA YÖNELİK HAZIRLIKLARINIZI YAPIN”

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantılarının ikincisi BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın katılımı ile İzmir’de gerçekleştirildi. Erkılınç, internet medyası karşısında gazetelerin kazanılmış haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi.İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısında bir araya geldi.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta resmi ilan ya-yınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısında bir araya geldi.
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplantılarının ikincisi BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın katılımı ile İzmir’de gerçekleş-tirildi. Erkılınç, internet medyası karşısında gazetelerin kazanılmış haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi.
İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta resmi ilan ya-yınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısında bir araya geldi.
İzmir’de düzenlenen toplantıya Basın İlan Kurumu (BİK) Ge-nel Müdürü Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim ve şube müdürleri ile 70’i aşkın gazete sahibi ve temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Cavit Erkılınç, Kurumun “3D” şeklinde ifade edilen düzenleyici, destekleyici ve denetleyici görevinin bulunduğunu belirterek, “Kurumumuzun gö-rev ve yetkileri bellidir. Tüm bunların dışına çıkarak siyasi karar alması, medya kuruluşlarını cezalandırması teknik olarak da mev-zuat olarak da mümkün değildir. Basın İlan Kurumu bir cezalan-dırma kurumu değildir. Tam aksine Türk basınının en büyük des-tekçisidir. Bizler kurum olarak, basına olan desteğimizi artırarak devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Yerel gazetelerimizi geleceğe taşıyacak projeksiyonu ortaya koymaya çalışıyoruz” değerlendir-mesinde bulundu.
“MEVZUATI ÇIKARANLAR MEVZUATI ELEŞTİRİYOR”
Kurumun çoğulcu, çok sesli ve özgürlükçü bir yönetim yapısı-nın bulunduğunu kaydeden Erkılınç, neredeyse tüm kararların oy birliği ile alındığını, mevzuat çalışmalarının da tüm tarafların gö-rüşleri alınarak hazırlandığını ifade etti.
Son zamanlarda uygulanan mevzuatı çıkaran, onaylayan ve hatta altına imza atanların kendi mevzuatlarını eleştirdiklerine şa-hit olduklarını vurgulayan Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gazetelerimizi aralıksız denetliyoruz, denetlemeye de devam edeceğiz. Önce kamunun haklarını korumak adına bunu yapıyoruz. Sonra hak edenin hakkı-nı, hak etmeyenden alıyor ve sahibine aktarıyoruz. Olayın özeti budur. Asgari satış miktarının altında basılan gazetelere de bayiden toplu gazete alımlarına da personelinin maaş kartına el koyup ver-diğini geri alanlara da müsamaha göstermemizi ve sessiz kalma-mızı kimse bizden beklemesin.”
“DİJİTAL MEDYAYA YÖNELİK HAZIRLIKLARINIZI YAPIN”
Gazete satışlarının her yıl geriye doğru gittiğini, gazetelerin resmi ilan dışında sayfalarına özel ilan ve reklam almakta oldukça zorlandığına işaret eden Erkılınç, sadece resmi ilana dayalı gaze-teciliğin sürdürülebilir olmadığını, bunu gerçekçi de bulmadığını ifade etti.
İnternet haber sitelerinin ve sosyal ağların her geçen gün etki-sini artırdığını, gazetelerin de mevcut tabloyu daha iyi okumaları gerektiğini belirten Erkılınç, “Hattatlar matbaanın gelişine ne ka-dar direnseler de engelleyemediler. Biz diyoruz ki gelecek olana; dijital medyaya yönelik tüm hazırlıklarınızı yapın. Teknolojik alt-yapınızı, kadrolarınızı hatta binalarınızı şimdiden buna uygun hale getirin. Gazeteleriniz ile birlikte internet haber siteleriniz de ciddi anlamda içerik üreten ve sunan mecralar haline gelsin. Hatta müm-künse çalışanlar birbirinden ayrı olsun ki kendi içlerinde rekabet yaşansın” ifadelerine yer verdi.
Ertelenen yeni Basın Yasası’nın Ekim ayında Meclis’e gele-ceğini anımsatan Erkılınç, “Biz iki şey hedefliyoruz. Birincisi; internet haber siteleri süreli yayın sayılsın ve site çalışanları özlük haklarına kavuşsun. İkincisi; gazetelerimizin yanında internet ha-ber sitelerimize de resmi ilan ve reklam verilebilsin. Kimseye ga-zetelerinizi ne kapatın ne de kapatacağız demiyoruz. Israrla bu sözü-mün altını çiziyorum. Kimsenin gazetesini kapatmak gibi bir derdimiz yok. Tek isteğimiz var; o da gazetelerimiz ve gazeteleri-mizin internet siteleri başta olmak üzere internet haber sitelerine resmi ilan verebilmek. Önceliğimiz kazanılmış hak anlamında za-ten yine sizler ve sizin internet siteleriniz olacak. Kazanılmış hak-larınızı sonuna kadar savunacağız, bundan kimsenin şüphesi ol-asın. 10 yıl sonra geriye dönüp baktığınızda pişmanlıklarınız ol-masın istiyoruz. İcra ilanlarında bir “ve” “veya” tartışmasına siz-leri mahkûm edenler, şu ana kadar giden 4 bin ilanın hesabını ver-mediği ve yerine ikamesini koymadığı gibi yarın da sizleri tek ba-şınıza bırakacaklar” diye konuştu.
Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilci-leri söz alarak görüşlerini ifade etti.
Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardın-dan gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi.
Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının üçün-cüsü yarın Konya’da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Basın İlan Kurumu Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.