Son Dakika

Doğaya Karşı Değil Doğayla birlikte Ormancılık faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Doğaya Karşı Değil Doğayla birlikte Ormancılık faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğünde 2020 ormancılık faaliyetleri ve gerçek-leşmelerinin değerlendirmesi yapılarak 2021 iş programı doğrultusunda başlatılan çalışmalar ve yıl içeresinde izlenilecek yol haritası belirlendi.
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı iş pro-gramları doğrultusunda yürütülecek ormancılık faaliyetlerinin %100 gerçek-leşmesi için Bölge Müdürü Halil Oflu tara-fından işletme müdürlükleri ziyaret edilerek brifing alınıyor.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu Çorum’a gelişlerinde İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik ekip tarafından karşılanarak 2020 gerçekleşmelerini ve 2021 yılı iş programının işlendiği toplantı gerçekleştirildi.
İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp tarafından yapılan genel bir bilgilendirmenin ardından İşlet-me Şefleri tarafından şeflik bazında hazırlanan yıllık programları ve izle-necek yol haritası sunu eşliğinde anlatıldı.
Toplantının sonunda Amasya Orman bölge Müdürü Halil Oflu tarafından 2020 yılı programında belirlenen hedeflere ulaşılması ne-deniyle başarıya katkısı olan per-sonele teşekkür belgeleri verildi.
Toplantının sonunda Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;
Her mevsimi bir başka güzelliğe sahip olan bölgemizde yılın ilk kar yağı-şıyla mesainin ilk gününe başladık.
Allaha şükürler olsun ki güne rahmet ve bereketle uyandık.
Kar suyu topraktaki potasyum, kal-siyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini ve bitkiler üzerinde koruyucu bir örtü oluşturduğu gibi yeryüzü ve yeraltı su rezervlerimizi oluşturur, hava-daki, karadaki mikropları yok eder ve eko-sistemin kendisini yenilemesini sağlar.
Kar, doğal hayatın döngüsü için alter-natifi olmayan faydalar zincirini oluş-turmaktadır.
Toprağın mineral bakımından zengin-leşmesi diktiğimiz fidanların sağlıklı olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.
Doğaya Karşı Değil Doğayla birlikte Ormancılık faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
Her mevsim koşulunda doğa şartlarına uygun olarak yürütmek zorunda oldu-ğumuz faaliyetlerimiz vardır.
Ormancılık faaliyetlerimiz açısından ekiplerimizin her mevsim koşulu için ge-rekli plan ve hazırlıkları bulunmaktadır.
Her şart ve koşulda çalışmaların hiçbir kesintiye uğramayacağı konusunda ekip arkadaşlarımıza güveniyor, 2021 yılının he-pimiz için sağlıklı huzurlu, mutlu başarılı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı