Son Dakika

DÜMEN;Zam Taleplerini Yineleyip Ek Zam Verilmesini Talep Ediyoruz

Amasya’da Türkiye Kamu Sen üyeleri ek zam taleplerini yineleyip, maliye bakanlığına toplu mektup gönderdi

Amasya’da Türkiye Kamu Sen üyeleri ek zam taleplerini yineleyip, maliye bakanlığına toplu mektup gönderdi. Türkiye Kamu-Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen Cumhurbaşkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mektup gönderme faaliyeti kapsamında basın açıklamasında bulundu.
Kamu-Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen ; “81 ilde olduğu gibi Amasya’da da, Ek zam taleplerimizi, Amasya postanesinden gönderdiğimiz bodrolarla, Maliye bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına ilettik” dedi.
Kamu-Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen; “Değerli basın mensupları, kıymetli kamu görevlisi arkadaşlarım, Hepinizin bildiği gibi memur maaş zamları açıklandı.
Ne yazık ki, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır.
Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır.
2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu görevlileri ile emeklilerin sosyal ve özlük haklarında kayda değer bir kazanım sağlanamadığı gibi 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde 4’er, 2021 yılı için ise yüzde 3’er oranında zam yapılması karara bağlanmıştı. Buna bağlı olarak 2020 yılı içerisinde memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 11,56 zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde 14,60 olmuştur. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl memur maaşları resmi enflasyon karşısında yüzde 3,04 erimiş bulunmaktadır.
TÜİK’in resmi enflasyonu yıllık yüzde 14,6 oldu ama çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,12; ulaştırma yüzde 21,12; gıda yüzde 20,61; ev eşyası yüzde 18,04; sağlık harcamaları yüzde 16,67 oranında zamlandı.
Memur maaşlarına 2020 yılının tamamı için ortalama 463,86 TL zam yapıldı buna karşılık aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965,10 TL yükseldi.
Yani yalnızca geçen yıl memurun alım gücü aylık tam 501,24 TL azaldı.
2021 yılına ilişkin olarak ise memur maaşlarına, yılın her iki yarısı için yüzde 3, toplam kümülatif yüzde 6,1 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.
Buna karşın TCMB enflasyon tahminini yüzde 9,4 olarak güncellemiştir.
2021 yılında enflasyon hedefine ulaşılsa bile memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında yine en az %3,5 eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir.
Zaten ocak ayında alınan yüzde 3 zam, mart ayı itibarı ile vergi dilimindeki artışa gidecektir.
Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir.
Enflasyon farkının alım gücünde bir telafi içermediği aksine geç kalmış bir mahsuplaşma ile memur maaşlarına reel anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olduğu unutulmamalıdır.
Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir.
Memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ama her ne hikmetse kamuoyunda sanki memurların bir eli yağda bir baldaymış gibi afaki maaş rakamları dolaşmaktadır.
Halbuki kamuoyundaki rakamlarla memurlarımızın eline rakamlar arasında dağlar kadar fark vardır. Kıymetli arkadaşlar,Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi benimsenen ücret politikalarıdır.
Ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaş artışlarının enflasyonun bile altında kalması, gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacaktır.
Bir süredir var olan ekonomik daralmanın yanı sıra COVID-19 salgınının da etkisiyle tüm dünya ekonomileri zor günlerden geçmektedir.
Dünyada pek çok devlet bu olumsuzlukları bertaraf etmek için çalışan, çalışmayan toplumun tüm kesimlerine doğrudan gelir desteği sağlamakta, çeşitli sektör-lere teşvikler sunmaktadır.
Aynı şekilde devletimiz de salgın sürecinin olum-suz ekonomik etkilerini azaltmak için değişik sek-törlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirmiştir.
Ülkemizde desteğe en çok ihtiyaç duyan kesim-lerden birisi de maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklileridir. Tüm dünya ülkeleri dar ve sabit gelirli kesime yönelik tedbir alırken ülkemizde enflasyon yüzde 14,6 olmuş ama memur maaşına yüzde 3 artış yapılmıştır.
Böyle bir uygulama var olan ekonomik sorunları daha da derinleştiriyor.
Memur ve emeklilere yapılacak destek ekonomiye de can suyu olacak piyasaların canlanmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesi lüzumludur.
Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanmasını ve kamu görevlilerine ek zam verilmesini talep ediyoruz.
Bu talebimizi ve gerekçelerini içeren mektuplarımızı bugün ülkemizin 81 ilinden Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına gönderiyoruz.
Hazırladığımız gerçek maaş bordrolarını da mektubunuza ekledik ve kamu çalışanlarımızın içinde bulunduğu zorluğu ortaya koyduk. Yetkililerin memurlarımızı enflasyona ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceğini umuyor; maaşlardaki erimeyi telafi edecek ek bir zamla salgınla mücadelenin kahramanlarının yüzlerini güldürmesini bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum”ifadelerine yer verdi.
Yapılan basın açıklamasının ardından Türkiye Kamu Sen Amasya İl Başkanı Şemsettin Dümen ve Türk Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi mektupları postaya devrettiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.