Gündem

EĞİTİM BİR-SEN AMASYA ŞUBE BAŞKANLIĞINA KEREM CAMCI SEÇİLDİ

Eğitim Bir Sen Amasya Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.
Genel Kurula Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer KARAMAN, Ak Parti İl Başkanı Ekrem TOTO, İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarının şube başkanları, sivil toplum örgüt-lerinin başkanları, kurum müdürleri ve teşkilat mensup-ları katıldı.
Üyelerinin ve teşkilat mensuplarının desteği ile Kerem CAMCI güven tazele-yerek Eğitim Bir Sen’de Şube Başkanı olarak tekrar seçildi.
Genel Kurulun açılış konuş-masını yapan Şube Başkanı Kerem Camcı, şu ifadelerde bulundu: Sayın Divan, çok kıymetli genel başkan yardım-cım, ak parti il başkanım, il genel meclis başkanım, ilçe milli eğitim müdürlerim, kıymetli delege arkadaşlarım ve Eğitim Bir Sen’e gönül vermiş çok kıymetli Gönüldaşlarım!
Eğitim Bir Sen 7.olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor; başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşları olmak üzere, öncülerimize, emek veren baş-kanlarımıza, Genel Başkanımız Ali Yalçın’a bütün yönetim kurullarımıza şükranlarımı sunu-yor, Kongremize hoş geldiniz diyor teşekkür ediyor hepinizi saygı ile selamlıyorum diyen Camcı;
Bir şey yap güzel olsun… Hakikate işaret olsun, huzura vesile olsun, Bir şey yap, doğru olsun, insanı yanlışın bataklığına düşmekten korusun,
Bir şey yap, rüzgâra ve akın-tıya kapılmasın, kırılsın lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, adil olsun, haktan hukuktan ayrılmasın, zalime tokat, mazluma umut olsun, Hadi bir şey yap.
Kıymetli Misafirler;
Cefakâr insanların açtığı yolda vefa ile yürüyen Eğitim Bir Sen’in kıymetli üyeleri ve kıymetli dava arkadaşlarımız sayesinde bu kutlu yolculuk, zirveden yeni ufuklara taşınmıştır.
İlimizde 2600 üye sayımızla yetkili sendikayız. Amasya’da ilk defa bu dönem üniversite temsilciliğimiz dâhil bütün ilçelerde yetkili sendika olduk. Bugüne gelinceye kadar geriye baktığımızda eğitim bir sen adına çok güzel bir tablo bıraktık. Bunu ve bağlı etkinlikleri hep beraber başardık hep beraber gerçekleştirdik.
Ben bu vesileyle gecesini gündüzüne katan, adanmışlık örneği ile Eğitim-Bir-Sen ailesini güçlü kılmak için ter döken, emekleri ve fedakarlıkları karşısında saygıyla eğildiğim bütün arkadaşlarımıza, şube yönetim kurullarımıza ilçe ve işyeri temsilcilerimize ve bütün üyelerimize emek ve gayret-lerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım
adına samimiyetten duruştan ve güvenden ödün vermedim. Dönmediğim hiçbir telefon ilgilenmediğim hiçbir olay ilet-mediğim hiçbir husus olmadığını belirtmek isterim.
Değerli dostlar,
Bizleri Eğitim-Bir-Sen çatısı altında tanıştıran, buluşturan, konuşturan, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu tatlı rekabetin yaşandığı kongremizden ben inanıyorum ki biz daha güçlü bir şekilde çıkıp yolumuza yolculuğumuza daha kararlı ve iradeli olarak devam edeceğiz ve kazanan eğitim bir sen olacaktır.
Eğitim-Bir-Sen, medeniyet ve irfan havzamızın tertemiz kaynaklarından beslenen şair, yazar, mütefekkir Mehmet Akif İnan ve dava arkadaşlarının samimi, fedakâr öncülüğüyle, mesleki dayanışma ve eğitim meselelerine çözüm arayışlarının yanı sıra medeniyetimizin unutturulmak istenen değerlerini tekrar canlandırmak amacıyla kurulmuştur.
Bu erdem ve iyilik hareketi-nin örgütlü gücü olarak eğitim Bir sen 30 yılı geride bırakmış ve yoğun teveccühle dalga dalga büyüyerek eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası olmuş, mücadelesiyle kazanımlarıyla, Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur.
Kıymetli Arkadaşlar,
Türkiye’nin ancak başarılı bir eğitimle, kültür, irfan ve medeniyet değerlerine dönerek ileri hedeflere ulaşacağı ısrarıyla akışını sürdüren bu hareket sizler gibi inançlı, kararlı, fedakâr dostların, omuzlarında yüksel-miştir ve yükselmektedir.
Eğitim-Bir-Sen’i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve insanımızın karanlık kâbusu olan uygulamalardır. Bir korku filmin-den farksız olan o uygulamalar, insan haklarına duyarsız, inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı yasakçı, vesayetçi, darbeci ve her alanda ülkeyi geri bırakan, dış odaklarla iş tutan zorba zihniyetin Türkiye’sini oluştur-muştur. Bu zihniyetin sahipleri, halkın umudunu, gayretini öldürdükleri ölçüde yaşadılar. Bu karanlık, kirli amaçlarında belli bir oranda başarılı da oldular.
Yasaklar ve yoksulluk adeta kader gibi algılanıyordu. Böyle algılansın istiyorlardı. Böyle bir zor zamanda, Eğitim-Bir-Sen, çağları aydınlatan bir ateşin meşalesini yakarak bir yürüyüşe çıktı; “Bir adım atarsak kafes kırılır, Belki birden erir zincirlerimiz” çağrısı milleti-mizin ve eğitim çalışanlarımızın zulme ve karanlığa boyun eğmeyen özgür ruhunda, asil vicdanında karşılık buldu.
Ülkemizin en zor, en sıkıntılı zamanlarında, yasaklara karşı özgürlükten, zalime karşı maz-lumdan yana duruşumuzla direndik. Bizimkisi bin yıllık ruhun, vicdanın, irfanın; kalbin, imanın, özgürlüğün, emeğin direnişidir.
“Geceye yenilmeyen her kişiye, ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır” anlayışıyla, aydınlık bir sabah ve güneşi düşleyerek geçtiğimiz karanlıklardan Şimdi çocuklarımıza daha güçlü yarın-ların, teminatını veriyoruz.
Türkiye’nin her demokratik kazanımında Eğitim-Bir-Sen’in teri, yeri ve imzası vardır. Bütün demokratik hak ve kazanımlarda mücadelemiz, emeğimiz ve imzamız vardır.
Kangrene dönüştürülüp milletin moralini bozan, hızını kesen başörtüsü meselesinin çözümü, sekiz yıllık kesintisiz eğitimden ve katsayı zulmünden vazgeçilmesi, yeni müfredat programlarıyla eğitimin vesa-yetçi karakterinden arındırılması, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel Dini Bilgiler derslerinin okullarda okutulması, Milli Güvenlik dersinin kaldırılması, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesi, 4/C’lilerin 12 ay istih-dam edilmesi ve ardından kadroya geçirilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin kazanımları ve kadroya geçmeleri, sınav ücretlerinin artması, cuma namazı ve hac izninin kamu personel mevzuatına dâhil edilmesi, başta olmak üzere, pek çok kazanımda mücadelemiz, etkimiz; atılan doğru adımlarda katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde çabamız vardır.
Maddi ve manevi çok sayıda kazanımlarımızı belirtirken 3600 ek gösterin hayata geçiyor olması devrim sayılabilecek bir kazanımdır. Bu sebeple ilgili bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
Gelelim kariyer basamakları meselesine.
Siyasilerde buradayken şunu net olarak ifade edelim ki eğitim camiası bu konuda çok rahatsız ve bu rahatsızlık önümüzdeki sürece rahatsızlık verecektir. Bu sebeple meclis gündemindeyken bu konu çözüme kavuşmalı 8 yıla uzman 12 yıla başöğretmenlik verilmelidir
Başta terör ve savaş olmak üzere, yerel, bölgesel veya küresel ölçekte hak ve özgürlük ihlallerine karşı sesimizi sözü-müzü hep yükselttik. Her zaman kardeşlik çağrılarıyla birlik ve beraberlik için harç olduk, 28 Şubat’ın zulmüne, haklı olmanın verdiği güç ve güvenle karşı durduk. 15 Temmuz işgal girişiminde de hiç düşünmeden, tereddüt etmeden alanlara atıldık, tankların, tüfeklerin karşısına çıktık.
Bizim yol arkadaşlığımızın, teşkilatımızın kimi öncelikleri vardır. Ancak ilk önceliğimiz ülkemizdir, Türkiye’dir. Biz insanı, inancı, umudu, tarihi, beklentisi, özlemi, öfkesiyle Türkiye’nin gerçeği, ümmetin umudu olmalıyız. Biz dünya 5’ten büyüktür sözünü önem-siyoruz. Bu söz bir matematiksel ifade değildir hakkın hakikatin hakkaniyetin ifadesidir. Zalimlerin yüzüne yaptıkları zulümlerin çarpılmasıdır.
Eğitim Bir Sen, inanç, umut, güven, samimiyet demektir. Biz varsak umut bitmeyecektir. Yürüyüş aksamayacak, yükseliş durmayacak demektir. Biz varsak diz çökmeyecek, teslim olunmayacak, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek demektir. Örgütlü gücümüzle emeğin,
bilginin, onurun, özgürlüğün teminatıyız. Zulme, baskıya, şiddete, hak gaspına geçit vermedik, vermeyeceğiz.
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sendikamızın yarınları için çok önemli olan bu genel kurulda olmak, hem ayrıcalık hem de sorumluluktur. Eğitim Bir Sen ailesine mensup olmakla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bu ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen azimli, sabırlı, vefakâr ve fedakâr dostlarımdan Allah razı olsun. Bizler de taşımayı üstlendiğimiz değerlerin sorumluluğunu temsil etmek için canla başla çalışacağız. Bu kutlu yolculuk medeniyet coğrafyamızı, giderek bütün dünyayı sarmalıdır, sarmak zorundadır.
Eğitim Bir Sen olarak, geldi-ğimiz nokta bizi, Allah korusun, kibre, şımarıklığa, gurura, tepeden bakmaya, rehavete sevk etmeyecektir. Çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korumaya, eğitim çalışanlarına özel kaza-nımlar üretmeye devam ettikçe, inşallah daha büyük başarılara da imza atacağız.
Sözlerimi toplarken sendika-mıza merhum Akif inanın sözleriyle hitap etmek istiyorum
Maddenin mânamsın varım yoğum sun, Ufkumsun yakınım uzağım sensin, Seninle olmaktır ahdim yeminim, Ordum emirim ve otağım sensin,
Sen Eğitim Bir Sen’in.
Bu duygu ve düşüncelerle, kongremizin ülkemiz, milletimiz, Amasyamız, eğitim camiamız ve sendikamız için hayırlar getir-mesini diliyor, teşrifleriniz için teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.