Son Dakika

EĞİTİM ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA, AŞILAMA BİR AN ÖNCE BAŞLASIN!

EĞİTİM ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA, AŞILAMA BİR AN ÖNCE BAŞLASIN!

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kamil Terzi yaptığı açık-lamada, Türk Eğitim Sen olarak, aylardır eğitim çalışan-larının aşılanması meselesine dikkat çekiyoruz. 18 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde 1 milyon 250 bin eğitim çalı-şanının aşılanmasının, aslında toplumun geneline yönelik bir tedbir olacağını vurguluyoruz.”dedi
Tabii ki, arzumuz tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşı-lanmasıdır. Ancak tedarik sorunu yaşandığı için Sağlık Ba-kanlığı tarafından aşılamada öncelik sıralaması yapıl-maktadır. Her gün milyonlarca öğrenci ve veli ile muhatap olan eğitim çalışanlarının karşı karşıya kaldığı risk, futbol-culardan, gazetecilerden, THY ya da turizm çalışanlarından daha mı azdır?
Son haftalarda, neredeyse gün geçmiyor ki, her gün bir meslektaşımızın hastalandığı ya da vefat ettiği haberini almayalım.Meslektaşlarımız, bu durumdan dolayı, okulları-mızın virüsün yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu endişesini yaşamaktadır.
Bundan ötürü eğitim kamuoyunda, eğitim çalışanlarının ve ailelerinin Covid-19 bulaşısından korunabilmesi ama-cıyla (LGS ve YKS eşiğindeki öğrecilerimizin sınavlara hazırlık programlarını etkilemeyecek şekilde) uzaktan eği-time ağırlık verilmesinin uygun olacağı-na dair bir kanaat birliği oluşmuştur.
Tabi bu yönde bir karar alındığında, bu süreçte de tüm eğitim çalışanlarının hızlı şekilde aşılanması gerçekleştiril-melidir.Bununla birlikte Hükümetin özellikle Ramazan ayı süresince uygulayacağı kısıtlama ve tedbir kararlarının vaka sayılarının kontrol altına alınması anlamında da kat-kısı ol-duğu düşünülürse, önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitim için elverişli bir zemin kullanabilecektir.
Öte yandan eğitim kamuoyu, okulların durumuyla ilgili kanaat ya da karar oluşturulurken dikkate alınması gereken unsurun, her konunun uzmanı gazetecilerin yorumları de-ğil, bilim insanlarının tavsiyeleri olması gerektiğine inan-maktadır. Ayrıca, okulların virüs bulaşmasında önemli bir etken olmadığını ve bu konudaki endişelerin yersiz olduğunu iddia eden kamu yöneticilerine de bir çağrıda bulunuyorum: Şeffaf olun. İddianın gerçekliği var ise kamu-oyu karşısına çıkarak, okulların açık olmasının covid-19 vaka sayılarına anlamlı bir etkisinin olmadığını gerçek ra-kamlarla gösterin. Ki, kamuoyu da “yersiz” kaygılarla meş-gul edilmesin. “Rakamları kamuoyuna açıklamak için tespit etmiyoruz” gibi şüpheli beyanlarınızla muhatap olan ve ne-redeyse her gün bir meslektaşının üzüntülü haberini alan eğitim çalışanlarının motivasyonunu bozmaya hakkınız yoktur. Bu arada hiç kimse rol kapmaya ve dalkavukluk yap-maya da heveslenmesin. Bu ülkede eğitim sürecinin kesin-tiye uğramamasını en çok arzulayan ve hedefleyen öğret-menlerdir. Uzaktan eğitimi dahi “Öğretmenler de rahata alış-tı” diye arsızca yorumlayanlarla eğitim sürecini ve okulları-mızın durumunu değerlendirmek ne kadar “boş” bir iştir.
Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nu, eğitim kamuoyu-nun kaygılarını giderici tedbir-leri almaya ve aşı programını bir an önce baş-latmaya davet ediyoruz”şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.